Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Plán stavebních akcí a oprav pro rok 2014 a další roky

Plán stavebních akcí a oprav pro rok 2014 a další roky

Do níže uvedeného seznamu se zapisují všechny potřebné stavební práce, které by měly být provedeny na údržbě a opravách obecního majetku a také uvažované reálné projekty sloužící pro uspokojování potřeb občanů Choltic, Ledce a Podhorek, podporující trvalý rozvoj našeho městyse a jeho místních částí.

Pokud je rozhodnuto o termínu realizace akce v daném roce, je doplněn předpokládaný termín a odhadovaná částka. Po uskutečnění realizace jsou termín a částka upřesněny podle skutečnosti.

 

AKCE   TERMÍN REALIZACE / NÁKLADY V KČ
Kanalizace

rekonstrukce kanalizace v ulici U Školy a Hellichova
výstavba kanalizace Na Hlásku

2014-2015

 

Vodovod

výstavba vodovodu Na Hlásku
výstavba vodovodu do Podhorek

 
Plyn    
Chodníky  

výstavba chodníku v ul. U Pošty
oprava chodníku v ul. Pardubická
opravy v ul. Okružní, B. Jelínka, Nádražní, nám. Sv.Trojice
výstavba chodníku Ke Kvartýru

2014 / 286 tis. kč

průběžně


 

Silnice, ulice

nový asfaltový povrch v ul. Severní
nový asfaltový povrch v ul. U Obory
nový asfaltový povrch v ul. Hellichova
rekonstrukce povrchu ul. U Školy   
oprava výtluků Choltice
oprava výtluků Ledec - Urbanice
propojení ulic U Školy a Hellichova

2015
2014 / 200 tis. Kč
2014 / 50 tis. Kč

Školství

rekonstrukce oplocení areálu ZŠ - část u obory
vybavení hřiště MŠ herními prvky
modernizace vybavení kuchyně ZŠ
rekonstrukce služebního bytu v ZŠ

2014 / 200 tis. Kč
Veřejné osvětlení  

výstavba VO Na Hlásku III. etapa
výstavba VO Hellichova - prodloužení

2015
Byty  zateplení DPS čp.160  
Sportovní areál

Sportovní areál
dokončení oplocení areálu
výstavba hřiště s umělou trávou u ZŠ
sklad na překážky pro SDH
nové plato u skladu pro SDH2014

2014

Koupaliště

rekonstrukce bazénu
oprava vrtu
rekonstrukce ubytovny - sociálky

 
Zámecký areál

revitalizace biotopů v Choltické oboře
oprava úžlabí na velkém zámku
oplocení obory
celková oprava varhan
výstavba parkoviště u zámku před čp. 2
„Choltická obora – opatření k posílení rekreační funkce lesa“
oprava opěrné zdi u rybníku Zrcadla
odbahnění rybníku Zrcadlo

2013-2014 / 8 919 tis. Kč

2014 / 460 tis. Kč

 

 

2015

 

Veřejná zeleň
Vodní toky

revitalizace rybníků Podrybníčky a Marešák  

Hasičské zbrojnice
(Choltice/Ledec)

nátěr střechy zbrojnice Choltice
výstavba zbrojnice pro SDH Choltice
vybudování společenské místnosti na půdě zbrojnice v Ledci

 
Hřbitovní areál

oprava střechy hrobky Thunů
oprava sanktusníku na hrobce Thunů
oprava kovového plotu v zadní části areálu
rekonstrukce pomníku padlých v I.sv.válce

        ? / 1 450 tis. Kč

 2014 / 360 tis. Kč

 

2015 / 350 tis. Kč

Radnice

rekonstrukce WC
rekonstrukce interiéru
modernizace prostor knihovny
oprava fasády

 
Kulturní památky oprava pomníku a sochy Jana Nepomuckého  
Zastávky nátěr a výzdoba zastávky na nám.Sv.Trojice 2014
Zdravotní středisko nátěr střechy nad dětským oddělením  

 

Datum vložení: 7. 2. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2018 9:51
Autor: Správce Webu

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu