Navigace

Obsah

Informace z 1. porady nových zastupitelů konané 5.11.2018

Typ: ostatní
Informace z 1. porady nových zastupitelů konané 5.11.2018 1Noví zastupitelé se sešli na první pracovní poradě v tomto volebním období. Věnovali se organizačním záležitostem, výborům a komisím, projektu Pošta Partner a přípravě rozpočtu na rok 2019.
Program jednání
 1. Plán porad a zasedání
 2. Organizace porad a zasedání
 3. Jednací řad zastupitelstva
 4. Výbory a komise – doplnění členů, pracovní náplň
 5. Připomínky zastupitelů
 6. Pošta partner
 7. Inventura majetku městyse
 8. Rozpočet na rok 2019

 

Ad 1  Plán porad a zasedání

 • 5. 11. 2018 od 18:00 první porada zastupitelů v zasedací místnosti úřadu (1. čtení rozpočtu)
 • 19. 11. 2018 od 18:00 druhá porada zastupitelů v zasedací místnosti úřadu (2. čtení rozpočtu)
 • 26. 11. 2018 od 18:00 třetí porada zastupitelů v zasedací místnosti úřadu (3. čtení rozpočtu)
 • 3. 12. 2018 od 18:00 čtvrtá porada zastupitelů v zasedací místnosti úřadu
 • 10.12. 2018 od 18:00 druhé zasedání zastupitelstva v Zámecké restauraci (schvalování rozpočtu)

Termíny plánu porad a zasedání byly přítomnými zastupiteli odsouhlaseny.

Bylo dohodnuto, že porady zastupitelů budou začínat v 18:30 hodin.

 

Ad 2 Organizace porad a zasedání

Starosta seznámil nově zvolené zastupitele s organizací porad a zasedání – uvedl mj.

 • v den porady dostane od něj každý zastupitel SMS s pozvánkou jako potvrzení konání porady; na SMS odpovídá jen ten zastupitel, který se chce z porady omluvit
 • e-mailem dostane každý zastupitel podklady, které slouží k diskuzi o dané problematice
 • před zasedáním zastupitelstva pošle e-mailem 7 dní před termínem pozvánky spolu s programem – odpovídá jen ten zastupitel, který se omlouvá z účasti na zasedání
 • z porad i zasedání se píše zápis, který se zveřejňuje.

Na dotaz starosty, kdo bude zapisovat porady a zasedání, navrhla V. Fižová, že zápisů ze zasedání zastupitelstva se ujme ona sama, u zápisů z porad navrhla střídání. Většina zastupitelů s návrhem souhlasila, zapisovat nechtějí F. Peml, M. Horák a J. Kopecký.

Ing. Horák, vysvětlil, že zápisy z jednání normálně jako vedoucí nedělá, bude-li třeba, zápis z porady u starosty provede a požádal pro tento případ starostu o zaslání hlavičkového papíru se základním programem porady. Starosta přislíbil.

Na dotaz starosty, kdo chce dostávat měsíční výkazy o hospodaření městyse, kladně odpověděly O. Urbanová a P. Korbelová.

Každý zastupitel obdržel od starosty publikaci „Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018“. Starosta vyzval zastupitele k postupnému prostudování této publikace.

 

Ad 3 Jednací řád zastupitelstva

Zastupitelé dostali e-mailem dosud platný jednací řád zastupitelstva městyse; na poradě starosta vyzval zastupitele k připomínkám event. návrhům na změny jednacího řádu.

Závěr: zastupitelé se shodli, že stávající jednací řád není třeba upravovat ani měnit.

 

Ad 4 Výbory a komise

Starosta seznámil zastupitele s pracovními náplněmi starosty, místostarosty a s náplní činnosti i konkrétních úkolů výborů a komisí. Zdůraznil, že všechny výbory pořizují zápisy z jednání.

Předsedové výborů a komisí seznámili ostatní zastupitele se členy výborů a komisí.

Finanční výbor: předsedkyně Olga Urbanová,

                           členové Ing. Horák Miroslav, Šupík Miroslav, Boháčová Hana

Kontrolní výbor: předsedkyně Ing. Korbelová Pavlína

                            členové Ing. Fižová Marie, Barvíř Milan

Stavební výbor: předseda Ing. Horák Miroslav

                           členové Ing. Hončík Jiří, Vančura Pavel, Šupík Miroslav, Chudomel Roman

Osadní výbor Ledec: předseda Kopecký Jakub

                                   členové Kalousek Zdeněk ml., Mgr. Vyhnálková Zuzana, Kolář Josef,

                                   Ing. Kolář Jiří, Lokaj Jaroslav, Perner Pavel

Sportovní komise: předseda Zelenka Jiří

                               členové Vachutková Patricie, Kváč Pavel

Komise pro životní prostředí: předseda Peml František

                                                členové Čermák Jan, Šulc Josef

Komise pro odpadové hospodářství a pořádek: předseda Vančura Pavel

                                                členové Minařík David, Dostál David

Školská komise: předseda Ing. Brožek Jan

                            členové PhDr Šponer Jan, Zářecká Markéta, Mgr. Pavlík Jan

Sociální komise: předsedkyně Fižová Vendula

                            členové Ing. Korbelová Pavlína, Ing. Fižová Marie, Vachutková Patricie,

                                          Kolářová Hana

Kulturní komise: předsedkyně Augustinová Jana

                            členové Ing. Koláčná Lucie, Mgr. Dušková Zuzana, Králová Martina,

                                          Rychtecký Lukáš

Památková komise: předsedkyně Ing. Fižová Marie

                                 členové Rychtecký Lukáš, Fižová Vendula

Komise pro místní části: předseda Kopecký Jakub

                                        členové budou doplněni

 

Ad 5 Připomínky zastupitelů

M. Horák: - díry na silnici k Cyklosu

- zrcadlo na křižovatce u kovošrotu otočené a není vidět směrem od Heřmanova Městce - oboje bude opraveno.

O. Urbanová: zda budou kontejnery na listí – ano, budou o víkendu u Řeháku a Na Hlásku

P. Korbelová: dotaz na dětskou lékařku – starosta informoval, že stále čekáme na doplnění stavu lékařů v Přelouči, navrácení dětské lékařky do Choltic je předběžně slíbeno.

V. Fižová: - p. .... (DCHB 260) odmítla převzít balíček u příležitosti životního jubilea, chce dát do pořádku její byt (větrák). Starosta i P. Vančura vysvětlili, že se jedná odvětrání koupelny, které konstrukčně chybně řešené a oprava vyžaduje velký zásah do koupelny a střechy. Řešení bylo tedy vždy odloženo. Balíček bude postoupen následujícímu jubilantovi.

 • směrovka na zámek u kovošrotu otočená, turisté chodili na zámek přes Svinčany. Starosta odpověděl, že směrovka bude opravena.
 • doporučila „postrčit“ jednání s církví (majetek v kapli). Starosta odpověděl, že církev již kontaktoval a žádal dořešení podpisu smlouvy.

F. Peml: - vznesl požadavek na klubovnu pro dětský rybářský kroužek. Starosta informoval, že momentálně nemá městys žádné volné prostory. Při diskuzi navrhl J. Zelenka podělit se o jednu klubovnu v DCHB s Trilobitem. Bude dále zvažováno.

 

Ad 6 Pošta partner

Starosta informoval nové zastupitele o dosavadním průběhu jednání o převzetí pošty a provozování Pošty partner. Seznámil zastupitele se stanoviskem městyse, které zpracovala JUDr. Vorlová. Pak následovala diskuze o dané problematice. Zastupitelé se shodli, že je třeba jednat o narovnání podmínek uvedených v kupní smlouvě a vhodný kompromis by měli najít právníci.

Závěr: Chceme provozovat Poštu partner a chceme jednat o koupi budovy. Požadujeme však z kupní smlouvy odstranit ustanovení o služebnosti a některé další, které by městysi komplikovaly nakládání s budovou.

 

Ad 7 Inventura majetku městyse

Starosta nepředal připravený zpracovaný plán inventur a směrnici o provedení inventury kontrolnímu výboru. Předsedkyně kontrolního výboru odmítla dokumenty v písemné podobě převzít; požádala o jejich zaslání e-mailem k prostudování. Bude třeba také určit členy, kteří inventuru provedou.

 

Ad 8 Rozpočet na rok 2019

Podrobně byl probrán návrh příjmové části rozpočtu, starosta zdůvodnil jednotlivé položky. Byl dohodnut harmonogram další části tvorby rozpočtu – příprava požadovaných výdajů. Starosta vyzval zastupitele, aby dali podněty na větší výdaje tak, aby výdajová část rozpočtu mohla být prodiskutována na poradě 19.11.2018.

 

Zapsal: Jan Pavlík a Tomáš Bolek

 

Zápis je ke stažení ZDE.

 

              


Vytvořeno: 15. 11. 2018
Poslední aktualizace: 15. 11. 2018 11:33
Autor: Tomáš Bolek