Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Olympiáda Choltice 2013

Olympiáda Choltice 2013

V úterý 25.června 2013 se na Základní škole v Cholticích uskutečnila sportovní akce pod názvem Olympiáda Choltice 2013. Zúčastnili se jí žáci z 1.-6. ročníku.

Původním místem konání mělo být fotbalové hřiště. Díky vytrvalému deštivému počasí jsme museli sportovní disciplíny poupravit a realizovat je ve vnitřních prostorách ZŠ.

Děti mohly své výkony předvést celkem v pěti sportovních disciplínách. Do velké tělocvičny jsme umístili čtyři stanoviště (hod plným míčem, skok z místa, přenášení míčků na čas z jednoho koše do druhého, plazení pod žíněnkami umístěnými mezi dvěma lavičkami) a v malé tělocvičně jsme nachystali opičí dráhu. Na jednotlivých stanovištích nám pomáhali žáci z deváté třídy, kteří měřili výkony dětí, uváděli stanoviště vždy do původního stavu a motivovali svoje mladší spolužáky.

Díky velkému počtu soutěžících jsme děti rozdělili podle tříd do dvou skupin. První tři ročníky byly připravené již ráno a po nich nastoupily 4.-6. ročníky. Děti se pustily naplno do plnění sportovních disciplín pod dohledem svých třídních učitelek. Všichni žáci podali na svoje možnosti skvělé výkony a byli po zásluze odměněni. Ti nejlepší byli oceněni medailemi. Děti, které se umístily na čtvrtém a pátém místě, dostaly čokoládové medaile. První místo bylo navíc oceněno pohárem. Všechny tyto trofeje byly pro soutěžící velice motivující. Děti, které se neumístily, nebyly zklamané, neboť i pro ně jsme měli nachystanou sladkou odměnu. Sušenkami, nanuky a bonbony mohly doplnit energii, kterou vynaložily při plnění disciplín.

Všechny tyto dobroty, medaile, poháry a pomůcky potřebné k realizaci jsme mohli zakoupit díky štědrému sponzorskému daru Pardubického kraje a městyse Choltice. Celkem nám bylo poskytnuto 7500 Kč, za které děkujeme.

Kategorie byly rozděleny dle ročníků a pohlaví. Celkem jsme tedy rozdali 12 zlatých, 12 stříbrných a 12 bronzových medailí a 12 pohárů. V jednotlivých kategoriích se umístili:

                                      Chlapci 1. ročník                                         Dívky 1. ročník

místo                            Jakub Heblík                                                  Elen Dvořáková

místo                            Vojtěch Tefr                                                    Natálie Pernerová

místo                            Jan Lukeš                                                       Monika Horáková

                                       Chlapci 2. ročník                                        Dívky 2. ročník

místo                             Jan Urban                                                      Pavlína Kubelková

místo                             Matěj Zelenka                                               Anna Ptáčková

místo                             Jan Šanda                                                      Aneta Lejhancová

                                      Chlapci 3. ročník                                          Dívky 3. ročník

místo                             Ondřej Kašík                                                  Mariana Mádlová

místo                             Patrik Plechatý                                              Dita Šebková

místo                             Tomáš Vorel                                                  Marika Hlínová

                                      Chlapci 4. ročník                                          Dívky 4. ročník

místo                             Šimon Hrdý                                                    Andrea Kožená

místo                             Petr Kroužel                                                   Nikola Nováková

místo                             Pavel Skřivánek                                             Nikola Petříčková

                                      Chlapci 5. ročník                                           Dívky 5. ročník

místo                             Jan Popovič                                                   Barbora Patočková

místo                             Karel Fišera                                                    Veronika Kavková

místo                             Jakub Homola                                               Adriana Skálová

                                      Chlapci 6. ročník                                           Dívky 6. ročník

místo                             Aleš Mach                                                      Natálie Lysoňková

místo                             Ondřej Novák                                                 Lenka Šourková

místo                            Jaroslav Šourek                                              Michaela Domanská

Chceme poděkovat dětem za ukázněné a čestné chování a třídním učitelkám za hladký průběh olympiády. Také chceme poděkovat žákům z deváté třídy za pomoc s organizací celého dne. Náš největší dík ale patří Pardubickému kraji a našemu zřizovateli, městysi Choltice, za finanční dar, bez kterého by děti nedostaly tak krásné odměny. Budeme se těšit na „Olympiádu Choltice 2014“, kterou bychom chtěli díky kladným referencím uspořádat opět na konci příštího školního roku.

Připravily: Mgr. Pavlína Soldánová, Mgr. Lenka Nešetřilová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Datum vložení: 4. 7. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2023 23:32
Autor: Správce Webu

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu