Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZOR - změna výše poplatků - Poplatky 2024

Informace z 18. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 13.11.2023

Informace z 18. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 13.11.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady.

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Audit hospodaření městyse za 2023/1-9
 1. Zpráva finančního výboru
 1. Rozpočet na rok 2024

 

2. Plán porad a zasedání
 • 27.11.2023 - pracovní porada od 18:30
 • 6.12.2023 - 8. zasedání zastupitelstva, Zámecká restaurace od 18:15

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

Bez připomínek.

 

4. Audit hospodaření městyse za2023/1-9

Starosta informoval, že v pondělí 6.11.2023 proběl předaudit hospodaření roku 2023, který provedl finanční odbor Pardubického kraje. Nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.

 

5. Zpráva finančního výboru

Předsedkyně FV Olga Urbanová seznámila se zprávou finančního výboru. FV projednal:

 1. Přehled stavebních prací a investic (prezentoval předseda SV Ing. Horák)
 1. Stav finančních prostředků k 31. 10. 2023 v Kč (Celkem 10 336 145,54 Kč)
 1. Audit hospodaření za 2023/1-9 (s výsledkem „bez výhrad“)
 1. Návrh rozpočtu (FV podpořil navýšení stočného z 23 na 26 Kč za m3 a zvýšení poplatku za odpady ze 780 na 840 (nebo 900 Kč).
 2. Investice pro rok 2024
 1. Dotace z rozpočtu pro spolky a neziskové organizace
 1. Kontrola účetních dokladů za 3. Q 2023 (nebyly zjištěny žádné závady)

Zpráva FV bude projednávána na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

6. Rozpočet na rok 2024

Zastupitelé se znovu seznámili s některými položkami rozpočtu na rok 2024.

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na konci týdne na úřední desce městyse.

Rozpočet bude projednáván a schvalován na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

Zapsal Tomáš Bolek

 

Datum vložení: 27. 11. 2023 14:47
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu