Navigace

Obsah

Jak třídit odpady v Cholticích

Typ: ostatní
Městys Choltice disponuje 10 kontejnery na plast, 5 kontejnery na papír, 6 kontejnery na bílé sklo a 6 kontejnery na barevné sklo. Tyto kontejnery jsou rozmístěny do 5 míst v Cholticích a 1 místa v Ledci. Od dubna do listopadu probíhá 1x za 14 dní svoz bio odpadu. (hnědé nádoby má každý doma). Městys Choltice organizuje 2x ročně mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Třídit BIO a SKO se vyplatí

Tříděním BIO, SKO  a dalších odpadů dochází ke značnému snížení objemu SKO. Pro porovnání uvádíme údaje za období leden až srpen pro SKO: v roce 2009 byl SKO 218 tun, v roce 2010 byl SKO 164 tun a v roce 2011 byl SKO 142 tun. Bio odpad byl v roce 2009 0 tun, v roce 2010 33,5 tuny a v roce 2011 byl 38,38 tuny. Tříděním se nám tedy podařilo snížit objem SKO ve sledovaném období o 76 tun, což přepočteno na peníze činí uspořených cca 57 tis. Kč.  Tyto uspoření finance se věnují na rozvoj městyse.

Kam co třídit

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Pořiďte si do domácnosti koše na ukládání směsného odpadu, plastů a zbytků potravin. Ve sklepě nebo v garáži můžete mít krabici na papír a např. plastový kbelík na ukládání skla.

kontajner papírSběr papíru - do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

 

Umístění nádob: ul. Na Hlásku, B. Jelínka, Okružní, Lipoltická (u jídelny ZŠ), Ledec

Četnost odvozu: 1x 7 dní

 

bily-zvonSběr bílého skla - do bílých nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo – vše z tzv. bílého skla. Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 

Umístění nádob: ul. Na Hlásku, B. Jelínka, Okružní, Lipoltická (u jídelny ZŠ), Pardubická (před prodejnou Coop), Ledec

Četnost odvozu: 1x za měsíc

 

zeleny-zvonSběr zeleného skla - do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – vše z tzv. barevného skla

 

Umístění nádob: ul. Na Hlásku, B. Jelínka, Okružní, Lipoltická (u jídelny ZŠ), Pardubická (před prodejnou Coop), Ledec

Četnost odvozu: 1x za měsíc

 

kontejner_plastSběr plastů - do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

 

Umístění nádob: ul. Na Hlásku, B. Jelínka, Okružní, Lipoltická (u jídelny ZŠ), Ledec

Četnost odvozu: 1x týdně 

 

npojov kontejnerSběr nápojových kartonů - v Cholticích nejsou instalovány oranžové nádoby. Nápojové kartony (sešlápnuté) odhazujte do kontejnerů s plasty, na třídící lince budou vytříděny: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků. Prosím, nevhazujte: „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku, nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Umístění nádob: nejsou

Četnost odvozu: nesváží se 

 

bio ndobaBioodpad - hnědě nádoby. Patří do nich: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod. Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata.

Umístění nádob: domácnosti

Četnost odvozu: 1 x 14 dní v období duben – listopad

 

 

vel_kont1Velkoobjemové odpady: čalouněný nábytek (křesla, židle, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety

Umístění kontejnerů: za DPS č. 160 – vjezd od rybníku Řehák a točna v Ledci

Četnost odvozu: na jaře a na podzim, organizuje městys Choltice.

 

kontejner_na_nebezpen_odpad_baterie_a_akumultoryNebezpečné odpady: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné, atd.

Umístění svozového vozu: za DPS č.160 – vjezd od rybníku Řeháka a točna v Ledci

Četnost odvozu: na jaře a na podzim mobilním svozem zdarma, organizuje městys Choltice.

 

 

 

Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce, pračky, sporáky,  apod. – vše odvážejte do sběrného dvora u Cyklosu. Za odevzdaný šrot obdržíte výkupné.

Umístění: sběrný dvůr firmy Desenský, u Cyklosu

Četnost odvozu: individuálně dle potřeby

___________________________________________________________________________

Nábytek a větve: staré skříně s kováním, dveře, apod., větve

Umístění: provozovna Šaravec & Ruč (Jedousovský kravín)

Četnost odvozu: individuálně dle potřeby

___________________________________________________________________________

Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, žehličky, toustovače, rychlovarné konvice, kalkulačky, holící strojky, klávesnice apod. a do malého otvoru po straně použité baterie apod.

Umístění: za DPS č.160 – vjezd od rybníku Řehák a točna v Ledci

Četnost odvozu: na jaře a na podzim mobilním svozem zdarma, organizuje městys Choltice.

___________________________________________________________________________

Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě, keramika, zrcadla

Umístění suti: po dohodě s pracovníky městyse (podatelna, správce majetku) lze ukládat na určená místa. Nikam jinam! Z poplatku se následně hradí rozhrnutí odpadu.

Četnost odvozu: dle potřeby občana

___________________________________________________________________________

Stanoviště tříděného odpadu

ul. Na Hlásku,

B. Jelínka,

Okružní,

Lipoltická (u jídelny ZŠ),

Pardubická (u prodejny Coop)

Ledec

 

Užitečné odkazy o odpadech

www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz

www.tonda-obal.cz

www.pardubickykraj.cz

www.asekol.cz

www.ekolamp.cz

www.elektrowin.cz

www.paleta.cz

www.ekovychova.cz

www.odpadypk.cz

www.rrapk.cz


Vytvořeno: 27. 6. 2018
Poslední aktualizace: 27. 6. 2018 00:41
Autor: Správce Webu