Navigace

Obsah

Prvního září 2021 byl zahájen nový školní rok.
 

Počet dětí

Choltickou školu navštěvuje 330 žáků.

 

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Iva Sedláčková (kontakt)

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Vlasta Jozífová (kontakt)

 

Odborné učebny

Součástí školy je školní družina a jídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna

 

Zájmové kroužky

Škola nabízí: keramický kroužek, německý jazyk, pletení z pedigu (pro děti i dospělé), paličkování, břišní tance, florbal, a další

 

ZUŠ Přelouč

Nadále probíhá výborná spolupráce se ZUŠ Přelouč, jejich učitelé přijíždějí za žáky do Choltic, a která žákům nabízí tyto obory: hra na dechové nástroje (tenor, trubka, klarinet, hoboj), hra na keybord, hra na klavír, hra na flétnu, sborový zpěv, taneční obor.

Více informací na www.zscholtice.cz

 

Spádový obvod

Choltice, Bezděkov, Chrtníky, Jedousov, Jeníkovice, Poběžovice u Přelouče, Sovolusky, Svinčany, Svojšice, Turkovice a Veselí.

 

Aktuality