Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přehled realizovaných stavebních akcí v roce 2015 a plán oprav pro další roky

Přehled realizovaných stavebních akcí v roce 2015 a plán oprav pro další roky

Do níže uvedeného seznamu se zapisují všechny potřebné stavební práce, které by měly být provedeny na údržbě a opravách obecního majetku a také uvažované reálné projekty sloužící pro uspokojování potřeb občanů Choltic, Ledce a Podhorek, podporující trvalý rozvoj našeho městyse a jeho místních částí.

Pokud je rozhodnuto o termínu realizace akce v daném roce, je doplněn předpokládaný termín a odhadovaná částka. Po uskutečnění realizace jsou termín a částka upřesněny podle skutečnosti.

 

AKCE   TERMÍN REALIZACE / NÁKLADY V KČ
Kanalizace rekonstrukce kanalizace v ulici U Školy a Hellichova  
výstavba kanalizace Na Hlásku
2015 / 4 480 tis. Kč (dotace 2 790 tis. Kč)
 
Vodovod

výstavba vodovodu U Školy-Hellichova (84 m)
výstavba vodovodu Na Hlásku
výstavba vodovodu do Podhorek

2015 / 243 tis. Kč
Plyn     
Chodníky 

výstavba chodníku od nám.sv. Trojice do ul Nádražní
oprava chodníku v ul. Pardubická - III.etapa              

opravy v ul. Okružní, B. Jelínka, Nádražní, nám. Sv.Trojice
výstavba chodníku Ke Kvartýru

2017

2015 / 260 tis. kč (dotace 100 tis. Kč)

 

 průběžně
 

Silnice, ulice

nový asfaltový povrch v ul. Severní
překládka kabelu nn v Severní ul.
nový asfaltový povrch v ul. U Obory
nový asfaltový povrch v ul. Hellichova a U Školy a propojení ulic U Školy a Hellichova

oprava výtluků Choltice
oprava výtluků Ledec - Urbanice

2016 / 3 200 tis. Kč
2015 / 145 tis. Kč
2016 
2015 / 6 854 tis.Kč                 

2015 / 100 tis. Kč
2015 / 50 tis. Kč

Školství

rekonstrukce oplocení areálu ZŠ - část u obory
modernizace vybavení kuchyně ZŠ - multif.pánev

rekonstrukce služebního bytu v ZŠ
rekonstrukce WC v MŠ

2016 / 500 tis. Kč

 

2016 / 500 tis. Kč

 

Veřejné osvětlení

výstavba VO Na Hlásku III. etapa
výstavba VO Hellichova - prodloužení

2015 / 150 tis. Kč
 
Byty zateplení DPS čp.160  
Sportovní areál

dokončení oplocení areálu
výstavba hřiště s umělou trávou u ZŠ

 
Koupaliště

rekonstrukce bazénu
oprava vrtu
rekonstrukce ubytovny - sociálky

 
Zámecký areál

oprava střechy a ukotvení kříže na kapli sv. Romedia 

oprava oken v zámeckém depozitáři

oplocení obory
celková oprava varhan
výstavba parkoviště u zámku před čp. 2
„Choltická obora – opatření k posílení rekreační funkce lesa“
oprava opěrné zdi u rybníku Zrcadla
odbahnění rybníku Zrcadlo

2015 / 549 tis. Kč (dotace 280 tis. Kč)

 

2015 / 148 tis. Kč (dotace 50 tis. Kč)

 

 

 

Veřejná zeleň
Vodní toky

revitalizace rybníků Podrybníčky a Marešák  

Hasičské zbrojnice
(Choltice/Ledec)

nátěr střechy zbrojnice Choltice
výstavba zbrojnice pro SDH Choltice
vybudování společenské místnosti na půdě zbrojnice v Ledci

 
Hřbitovní areál

oprava střechy hrobky Thunů
oprava kovového plotu v zadní části areálu
rekonstrukce pomníku padlých v I.sv.válce
oprava fasády márnice

? / 1 450 tis. Kč

2017 / 350 tis. Kč
2015 / 50 tis. Kč

Radnice

rekonstrukce WC
rekonstrukce interiéru
modernizace prostor knihovny
oprava fasády

 
Kulturní památky oprava pomníku a sochy Jana Nepomuckého  
Zastávky    
Zdravotní středisko nátěr střechy nad dětským oddělením 2015 / 20 tis. Kč

 

Datum vložení: 11. 1. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2018 9:30
Autor: Správce Webu

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu