Obsah

Mateřská škola Choltice sídlí v samostatném křídle budovy Základní školy. Od roku 2010 má mateřská škola 3 oddělení a celkovou kapacitu 75 míst.

 

Informace k novému školnímu roku 2021 - 2022

 

 

Pedagogický sbor

Ředitelka školy: Eva Nevolová

Kapacita: 75 dětí (obsazeno)

V MŠ je na pracovní poměr zaměstnáno 10,18 zaměstnanců a 3 zaměstnanci jsou na dohodu o provedení práce

Pro MŠ Choltice není vytvořen spádový obvod. Děti jsou přijímány na základě přijímacích kritérií.

Více informací

webové stránky MŠ

 

Aktuality