Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Plán investic do majetku v roce 2018

Plán investic do majetku v roce 2018

Pro rok 2018 je v rozpočtu připraveno 5,8 mil. Kč na opravy obecního majetku. Mezi největší akce bude patřit rekonstrukce ulice U Obory – II. etapa. Do projektů pro další opravy majetku budeme investovat částku 800 tis. Kč.

PLÁN INVESTIC DO MAJETKU V ROCE 2018

 

Zastupitelsvo městyse Choltice schválilo 11.12.2017 rozpočet městyse na rok 2018. Pro rok 2018 je v rozpočtu připraveno 5,8 mil. Kč. Mezi největší akce bude patřit rekonstrukce ulice U Obory – II. etapa. Jedná se o ulici k zámku. Dostane nový povrch, odvodnění, nový chodník a veřejné osvětlení.

Od ul. U Kvartýru k ZŠ bude vybudován nový chodník. Letos jsme zde vybudovali dešťovou a splaškovou kanalizaci. Budeme opravovat chodníky i v dalších lokalitách, stejně tak i výmoly na silnicích a silniční vpusti.

Zahájíme první etapu výstavby dětského hřiště u zámku. Do výběru lokality jsme zapojili maminky, těšíme se na další spolupráci s nimi při výběru herních prvků.

Čeká nás II. etapa výměny provzdušňování kalové nádrže ČOV. Čistírna je v provozu 10 let a její technologie postupně dosluhuje.

Na hřbitově musíme odvést dešťové vody od hrobky Thunů, dokončit rekonstrukci památníku padlých v 1.sv.válce a opravit část hřbitovní zdi.

V Ledci před hostincem Na Výsluní opravíme starou kanalizaci, novou střechu dostane temnější budova bývalého obecního úřadu a také na budově dokončíme výměnu oken. Budova slouží jako zázemí pro spoustu akcí a rekonstrukci už opravdu potřebuje.

Na zámku máme v plánu dokončit výměnu posledních 3 ks arkádových oken, která jsou již v desolátním stavu.

Na úřadě budeme pokračovat v budování obslužných okének pro stavební úřad a pokladnu.

Musíme začít s budováním zázemí pro technické služby v bývalém jedousovskému kravínu. Chceme tam příští rok opravit střechu a vybudovat jednu místnost jako sklad materiálu.

Bez řádné projektové dokumentace to dnes opravdu nejde. A tak na rok 2018 máme v plánu několik projektů připravit, abychom je v dalším období mohli zrealizovat. Tyto projekty nás budou stát cca 800 tis. Kč. Budeme připravovat projekt rekonstrukce WC na zámku (pro velký sál), projekt Úprava přechodu pro chodce č. 2 a č. 3, projekt Úprava plochy před školou a 2 přechodů pro chodce v Cholticích, projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice, projekt na stavbu ulice Na Hlásku – rozšíření, projekt multifunkčního hřiště ve sportovním areálu.

S pozemkovým úřadem budeme spolupracovat na přípravě projektů pro rekonstrukce cest do Pohorek a k jedousovskému hřbitovu. Máme hotový projekt na revitalizaci Podrybníčků a Marešáku a bude hotový projekt rekonstrukci sportovních kabin a projekt rekonstrukce chodníků od náměstí sv. Trojice do Nádražní ulice.

Víme ale, že problémů máme daleko více, ale musíme je opravdu řešit postupně. Ať už s ohledem na dostupné finance nebo personální kapacity. Choltice mají obrovský majetek a peněz na jeho opravy nebude nikdy dost. Proto vždy dlouho zvažujeme, kam investovat, co přinese největší přidanou hodnotu v tom, že odstraníme něco zchátralého, nefunkčního, nehezkého a bude to zároveň sloužit co největšímu počtu našich občanů.

Vedle výše zmíněných schválených oprav se také budeme věnovat běžné údržbě majetku, sekání a úklidu veřejných ploch.

Ale musíme se také dívat dál, než rok či dva dopředu. Ale to je na úplně jiný článek a jiný rozsah. Třeba příště.

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

 

Datum vložení: 18. 12. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2018 23:19
Autor: Správce Webu

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu