Navigace

Obsah

Informace z 2. porady zastupitelů konané 18. 1. 2021

Typ: ostatní
.
Informace z 2. porady zastupitelů konané 18. 1. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích
 1. Rozpočtové opatření č. 13/2020
 1. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/106 k.ú. Choltice
 1. Informace o očkování proti koronaviru
 1. Senior Taxi
 1. Platební terminál pro úřad městyse
 1. Nutrie na Struze

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 1.2.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 15.2.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 1.3.2020 - porada zastupitelů od 18:30
 • 15.3.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 29.3.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 12.4.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 26.4.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 17.5.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 31.5.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 14.6.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 28.6.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00

 

3. Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích

Prezentace projektu:

Ing. M. Horák seznámil zastupitele s rozsahem projektu a jednotlivými technickými parametry.

Stavba obsahuje cca 1 km nových chodníků ze zámkové dlažby. Nově budou zbudovány 3 autobusové zastávky a dva nové osvětlené přechody pro chodce. Dojde ke zrušení nástupních zastávek u hřbitova a obě budou spojeny do nové nástupní zastávky před čp 260., tj. cca 100 metrů zpět k náměstí. Nově bude zhotoveno parkoviště u hřbitova. Rozpočtové náklady jsou 12,9 mil Kč s DPH. Dotace ze SFDI by mohla být 85%.

Část úseku od mostku u Hastrmana ke křižovatce Nádražní - Na Hlásku bude řešena samostatným projektem.

Jedná se o cca 50 metrů ocelové lávky přes Zlatotok a cca 50 metrů běžného chodníku.

Prostranství před úřadem bude řešeno samostatným projektem.

 

Příprava žádosti o dotaci

Ing. Horák seznámil s postupem přípravy žádosti. Žádost o dotaci bude na SFDI odevzdána do konce ledna.

 

4. Rozpočtové opatření č. 13/2020

Starosta informoval o zůstatku na bankovních účtech městyse k 31.12.2020. Zůstatek činí 5 866 749 Kč. K 31.12.2019 to bylo cca 3,6 mil. Kč. Městys musel v průběhu roku 2020 seškrtat spoustu akcí, protože hrozilo velké snížení příjmů z daní. Stát část daňového výpadku kompenzoval, a tak městysi zůstaly finanční prostředky, které může převézt do nového roku.

Zastupitelé znovu projednali návrh rozpočtového opatření č.13/2020. Bude schvalováno na zasedání dne 1.2.2021. Navyšují se příjmy o 1 010 tis. Kč a výdaje se navyšují o 27 tis. Kč. Konec roku dopadl finančně velmi dobře.

Zastupitelé se dohodli, že úprava rozpočtu na rok 2021 se bude řešit až v dalších měsících. Schvalováno by mělo být na zasedání 12.4.2021. Není ještě znám dopad daňového balíčku na rozpočty obcí. Městys ještě nemá schválenu dotaci na Podrybníčky. Je odpovědnější počkat, jak se situace vyvine.

 

5. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/106 k.ú Choltice

Oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 725/106 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 909-655/2020. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 6 300,-Kč. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla Zastupitelstvem městyse Choltice schválena dne 25.5.2020, č. usn. 9/3/2020.

 

6. Informace o očkování proti koronaviru

Starosta informoval o nabídnuté pomoci seniorům s registrací k očkování. Z oslovených vytipovaných seniorů nikdo pomoc nepotřebuje, s registrací jim pomohla rodina. V případě zájmů ze strany seniorů jsou úřednice městyse připraveny s registrací pomoci.

Městys, po dohodě s naším lékařem MUDr. Hemžským, na svých webových stránkách zveřejnil doporučený postup registrace.

Starosta informoval o možnostech očkování na Pardubicku, konkrétně v Pardubické nemocnici a v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu.

Pardubický kraj uvažuje o zřízení očkovacího centra také v Přelouči a pravděpodobně bude zřízen také mobilní očkovací tým, který bude zajíždět k seniorům domů.

Očkování v ordinaci praktického lékaře v Cholticích zatím není možné, ale pokud to půjde, bude očkování probíhat i zde.

 

7. Senior Taxi

Starosta informoval o zahájení činnosti Senior Taxi a o způsobu vyúčtování dopravy. Byl vytvořen informační leták a Senior Taxi karta. Hlásí se rozhlasem.

Zastupitelé se dohodli, že po nějaké době provozu bude tato služba vyhodnocena.

 

8. Platební terminál pro úřad městyse

Městys chce umožnit občanům platit na pokladně úřadu kartou. Jedinou možností se zatím jeví služba společnosti Global Payments Europe, která spolupracuje výhradně s Českou spořitelnou jako poskytovatelem webové platební brány pro obce.

Podmínky České spořitelny:

1,3 - 2% podle obratu

549 Kč měsíčně za každý terminál

Náklady cca: 13 - 17 000 Kč/ročně

(500 000 x 1,3% - 2%)

Zastupitelé se po diskusi dohodli na pořízení jednoho platebního termínu do pokladny úřadu.

 

9. Nutrie na Struze

Starosta informoval o přípravě žádosti o snížení stavu nutrií nacházejících se v zastavěné části Choltic. Spolupracovat se bude opět s choltickými myslivci. Veřejnost by neměla nutrie krmit, jsou registrovány případy pokousání. Může dojít k přenosu infekcí.

 

Zapsal: Tomáš Bolek, starosta

 


Vytvořeno: 31. 1. 2021
Poslední aktualizace: 31. 1. 2021 23:29
Autor: Tomáš Bolek