Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace z 15. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 11.9.2023

Informace z 15. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 11.9.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. PZAD - Zámek Choltice
 6. Zpráva finančního výboru
 7. Zajištění pečovatelské a asistenční služby pro choltické seniory
 8. Rozpočtové opatření č. 6/2023 a 7/2023
 9. Prodej části pozemku parc. č. 149/7 k. ú. Choltice
 10. Obsazení místa referenta stavebního úřadu
 11. Plán akcí

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání.

 • 20.9.2023 - 6. zasedání zastupitelstva, malý zámek čp. 5 od 18:15
 • 2.10.2023 - pracovní porada od 18:30
 • 16.10.2023 - pracovní porada od 18:30
 • 6.11.2023 - pracovní porada od 18:30 (1. čtení rozpočtu)
 • 13.11.2023 - pracovní porada od 18:30 (2. čtení rozpočtu)
 • 27.11.2023 - pracovní porada od 18:30
 • 6.12.2023 - 7. zasedání zastupitelstva, Zámecká restaurace od 18:15

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

L. Brožková - zeptala, kdo způsoboval v sobotu večer nadměrný hluk ve sportovním areálu. Odpověděl R. Peml, že zřejmě fotbalisté, kteří se zdrželi na pozápasové oslavě. Slíbil, že se to příště nebude opakovat.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Ing. Miroslav Horák podal následující informace:

 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - v podstatě dokončena, probíhají dokončovací práce. Chystá se předání stavby.
 • Rekonstrukce tělocvičen - stavba má mírné zpoždění, ale firma slíbila nasadit více pracovníků. Stavba asi nebude dokončena do 30.9.2023. Pokládá se podlaha ve velké tělocvičně, montují se obklady. V malé tělocvičně se připravuje montáž podkladního roštu.
 • Protipovodňový příkop v Severní ulici - provádí se kamenné zpevnění odtokové jímky. Připravuje se ozelenění příkopu.
 • Vrt v areálu TS - vrt je hotov, probíhá vodoprávní řízení, poté bude dokončena PD na celý areál technických služeb. Řeší se smlouvy na sdílení vrtu, septiku a elektro přípojky s majitelem sousedního areálu.
 • PD lávka a chodník v ul. U Pošty - je vydáno stavební povolení.
 • PD ulice Na Hlásku - je připravena.
 • Záměr instalace FVE na ČOV, radnici a školu - připravuje se.

 

5. PZAD - Zámek Choltice

Na pracovní poradu byl pozván Ing. Petr Rohlíček, který pro městys připravuje projekt záchrany zámku Choltice. Ing. Rohlíček prezentoval návrh budoucího využití zámku Choltice, který vychází ze zastupitelstvem schváleného záměru. Projekt je jedním z podkladů pro žádost do programu PZAD - Program na záchranu architektonického dědictví. Podání žádosti o zařazení do PZAD bude schvalováno na zasedání zastupitelstva 19.9.2023.

 

6. Zpráva finančního výboru

Předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová seznámila se zprávou FV. Jednání FV se uskutečnilo 7.8.2023 a byly projednány tyto body:

 1. finančních prostředků k 31. 7. 2023 v Kč.
 1. Daňové příjmy.
 1. Dotace pro asistenční službu.
 1. Stavební akce.
 1. Rozpočtové opatření.
 1. Personální obsazení Stavebního úřadu Choltice.
 1. Vyúčtování dotace TJ Slavoj Choltice na rekonstrukci kabin.
 1. Kontrola účetních dokladů za 2. Q 2023.

Zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva 19.9.2023.

 

7. Zajištění pečovatelské a asistenční služby pro choltické seniory

Na pracovní poradu byla pozvána Hana Salfická, které představila své vize pomoci choltickým seniorům (v současné době 4), kterým skončilo čerpání asistenční služby Včelkou. Městys na tuto pomoc přispěje ze svého rozpočtu. Současně probíhají jednání s jinými poskytovali, aby se našlo nejvýhodnější řešení.

Pečovatelská služba je zajištěna Pečovatelskou službou Přelouč, která v současné době aktivně poskytuje péči 9 klientům.

 

8. Rozpočtové opatření č. 6/2023 a 7/2023

Zůstatky na BÚ k 31.8.2023 celkem: 10 879 763 Kč.

Starosta dále prezentoval rozpočtové opatření č. 6/2023 (schváleno starostou) a návrh rozpočtového opatření č. 7/2023, které bude projednáno na zasedání 19.9.2023

 

9. Prodej části pozemku parc. č. 149/7 k. ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 149/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3 240m2 k. ú Choltice, paní ………….. projevila zájem o odkoupení části tohoto pozemku z důvodu zarovnání sousedního pozemku parc. č. 149/8, který je v jejím vlastnictví (viz. situace). Žadatelka má zájem o koupi výše uvedeného pozemku, přibližně o výměře 432 m2 a souhlasí s tím, že uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu, které budou činit cca 6 600 Kč a tuto částku již uhradila jako zálohu.

Městys má pro tuto lokalitu zhotovenou dopravní studii a dle ní se s částmi prodávaného pozemku nepočítá.

Tyto pozemky Jsou tedy pro městys zbytné.

Kalkulace režijních nákladů: Náklady na vyhotovení geometrického plánu 6 600 Kč, Vyhotovení smlouvy 2 500 Kč, Vklad do katastru nemovitostí 2 000 Kč. Celkové náklady včetně bez geometrického plánu 11 100 Kč.

Je objednán znalecký posudek. Dle ústní informace bude cena cca 680 Kč / m2.

Smlouva bude projednána na zasedání zastupitelstva 19.9.2023, pokud bude k dispozici znalecký posudek.

 

10. Obsazení místa referenta stavebního úřadu

Starost informoval, že na stavební úřad byl od 1.10.2023 přijat pracovník. Smlouva bude uzavřena do 30.6.2024 a to dle požadavku nového pracovníka. Ten dále požadoval max. poloviční úvazek. Vzhledem ke snaze městyse zachovat působení SÚ i v roce 2024 byl požadavek akceptován. Agenda SÚ je tak zajištěna min. do 30.6.2024. SÚ Choltice bude mít tak od 1.10.2023 opět dva pracovníky.

 

11. Plán akcí

Zastupitelé se dohodli na plánu akcí.

 • 16.9.2023 - Burčákové slavnosti na zámku
 • 28.9.2023 - Staročeské tradice na zámku
 • 7.10.2023 - Choltický zlaťák - cyklovýlet a pěší výlet po Cholticku
 • 7.10.2023 - Výlov rybníku Chrtnický
 • 7.10.2023 - Den otevřených dveří v nové jurtě Kmene Trilobit v areálu koupaliště
 • 4.11.2023 - Za strašidly na choltický zámek

Zapsal Tomáš Bolek, starosta

 

Datum vložení: 2. 10. 2023 23:18
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Drátenické Choltice 2023

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu