Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace z 11. porady zastupitelů konané 29. 8. 2022

Informace z 11. porady zastupitelů konané 29. 8. 2022

.

Informace z 11. porady zastupitelů konané 29.8.2022

 

1.Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Rozpočtové opatření č. 7/2022 a informace o hospodaření městyse
 6. Informace o přípravě voleb do zastupitelstva městyse a 1/3 Senátu PČR
 7. Vesnice roku 2022 a nominace na knihovnu roku

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad, zasedání a jednání výborů.

 • 6. - 8. 9. 2022 - závěrečná jednání výborů: kontrolního (7.9. od 17:30), finančního, stavebního a osadního
 • 12. 9. 2022 - porada zastupitelů od 18:00 - zasedací místnost
 • 21. 9. 2022 - poslední zasedání zastupitelstva od 18:15 v Zámecké restauraci

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

O. Urbanová - informovala o situaci před prodejnou textilu, kde se staví nový chodník a kde nebyl po určitou dobu (cca 20 min.) zajištěn přístup do prodejny a ven. Kupující museli chvíli počkat, než byla položena dlažba, nebo přejít přes upravený štěrk. Kupující i majitelka obchodu vyhodnotili situaci s pochopením.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

P. Vančura informoval:

 • Běžná údržba - probíhá standardně, zaměstnanci čerpají ještě dovolenou, na servisu je traktor JD a sekačka Kubota.
 • Bezpečné a bezbariérové chodníky - stavba je téměř hotová, zbývají drobné nedodělky, které budou dokončeny v průběhu září. Připravují se podklady pro kolaudaci.
 • Prostor před radnicí - je sejmuta zemina a naváží se podkladový materiál pod dlažbu. Je hotova vodovodní přípojka pro veřejné pítko.
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - probíhá výběrové řízení, řeší se dotazy uchazečů.
 • Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Choltice - je skončeno výběrové řízení, vítězem je firma Sportovní podlahy Zlín s.r.o. za cenu 8 988 218,99 Kč vč. DPH. Projektová cena je 8 470 000 Kč. Čeká se na podepsaní SOD a poté proběhne první jednání s firmou. Stavební práce by měly začít 1.4.2023.
 • WC v ZŠ - dokončeno první ze čtyř. S dalším se bude pokračovat o příštích letních prázdninách. Náklady jsou cca 1 mil. Kč, budou navýšeny o cca 65 tis. Kč - více stavebních prací.

Ing. Horák informoval:

 • Rekonstrukce a přístavba kabin - původní budova je zcela zbourána a materiál odvezen. Byl zhotoven podklad pod základovou desku, nevyšly pevnostní zkoušky pláně, bude třeba zvýšit množství výztuže základové desky. Hrubá stavba proběhne v září a říjnu, poté bude položen krov.
 • Rybník Řehák - v zimních měsících je třeba utěsnit hráz rybníku Řehák. Dochází k průsaku do kanalizace. Rybník bude po dohodě s rybáři vypuštěn v říjnu.

 

5. Rozpočtové opatření č. 7/2022 a informace o hospodaření městyse

Starosta  informoval  o  zůstatcích  na  bankovních  účtech  městyse  k  29.8.2022.  Zůstatky  činí  celkem 9 959 531 Kč, z toho je 8 100 000 Kč na spořícím účtu.

Starosta prezentoval rozpočtové opatření RO č. 7/2022. Příjmy činí 99 400 Kč (úroky ze spořícího účtu, pronájem hřbitovních míst) a výdaje činí 99 400 Kč (PD na WC v obecní budově v Ledci, lavičky k Marešáku, likvidace dřevního odpadu, občerstvení na akci ocenění hasičů)

Po jednání s Českou spořitelnou bude od září do listopadu spořící účet úročen 3,2%.

 

6. Informace o přípravě voleb do zastupitelstva městyse a 1/3 Senátu PČR

Starosta informoval, že jednání okrskové volební komise se koná v pátek 2.9.2022 od 15:30 v zasedací místnosti úřadu.

Do voleb se přihlásila 4 tradiční místní nezávislá uskupení, volby proběhnou standardně v knihovně a bude možné volit také do přenosné volební urny. Do Ledce zajede komise v pátek 23.9.2022 od 17:00 do 18:00 hodin.

 

7. Vesnice roku 2022 a nominace na knihovnu roku

Starosta informoval, že v rámci soutěže Vesnice roku 2022 městys Choltice získal tato ocenění:

 • Bílou stuhu za práci s mládeží
 • Diplom za moderní knihovnické a informační služby
 • Diplom za vzorné vedení kroniky
 • Zlatou cihlu za obnovu a restaurování božích muk

Starosta poděkoval zastupiteli Jiřímu Zelenkovi, který spolu s knihovnicí Radkou Zelenkovu zastoupili starostu na slavnostním předávání ocenění v Biskupicích u Svitav.

Zastupitelé se dohodli na finanční odměně kronikářce ...... za udělení diplomu za vzorné vedení kroniky. Knihovnice Radka Zelenková finanční odměnu předem odmítla.

Krajská knihovna Pardubického kraje přihlásila naši knihovnu do soutěže o Knihovnu roku. V pondělí 29. 8. 2022 dopoledne navštívila odborná komise naši knihovnu a seznamovala se činností knihovny v uplynulém období. Návštěva komise trvala cca 2 hodiny. Vyhodnocení proběhne 4. 10. 2022 v pražském Klementinu.

 

Zapsal Tomáš Bolek.

 

Datum vložení: 8. 9. 2022 14:44
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2022 14:55
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2022-2023 v MŠ Choltice

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu