Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přehled plánovaných stavebních akcí v roce 2017 a v dalších letech

Přehled plánovaných stavebních akcí v roce 2017 a v dalších letech

Jaký je letos plán péče o obecní majetek a výhled do dalších let?

Do níže uvedeného seznamu se zapisují všechny potřebné stavební práce, které by měly být provedeny na údržbě a opravách obecního majetku a také uvažované reálné projekty sloužící pro uspokojování potřeb občanů Choltic, Ledce a Podhorek, podporující trvalý rozvoj našeho městyse a jeho místních částí.

 

Pokud je rozhodnuto o termínu realizace akce v daném roce, je doplněn předpokládaný termín a odhadovaná částka. Po uskutečnění realizace jsou termín a částka upřesněny podle skutečnosti.

AKCE   TERMÍN REALIZACE / NÁKLADY V KČ
Kanalizace

ČOV - výměna tehnologie provzdušňování
dešťová kanalizace – U Kvartýru
výstavba kanalizace Na Hlásku

2017 / 110 tis. Kč

2017 / 100 tis. Kč

 

Vodovod

výstavba vodovodu Na Hlásku
výstavba vodovodu do Podhorek

 
Elektřina Elektro – přípojka Choltice západ (výstavba RD) 2017 / 130 tis. Kč
Chodníky 

oprava chodníku Nádražní, vč. vjezdů – II.etapa
oprava chodníku u Terezy
výstavba chodníku od nám. sv. Trojice do ul Nádražní
dílčí opravy ostatní chodníky
výstavba chodníku Ke Kvartýru

2017 / 270 tis. kč           

2017 / 100 tis. Kč

2018  

průběžně 

2018

Silnice, ulice

nový asfaltový povrch v ul. U Obory
oprava výtluků Choltice
oprava výtluků Ledec
nový povrch ul. Na Hlásku
Stání na tříděný odpad – 2x oplocení a dlažby (Na Hlásku, u ŽS)
Přechody v obci

2017 / 2 500 tis. Kč

průběžně

průběžně

              

2017 / 100 tis. Kč

Školství

vzduchotechnika a osvětlení v kuchyni ŽS
rekonstrukce WC v MŠ
rekonstrukce oplocení areálu ZŠ - část u obory

2017 / 1 750 tis. Kč         

2017 / 500 tis. Kč

 

Veřejné osvětlení

lampa 1 ks Nádražní ul.
výstavba VO Na Hlásku III. etapa

2017 / 30 tis. Kč
Byty 

zateplení bytu č. 17 v DPS čp. 160
zahradní altán v DPS čp. 160
zateplení DPS čp.160
výměna oken v DPS čp. 160

2017 / 37,5 tis. Kč

2017 / 50 ti. Kč

2018

Sportovní areál

rekonstrukce kabin
výstavba hřiště s umělou trávou u ZŠ

 
Koupaliště

průzkum vrtu
rekonstrukce bazénu
rekonstrukce ubytovny - sociálky

2017 / 30 tis.Kč
Zámecký areál

oprava střechy jižní křídlo I.etapa
oprava arkádových výplní 2 ks
Zámek – rekonstrukce WC pro velký sál
oplocení obory
celková oprava varhan
výstavba parkoviště u zámku před čp. 2
„Choltická obora – opatření k posílení rekreační funkce lesa“
oprava opěrné zdi u rybníku Zrcadla
odbahnění rybníku Zrcadlo

2017 / 700 tis. Kč

2017 / 160 tis. Kč

2018

Veřejná zeleň
Vodní toky
revitalizace rybníků Podrybníčky a Marešák  

Hasičské zbrojnice
(Choltice/Ledec)

výstavba zbrojnice pro SDH Choltice
vybudování společenské místnosti na půdě zbrojnice v Ledci

 
Hřbitovní areál

oprava střechy hrobky Thunů
oprava kovového plotu v zadní části areálu
rekonstrukce pomníku padlých v I.sv.válce

 ? / 1 450 tis.       Kč

 

 2018 / 50 tis. Kč

Radnice

rekonstrukce SÚ, vč. malování
rekonstrukce WC
pořízení kuchyňské linky
oprava oken
rekonstrukce interiéru
modernizace prostor knihovny
oprava fasády

2017 / 30 tis. Kč

2016-2017 / 700 tis. Kč

2017 / 76 tis. Kč

 

 

Kulturní památky oprava pomníku a sochy Jana Nepomuckého  
Zastávky    
Zdravotní středisko

rekonstrukce ordinace praktického lékaře
rekonstrukce ordinace zubního lékaře
oprava fasády  budovy

 

 

Datum vložení: 5. 2. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2018 8:31
Autor: Správce Webu

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu