Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Zahájení školního roku 2014-2015 v ZŠ a MŠ Choltice

Zahájení školního roku 2014-2015 v ZŠ a MŠ Choltice

V pondělí 1. 9. 2014 byl v Cholticích slavnostně zahájen nový školní rok 2014-2015.

Protože panovalo nevlídné počasí, byl zahájen nový školní rok ve velké tělocvičně. Po státní hymně přivítali žáky ředitel školy Mgr. Aleše Kaliny a starosta městyse Choltice Mgr. Tomáše Bolek. Žáci 9. ročníku pak předali prvňáčkům květiny na uvítanou a všichni se vydali do svých tříd za třídními učiteli. 

Nový školní rok byl zahájen také v Mateřské škole Choltice. I zde popřál starosta dětem a všem pracovníkům školy mnoho úspěchů v novém školním roce.

 

Aktuální informace z MŠ Choltice k zahájení školního roku

- do naší mateřinky je zapsáno 75 dětí (37 z okolních obcí)

- v MŠ je na pracovní poměr zaměstnáno 9,95 zaměstnanců

- v MŠ jsou na Dohodu o provedení práce zaměstnány 3 pracovnice

- děti jsou rozděleny na třídy podle věku, v letošním roce máme 36 předškoláků

- pracujeme podle školního vzdělávacího programu : „Hrajeme si, poznáváme a snažíme se chránit svět“

- v ročním plánu zůstává plavecký výcvik v Chrudimi (přednost mají předškoláci), solná jeskyně v Pardubicích (pro děti, které nejezdí na plavání), pískání na flétničky, a výuka angličtiny s paní Ing. Markétou Tefrovou

- nově chceme zavést projekt „Sportovní školička“ a cvičení jógy (na přání rodičů)- obojí bude záviset na zájmu rodičů

- ostatní aktivity teprve plánujeme, chceme nejprve pohodové přijetí 27 nových dětí a až po adaptačním období zařadit pro děti výlety, divadelní představení… (předběžný seznam plánovaných aktivit najdete na webu MŠ)

Podařilo se

- městys Choltice uvolnil ze svého rozpočtu částku 200.000 Kč na vybavení školní zahrady. Hned po výběrovém řízení jsme ve spolupráci se starostou městyse zadali výrobu multifunkční sestavy a houpačky – celková cena 264.614 Kč. Montážní práce započala firma dne 4.9.2014.

- začátkem prázdnin pan Minařík zrekonstruoval sociální zařízení pro I. a II.oddělení v naší MŠ, které nám poslední roky působilo problémy při běžném provozu MŠ

- během jara se vyměnilo veškeré osvětlení na hlavní chodbě u tělocvičen

- vylepšili jsme v MŠ pitný režim zakoupením speciálních stěn na hrnečky, které budou lépe vyhovovat požadavkům hygieny

- pro nejmenší děti byla zakoupena velká sestava LEGO DUPLA, která je dětmi velmi oblíbená

Další aktuální informace ze života MŠ najdete na webových stránkách MŠ, které máme zatím pod ZŠ Choltice.

Za MŠ Choltice: Eva Nevolová - ředitelka

 

Co nového v Základní škole Choltice

Ve školním roce 2014/2015 bude výuka probíhat dle vzdělávacího programu „Učíme se pro život“, v jedenácti třídách s počtem 238 žáků, jak místních tak z širokého okolí (Choltice, Veselí, Urbanice, Svinčany, Bezděkov, Lipoltice, Poběžovice, Chrtníky, Jedousov, Podhorky, Jeníkovice, Svojšice, Turkovice). 

 

Stále se snažíme něco vylepšit: Uplynulé prázdniny byly, jako již tradičně, ve znamení zlepšování prostředí školy a jejího vybavení. Byly vymalovány vybrané prostory, na WC žáků osazeny nové splachovače, v celé škole máme instalovány pákové baterie. Podařilo se svépomocí zrekonstruovat nábytek pro žáky 1. tříd, nový nábytek byl doplněn do školní družiny. Významné pro zlepšení kvality a hlavně názornosti vyučování je zasíťování zbývajících učeben, takže jsou nyní všechny připojeny k Internetu. Všechny výše zmíněné akce v oblasti údržby a rekonstrukce probíhají díky vstřícnosti a finančnímu zabezpečení zřizovatelem, kterým je městys Choltice. 

