Navigace

Obsah

Informace z 5. porady zastupitelů konané 11.5.2020

Typ: ostatní
.

1. Program pracovní porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program pracovní porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky zastupitelů
 1. Informace o provozu úřadu, knihovny, škol a místních restaurací
 1. Záležitosti rozpočtu městyse Choltice pro rok 2020
 1. Revitalizace nádrže Marešák - zadávací řízení
 1. Prominutí nájemného z obecních nebytových prostorů
 1. Darovací smlouva s Pardubickým krajem na darování pozemků pod chodníky
 1. Koupě pozemku p.č. 754/4 a p.č.142/10
 1. Žádost o finanční podporu Linky bezpečí

 

 1. Plán porad a zasedání
 • 18.5.2020 - od 15:15 finanční výbor
 • 18.5.2020 od 16:15 stavební výbor
 • 19.5.2020 - od 17:00 kontrolní výbor
 • 25.5.2020 od 18:00 - 3. zasedání zastupitelstva
 • 8.6.2020 od 18:30 na radnici (pracovní porada)
 • 15.6.2020 od 18:30 na radnici (pracovní porada)
 • 22.6.2020 od 18:00 - 4. zasedání zastupitelstva

 

3. Připomínky zastupitelů

Horák - upozornil, že je třeba začít stříkat chodníky proti plevelu.

Korbelová - prezentovala zastupitelům web muzea zahradní architektury v Bavorsku a expozice zaměřené na dětského návštěvníka v Starých Hradech. Budoucí zaměření zámku se opět prodiskutovalo. Zastupitelé se opět shodli, že nejreálnější je zaměření na dětského návštěvníka. O. Urbanová navrhla ještě uvažovat o expozici na téma lékárenství. Máme velmi cennou barokní lékárnu.

 

4. Informace o provozu úřadu, knihovny, škol a místních restauracíStarosta prezentoval aktuální informace:

 • provoz Úřadu městyse Choltice - od 11.5.2020 úřední dny PO a ST 8-11 a 12-17
 • knihovna - z důvodu rekonstrukce stávajících prostor je dočasně umístěna do zdravotního střediska do bývalé dětské ordinace. Bude otevřena v PO a ST od 8-11 a 12-17 hodin. Jsou zavedena doporučená dezinfekční opatření.
 • Základní škola Choltice - od 12.5.2020 chodí žáci 9. ročníku na 4 hodiny v ÚT a 4 hodiny ve ČT. Mají matematiku a češtinu. Jsou zavedena doporučená dezinfekční opatření.
 • Mateřská škola Choltice - provoz bude pravděpodobně obnoven 18.5.2020. Budou zavedena doporučená dezinfekční opatření.
 • Zámecká restaurace - od 11.5.2020 je zahájen provoz zahrádky. Od 11 do 14 hod se nabízí obědové menu, poté budou nabízeny minutky. Otevírací doba: PO 11-21, ÚT až NE 11 - 22. Jsou zavedena doporučená dezinfekční opatření.
 • Hospůdka Na Hřišti - od 11.5.2020 otevřena zahrádka. V nabídce budou nápoje a rychlé občerstvení. Otevřeno bude PO 17-21, ÚT-SO 17-22, NE 17-21. Jsou zavedena doporučená dezinfekční opatření.
 • Hospůdka U Čapáka - otevřeno v obvyklou dobu.

 

5. Záležitosti rozpočtu městyse Choltice pro rok 2020

Starosta informoval o:

 • snížení dotací z PK
 • jednání s ČS o kontokorentu (financování revitalizace Podrybníčků)
 • převod finančních prostředků z fondu obnovy na běžný účet (dočasně z důvodu momentálního nedostatku financí na běžném účtu)
 • přípravě rozpočtového opatření, kterým bude třeba snížit zbytné výdaje s ohledem na snížení příjmů daní v odhadované výši 2,2 mil. Kč v roce 2020.

 

6. Revitalizace nádrže Marešák - zadávací řízení

Městys Choltice obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP na revitalizaci nádrže Marešák.

Revitalizace by měla proběhnout v roce 2021 a celkové náklady jsou nyní spočítány na 4 496 tis. Kč. Přidělená dotace je ve výši 2 635 tis. Kč, zbylou částku musí městys dofinancovat ze svého rozpočtu.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele je připravena. V pátek by mělo dojít k jejímu zveřejnění.

Termín odevzdání nabídek je v dokumentaci navržen na 2.6.2020.

Starosta vyzval zastupitele k účasti v komisi pro otevírání obálek. Přihlásili se Mgr. Pavlík, P.Vančura, J.

Zelenka. Za kontrolní výbor byla navržena M.Fižová. Dále bude členem Ing. Vlášek.

Komise hodnotící bude jmenována později.

 

7. Prominutí nájemného z obecních nebytových prostorů

Městys obdržel žádost Jany Slezákové o prominutí nájemného z nebytových prostor v čp. 260, které má na základě nájemní slouvy pronajeté za účelem provozování kadeřnictví. Nájemkyně žádá prominout nájem za dobu uzavření provozovny v období od 14.3.2020 do 11.5.2020.

Zastupitelé se shodli, že vyčkají na schválení zákona o vládní podpoře nájemců, kdy by měl stát uhradit 50% nájmu a nájemce 20% nájmu. Pronajímatel by se vzdal 30% nájmu. Podle schválených podmínek zastupitelé rozhodnou i u ostatních nájemců obecních prostor.

 

8. Darovací smlouva s Pardubickým krajem na darování pozemků pod chodníky

Na základě žádosti městyse Choltice by mohl Pardubický kraj darovat městysi pozemky pod chodníky. Jedná se o pozemky p.č. 887/11, p.č.908/1, p.č. 945/1 a p.č. 946/3.

Darovací smlouva bude projednána na zasedání zastupitelstva 25.5.2020.

 

9. Koupě pozemku p.č. 754/4 a p.č.142/10

Městys Choltice by rád odkoupil od soukromých majitelů pozemky, které slouží jako veřejné chodníky. Jedná se o pozemky v Jedousovké ulici a U Kvartýru:

 • p.č.754/4 o výměře 20 m2, majitelky .....,
 • p.č.142/10 o výměře 165 m2, majitelé ......

Městys nabídne majitelům 20 Kč za m2 a vyřízení celé administrativy.

 

10. Žádost o finanční podporu Linky bezpečí

Městys Choltice obdržel žádost od Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu na činnost ve výši 7 500 Kč. Zastupitelé se po diskusi shodli na příspěvku ve výši 5 000 Kč. Na zasedání je třeba schválit úpravu rozpočtu a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

 

Zapsal: Tomáš Bolek

 


Vytvořeno: 31. 5. 2020
Poslední aktualizace: 31. 5. 2020 13:42
Autor: Tomáš Bolek