Navigace

Obsah

Informace z 8. porady zastupitelů konané 1. 7. 2020

Typ: ostatní
.
Informace z 8. porady zastupitelů konané 1. 7. 2020

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

  1. Program pracovní porady
  1. Revitalizace mokřadních tůní v nivě toku Struha a Mariánského rybníka
  1. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva konaného 22.6.2020
  1. Program porad a zasedání

 

2. Revitalizace mokřadních tůní v nivě toku Struha a Mariánského rybníka

Zastupitelé projednali záměr revitalizace mokřadních tůní v nivě toku Struha a Mariánského rybníka. Jedná se o záměr soukromého investora na jeho pozemcích a na pozemcích městyse (vodní tok Struha a malé části přilehlých pozemků). Veřejná prezentace záměru se konala před pracovní poradou za účasti zastupitelů a široké veřejnosti.

Zastupitelé se shodli na podání těchto připomínek:

  • zvýšení kamenného opevnění v zatáčce pod nátokovým objektem,
  • geodetické oddělení pozemků městyse zabraných stavbou: 68/8, 55/1 a 689,
  • upřesnění, kdo bude majitelem stavebních objektů na Struze a kdo je bude udržovat a opravovat.

Pokud se podaří investorovi vypořádat všechny připomínky, bude souhlas se stavbou projednán na zasedání 13.7.2020.

 

3. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva konaného 22.6.2020

Vzhledem ke zmatečnému hlasování v bodě 8 na 4. zasadání zastupitelstva a rozdílných názorech některých zastupitelů na zápis ze zasedání, bude tento zápis projednán a schvalován při zahájení 5. zasedání (postup je v souladu s jednacím řádem). Zmatečné hlasování je také důvodem pro opakování projednání bodu 8. Volba druhého místostarosty. Hlasy zastupitelů byly špatně sečteny a zapsány, jak se ukázalo po zasedání. Chyba ovlivnila výsledek hlasování.

 

4. Program porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na termínu 5. zasedání zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 13. 7. 2020 v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice od 18:00.

Olga Urbanová informovala o plánované schůzce finančního výboru v týdnu od 7.7.2020.

Termíny dalších porad budou stanoveny dle potřeby.

V. Fižová navrhla do programu 5. zasedání zařadit nové projednání souhlasu se stavbou RD Na Hlásku, protože je možné, že žadatel předloží opravenou PD a dům s původně plochou střechou bude mít střechu sedlovou.

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Bolek

 


Vytvořeno: 10. 7. 2020
Poslední aktualizace: 10. 7. 2020 16:41
Autor: Tomáš Bolek