Navigace

Obsah

Čtvrtého září 2017 byl zahájen nový školní rok.
 

Počet dětí

Choltickou školu navštěvuje 274 žáků.

 

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Iva Sedláčková (kontakt)

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Vlasta Jozífová (kontakt)

 

Odborné učebny

Součástí školy je školní družina a jídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna

 

Zájmové kroužky

Škola nabízí: keramický kroužek, německý jazyk, pletení z pedigu (pro děti i dospělé), paličkování, břišní tance, florbal, a další

 

ZUŠ Přelouč

Nadále probíhá výborná spolupráce se ZUŠ Přelouč, jejich učitelé přijíždějí za žáky do Choltic, a která žákům nabízí tyto obory: hra na dechové nástroje (tenor, trubka, klarinet, hoboj), hra na keybord, hra na klavír, hra na flétnu, sborový zpěv, taneční obor

Více informací na www.zscholtice.cz

 

 

Aktuality