Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Péče o obecní majetek v roce 2015

Péče o obecní majetek v roce 2015

S financemi to v roce 2015 nebylo jednoduché. Přesto jsme pokračovali v opravách obecního majetku.

Odkanalizování SZ části Choltic. Firma INSTAV HLINSKO, a. s. dokončila 18.11.2015 stavbu kanalizace, kolaudace proběhla bez problémů  15. 12. 2015. Stavební práce zahrnovaly splaškovou kanalizaci v ulicích Lipoltická, Hellichova, U Školy a Luční v celkové délce 837,7 m. Konečná cena je 3 908 164 Kč, což je o 84 131 Kč méně, než byla vysoutěžené cena na začátku stavby. Úspora. Na stavbě zůstal domluvený nedodělek a to dokončení pokládky chodníku v Lipoltické ulici a Luční, což bude dokončeno do 30. 4. 2016. Dodatečně rozhodlo zastupitelstvo o zafinancování přípojek občanům. Ze 45 provedených přípojek bylo nově zhotoveno 34 a pouze přepojeno 11. Celková délka zhotovených přípojek byla 162 m a cena 246 176 Kč byla plně uhrazena z rozpočtu městyse, tedy bez spoluúčasti majitelů. Vedlejší stavbou bylo prodloužení dešťové kanalizace (stoka D1) v ulici U Školy o 17 metrů v ceně 53 775 Kč. Uhrazeno z rozpočtu městyse. Městys tak dílo v předpokládané hodnotě 10 mil. Kč i díky získané dotaci z Pardubického kraje ve výši 2,79 mil. Kč postavil za 1,8 mil. Kč.

 

Rekonstrukce místních komunikací Hellichova a U Školy. Domy v těchto ulicích byly stavěny v polovině 80. let. Dnes se obyvatelé dočkali asfaltových ulic. Rovněž tuto stavbu u nás vyhrála firma INSTAV HLINSKO, a.s. Nastoupila 14. 9. 2015 a práce skončily 17. 12. 2015, tedy o týden dříve, než stanovila smlouva. Nedokončené zůstanou pouze zahradní úpravy zelených ostrůvků. Budou osety na jaře. Velmi přidanou hodnotou této akce je propojení obou ulic s ulicí Luční v délce 143 m. V létě jen hlína, dnes asfalt. Dohromady jsme vystavěli 511 m ulic a k tomu 140 m chodníku. Stavební práce nás stály 6 854 300 Kč vč. DPH, což je o 393 474 Kč méně, než byla vysoutěžené cena. Opět další úspora obecních financí. V nové části Hellichovy ulice budou po novém roce instalovány 4 lampy VO, na konci ulice U Školy jedna, v ulicích bude nově instalován obecní rozhlas.

 

Prodloužení vodovodního řadu v ulicích U Školy a Hellichova. V ulici U Školy bylo firmou INSTAV HLINSKO, a. s. položeno vodovodní potrubí v délce 84 metrů a 3 přípojky. Cena stavby byla původně vysoutěžena ve výši 381 tis. Kč, po jednání o slevě jsme nakonec získali cenu 243 tis. Kč vč. DPH. Úspora obecních financí 138 tis. Kč.

 

 

 

Opravy střechy a klempířských prvků na zámecké kapli sv. Romedia. Práce provedla firma Pavel Heřman z Pardubic v období září až listopad. Cena byla na počátku opravy stanovena 619 tis. Kč vč. DPH, nyní po dokončení je cena 548 655 Kč vč. DPH. Městys získal na tuto akci dotaci z MK ČR ve výši 350 tis. Kč, a tak úspora ve výši 70 tis. Kč bude vrácena do státního rozpočtu.

 

Oprava oken v zámeckém depozitáři. Letos se nám podařilo na opravu oken získat dotaci od Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč a tak jsme s celkovým nákladem 148 tis. Kč opravili 7 oken na západní a jižní straně. Všechny práce prováděl v nejvyšší kvalitě choltický truhlář Jaroslav Petr.

Nátěry oken na straně do nádvoří. V průběhu letošního podzimu probíhaly ještě nátěry oken na straně do nádvoří, kde byla díky osobnímu nasazení kastelána Lukáše Rychteckého a údržbáře Františka Drahoše natřena zhruba čtvrtina oken.

 

 

Úprava výtluků komunikací. Za necelých 150 tis. Kč proběhly opravy místních komunikací jak v Cholticích, tak Ledci a Podhorkách. Opravy provádíme přeasfaltováním a přestříkáním turbem, nezpevněné komunikace jsme doplňovaly štěrkem.

 

V srpnu proběhla překládka kabelu nn v Severní ulici za 145 tis. Kč. Zasahoval do budoucí komunikace.

 

Oprava fasády márnice na hřbitově. Jedna ze hřbitovních staveb, dnes sloužící jako sklad nářadí, dříve jako márnice, má opravenou fasádu na čelní straně.

 

 

Oprava chodníku u sběrných surovin. Kdo jde pěšky na nádraží či z nádraží, jistě ocení opravený chodník. Kompletní přeložení provedla firma Michala Kálese.

 

 

Oprava chodníků v Nádražní ulici. Michal Káles opravil nejhorší části chodníků v Nádražní ulici. Oprava spočívala v rozebrání dlažby, urovnání podkladu a znovu položení původní dlažby.

 

 

Stavba kanalizační přípojky do Zámecké restaurace. Přípojka byla ve špatném stavu, docházelo k jejímu ucpávání.

 

 

Oprava vstupního chodníku do DCHB čp. 260 včetně odizolování zdi. Vzlínající vlhkost pronikala až do přízemního bytu. Tento problém je nyní odstraněn.

 

 

Výstavba chodníku u zdravotního střediska. Za 260 tis. Kč provedl práce Michal Káles. Dotace z Pardubického kraje byla 100 tis. Kč.

 

 

Předláždění autobusových nástupišť. Naši zaměstnanci Ladislav Boháč a Barbora Kolářová postupně předláždili všechny tři nástupiště před choltickým hřbitovem.

 

 

Oprava památníku obětí 1. sv. války. Jedná se pouze o dílčí opravu, budeme opakovaně žádat o dotaci na nový památník z kamene.

 

 

Oprava vstupní brány na choltickém hřbitově. Byla provedena oprava opadané omítky včetně nátěru.

 

 

Výměna podzemních kabelů veřejného osvětlení a rozhlasu. V rámci výstavby splaškové kanalizace v ulicích Lipoltická, Hellichova, U Školy a Luční. V ulici Lipoltická byly lampy demontovány, zrepasovány a nově instalovány do zeleného pásu. Vyměnili jsme ampliony.

 

 

Rekonstrukce zámeckého depozitáře. Včetně nové elektroinstalace, EZS, oprava dveřních zámků, zhotovení podlah, opravy omítek a výmalba za 246 tis. Kč.

Oprava a revize elektroinstalace v pronajatých prostorách zámku za 55 tis. Kč.

 

 

Oprava bytu v čp. 2 po požáru, náklady cca 180 tis. Kč uhrazeny pojišťovnou

 

Dále jsme provedli opravy či výměny nouzových světel v DPS a DCHB, nátěr střechy zdravotního střediska, opravy 2 ks lamp VO, instalace vchodových plastových dveří v DCHB 260, nátěry zábradlí a zástěn v DPS čp. 160, oken a dveří, malování u dětské lékařky, odpadního kanálku v zámecké restauraci, cesty Luční – Hellichova. V oboře proběhlo větší kácení nebezpečných stromů a instalace závory u hájovny. Začaly práce na elektroinstalaci v kravínu, kde plánujeme zázemí pro naše technické služby.

 

Datum vložení: 11. 1. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2018 9:18
Autor: Správce Webu

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu