Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace z 8. porady zastupitelů konané 16.5.2022

Informace z 8. porady zastupitelů konané 16.5.2022

.

1.Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2021
 6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
 7. Žádosti o dotace z rozpočtu městyse
 8. Zápis do kroniky za rok 2021
 9. Název nové ulice v lokalitě Z11-Z12
 10. Soutěž Vesnice roku
 11. Pořízení automatických vstupních dveří do budovy úřadu
 12. Program akcí
 
2.Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání

 • 25.5.2022 - zasedání zastupitelstva 18:15 hod. v Zámecké restauraci,
 • 6.6.2022 - pracovní porada zastupitelů od 18:00 hod.,
 • 20.6.2022 - pracovní porada zastupitelů od 18:00 hod.,
 • 29.6.2022 - zasedání zastupitelstva 18:15 hod. v Zámecké restauraci.

Další zasedání:

 • 21.9.2022 - poslední zasedání zastupitelstva 18:15 hod.

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

O. Urbanová - zeptala se na řešení žádosti paní ….., která žádá instalaci zpomalovacího retardéru v Pardubické ulici, vedle svého domu. Starosta informoval, že je potřeba nejdříve dokončit povrch ulice a poté vyhodnotit, jestli a jaký retardér instalovat.

O. Urbanová dále upozornila, že je třeba řešit odtok dešťové vody z této části

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Bezbariérové chodníky - P. Vančura informoval, že firma začala se stavbou dalšího úseku. Pokládá se dešťová kanalizace. V hotových úsecích probíhají dokončovací práce. Za týden bude otevřena zastávka Pardubická. Tlapnet položil optiku.

 

5. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2021

Starosta shrnul základní parametry výsledků hospodaření v roce 2021. Městys v roce 2021 hospodařil s příjmy ve výši 41,991 mil. Kč, z čehož 25,393 mil. Kč činily příjmy z daní a poplatků, dále 5,043 mil. Kč činily příjmy nedaňové (prodej dřeva, pronájmy, stočné, tržby ze zámku, apod.), dále přijaté dotace, dividendy, odměny za třídění apod. ve výši 9,98 mil. Kč a kapitálové příjmy ve výši 1,575 mil. Kč (prodeje pozemků).

Výdaje v roce 2021 činily 34,635 mil. Kč, z čehož 24,984 mil. Kč byly běžné výdaje a 9,651 mil. Kč kapitálové výdaje (investiční opravy obecního majetku).

Hospodaření tedy skončilo přebytkem ve výši 7,356 mil. Kč.

Městys splácí úvěr od roku 2015 na silnice a kanalizaci. Roční splátky jsou ve výši 1,589 mil. Kč. Úroky jsou 78 tis. Kč. Úvěr bude splacen v roce 2026. Zbývá splatit ještě 7,1 mil. Kč.

Úvěr na ČOV, zateplení školy a rekonstrukci malého zámku byl v roce 2021 doplacen. Zůstatek na účtech k 31. 12. 2021 činil 11,551 mil. Kč. V roce 2020 to bylo 5,867 mil. Kč.

Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem Krajského úřadu PK dne 26.10.2021 a 15.2.2022. Audit nezjistil žádné chyby a nedostatky, ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městyse v budoucnosti.

Zpráva o výsledku přezkoumání, závěrečný účet a účetní závěrka byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách městyse.

Celoroční hospodaření městyse může být schváleno bez výhrad. Bude projednáno na zasedání zastupitelstva 25.5.2022.

 

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026

Starosta informoval, že vzhledem k blížícím se volbám do zastupitelstev obcí má stávající zastupitelstvo dle § 67 zákona o obcích stanovit nejpozději 85 dnů přede dnem voleb (do 30.6.2022) počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2022 – 2026.

Podle ust. § 68 odst. 2 zák. o obcích poté, co zastupitelstvo obce stanoví počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, oznámí se tento počet nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení na úřední desce obecního úřadu.

Zastupitelé se předběžně dohodli na počtu 11 zastupitelů. Záležitost bude projednána na zasedání zastupitelstva 25.5.2022.

 

7. Žádosti o dotace z rozpočtu městyse

Starosta informoval o žádosti Linky Bezpečí o příspěvek na činnost ve výši 7 500 Kč. Městys na Linku Bezpečí přispívá pravidelně, zastupitelé předběžně souhlasili.

Žádost bude projednána na zasedání zastupitelstva 25.5.2022.

 

8. Zápis do kroniky za rok 2021

Zastupitelé obdrželi od kronikářky návrh zápisu do kroniky za rok 2021. Zápis bude projednán a schvalován na zasedání zastupitelstva 25.5.2022.

 

9. Název nové ulice v lokalitě Z11-Z12

V nové lokalitě Z11 a Z12 má vyrůst 12 RD. Starosta informoval, že je potřeba rozhodnout o názvu této lokality, aby se předešlo problémům v budoucnu.

V úvahu připadají názvy: Za Zahradami, Pod Zahradami, U Zahrad. Bude řešeno na dalších poradách.

 

10. Soutěž Vesnice roku

Hodnotící komise navštíví Choltice a Ledec v pondělí 30.5.2022 od 8:00 do 10:00. Program prezentace městyse:

 1. přivítání na radnici, seznámení s historii obce, prezentace strategického plánu, územního plánu a územních studií, drobné občerstvení
 2. Prezentace kroniky
 3. Prezentace činnosti Klubu seniorů
 4. Prohlídka a prezentace knihovny
 5. Prohlídka Choltic (zajímavá místa, občanská vybavenost, zázemí a činnost spolků, školy a školky)
 6. Prohlídka zámku Choltice - prezentace kulturních akcí
 7. Prohlídka Ledce a prezentace aktivit osadního výboru

 

11. Pořízení automatických vstupních dveří do budovy úřadu

Starosta seznámil s cenovou nabídkou na pořízení automatických dveře do přízemí radnice. Dveře by byly automatické a zabezpečovaly by přístup do budovy a zároveň by sloužily jako tepelně izolační přepážka.

Pořizovací cena 229 329 Kč vč. DPH. Cena je včetně:

 • posuvných dveří (dodávka a montáž) za 174 832 Kč,
 • přístupového systému (karty, čipy, záznamy, různé režimy otevírání) za 26 667 Kč,
 • modulu pro únikové cesty za 18 150 Kč,
 • bezpečnostní čidla 2ks pro zadní hrany dveří za 9 680 Kč.

Za úvahu stojí ještě pořízení automatického otevírání hlavních dřevěných dveří. Zastupitelé souhlasili s pořízením. Bude doplněno do RO č. 5/2022.

 

12. Program akcí

Zastupitelé projednali aktuální plán akcí:

 • 17.5.2022 - Klub seniorů - povídání se starostou,
 • 20.5.2022 - Festival muzejních nocí - Zámek Choltice od 19:00 do 23:00,
 • 21.5.2022 - Dětské sbory zpívají s vodníkem - 10:00 - 15:00,
 • 27.5.2022 - Přednáška o Čeňku Daňkovi od 19:00 na čp.5
 • 28.5.2022 - Dětský den na zámku,
 • 29.5.2022 - Vraclav - taneční zábava Klubu seniorů ve spřátelené obci u Vysokého Mýta,
 • 2.6.2022 - Ochutnávka vín na čtenářské zahradě - knihovna a vinárna,
 • 3.6.2022 - Good Season v kapli (akce Další cesty - charita) 4.6.2022 - Dětské rybářské závody na Zrcadle.

Zapsal: Tomáš Bolek, starosta.

Datum vložení: 2. 6. 2022 14:35
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2022 15:16
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Čarodějnice 2022

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště