Obsah

Mateřská škola Choltice sídlí v samostatném křídle budovy Základní školy. Od roku 2010 má mateřská škola 3 oddělení a celkovou kapacitu 75 míst.

MŠ Choltice byla uzavřena od 17.3.2020 z důvodu závažného epidemiologického stavu v České republice.

MŠ Choltice byla znovuotevřena 18.5.2020 z důvodu příznivého vývoje epidemie v České republice.

Informace k novému školnímu roku 2019 - 2020

 

Pedagogický sbor

Ředitelka školy: Eva Nevolová

V MŠ je na pracovní poměr zaměstnáno 10,18 zaměstnanců a 3 zaměstnanci jsou na dohodu o provedení práce

Více informací

webové stránky MŠ

 

Aktuality

 

 

Přílohy

Rozpočet MŠ Choltice na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020

Rozpočet 2016 - Výkaz ZZ MŠ 2016