Navigace

Obsah

Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

Typ: ostatní
V pondělí 8.4.2019 se koná 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019 od 18:00 v hospůdce Na Hřišti.

I N F O R M A C E

o konání 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

 

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

Termín konání:         pondělí 8. dubna 2019 od 18:00 hod.

Místo konání:            Choltice, hospůdka Na Hřišti

 

Navržený program:

 

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti obecní stráže
 3. Informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 5. Žádost o změnu územního plánu pro pozemek p.č. 1614 v k.ú. Choltice
 6. Pronájem bývalé zubní ordinace pro účely kosmetického studia
 7. Prodej pozemku p. č. 40/2 a st. 43, oboje v k. ú. Ledec
 8. Prodej pozemků parc. č. 23/12, 23/11, 7/17 k.ú Ledec a směna pozemků 23/10, 23/13, 7/18 k.ú. Ledec
 9. Smlouva o zřízení věcného břemena č.IV-12-2016907/VB/01 Choltice 139/3-přípojka NN
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemku parc.č.2094 k.ú Choltice
 11. OZV č. 1/2019 o nočním klidu
 12. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 13. Různé

 

Tomáš Bolek, starosta

 

 

 


Vytvořeno: 29. 3. 2019
Poslední aktualizace: 29. 3. 2019 18:29
Autor: Tomáš Bolek