 

Složení pedagogického sboru je následující

Ředitel školy: Mgr. Aleš Kalina

Zástupkyně ředitele: Mgr. Vlasta Jozífová

Výchovná poradkyně: Mgr. Božena Špilínková 

 

Učitelé na I. stupni:

Mgr. Dagmar Zálabská – 1. A

Mgr. Zuzana Bílková – 1. B

Bc. Vítězslava Stodolová – 2. A

Mgr. Ivana Benešová – 3. A

Mgr. Johana Sara Krupová – 3. B

Mgr. Alena Machová – 4. A    

bez třídnictví: Mgr. Marie Brožová a Mgr. Jitka Danihelková

Učitelé na II. stupni:

Mgr. Eva Nevečeřalová – 5. A

Mgr. Hana Ošlejšková – 6. A

Mgr. Iva Sedláčková – 7. A

Mgr. Božena Špilínková – 8. A

Mgr. Soňa Blažková – 9. A 

bez třídnictví: Ing. Zdeněk Hanák a Mgr. Zuzana Vyhnálková

 

Organizace školního roku 2014/2015:

· Pedagogické rady: 10. 11. 2014, dále 26. 1. 2015, 13. 4. 2015, 22. 6. 2015

· Třídní schůzky SRPŠ: 15. 9. 2014 (1. třídy), 10. 11. 2014, dále 12. 1., 13. 4., 8. 6. 2015

· Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016: 16. ledna 2015

 

Výcviky, výlety, zájezdy

· Lyžařský výcvik: proběhne 18. 1. - 24. 1. 2015 v Českých Petrovicích (Orlické hory)

· Poznávací zájezdy žáků do zahraničí: 12. 9. - 21. 9. 2014 Itálie - San Benedetto

· Plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku: čtvrtky 9:45 až 11:15 hod, a to 11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11. 2014.

Konzultace výchovné poradkyně

Probíhají každé úterý od 12:00 do 13:00 hod nebo po telefonické domluvě – Mgr. Špilínková

 

Konzultace školní psycholožky

Letošní školní rok 2014/2015 bude práci školní psycholožky v naší škole vykonávat Mgr. Ivana Němcová z PPP Pardubice. Nabízí konzultace pro děti, rodiče i pedagogy.

Řeší:

·       výchovné obtíže

·       výukové obtíže

·       problematiku závislosti — alkohol, drogy, potravní poruchy

·       šikanu

·       problematické vztahy ve škole i v rodině

·       náročné životní situace — rozvody rodičů, úmrtí v rodině,...

Pracuje s jednotlivcem, dítětem i s celou rodinou. Pro odstranění problematického chování je účinnější zapojení celé rodiny. 
Nejbližší konzultace budou konány v tyto dny: 30. 9., 21. 10., 11. 11., 2. 12. 2014 a to vždy od 13 do 15 hodin.

 

Novinka v letošním roce = Pěvecký sbor

V letošním školním roce vznikne na škole nový kroužek – pěvecký sbor II. stupně. Děti zde budou rozvíjet své pěvecké dovednosti, naučí se plno nových písniček. Pěvecký sbor bude vystupovat nejen na školních akcích, ale i na různých soutěžích a veřejných vystoupeních.

Součástí školy je školní družina a jídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna.

 

Školní družina je rozdělena do 3 oddělení, která vedou:

Ing. Vladimíra Lichnovská, Markéta Zářecká, Mgr. Zuzana Vyhnálková a Regína Bornová.

 

Základní škola nabízí žákům několik volitelných předmětů:

Zdravověda, Domácnost – vaření, Užité výtvarné činnosti, Příroda a já, Pohybová výchova, Sportovní hry, Cvičení z hlavních předmětů, Seminář a praktika z fyziky, Finanční gramotnost, Základy řemesel, Technické činnosti, Francouzský jazyk.

 

Nabídka zájmových kroužků

Pro žáky jsme opět připravili bohatou nabídku zájmových kroužků, do kterých se budou moci hlásit v následujících dnech. Všichni vedoucí jsou z řad učitelů. Byli bychom rádi, kdyby mezi vedoucími byli i rodiče dětí, kteří by nám nabídku těchto kroužků pomohli ještě rozšířit. Uvítali bychom např. kroužky modelářský /polytechnický/, turistický, ručních prací pro dívky, rybářský.

 

Nadále probíhá spolupráce se ZUŠ Přelouč, která žákům nabízí tyto obory:

·       Hra na dechové nástroje (tenor, trubka, klarinet, hoboj)

·       Hra na keybord

·       Hra na klavír

·       Hra na flétnu

·       Sborový zpěv

·       Taneční obor

 

K bezproblémovému chodu školy přispívají také provozní pracovníci:

Hospodářka:    Jindřiška Frýdová

Školník:             Tomáš Vyhnálek

Úklid:                 Olina Fofoňková

                           Marie Husáková

                           Hana Kuchaříková

Školní jídelna: Jana Augustinová (vedoucí)

                          Václava Svobodová

                          Lenka Škoudlínová

                          Pavla Studená

 ZŠ Choltice

Datum vložení: 9. 9. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2023 23:32
Autor: Správce Webu

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Drátenické Choltice 2023

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu