Navigace

Obsah

Informace z 9. porady zastupitelů v roce 2018 konané 9.7.2018

Typ: ostatní
Informace z 9. porady zastupitelů v roce 2018 konané 9.7.2018 1Zastupitelé se věnovali např. dětskému hřišti Pod Zámkem, discgolfovému hřišti, či příspěvkům pro hospic a tenistům.

Informace z porady starosty se zastupiteli městyse Choltice

Program jednání:
 1. Plán porad a zasedání
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích
 4. Dětské hřiště pod zámkem
 5. Diskgolfové hřiště
 6. Záležitost provozování Pošty Partner –smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
 7. Mapování intravilánu Choltic
 8. Věcná břemena na umístění kanalizace na soukromých pozemcích
 9. Oslavy 100. výročí vzniku Československa
 10. Žádost o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice SDH Choltice
 11. Změny v oblasti matričních úřadů
 12. Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti sociálních služeb
 13. Žádost o příspěvek – Hospic Anežky České Červený Kostelec
 14. Žádost o příspěvek na ceny pro turnaj dětí v tenise – LTC Choltice
 15. Příprava nových webových stránek městyse a zámku

 

Průběh jednání a závěry:

 1. Plán porad a zasedání

3. 9. 2018     - pracovní porada zastupitelů

17.9.2018     - pracovní porada zastupitelů

24.9.2018     - 5. zasedání zastupitelstva

 1. Připomínky zastupitelů

Ing. Fižová se informovala na posun při řešení mobiliáře kaple. Starosta odpověděl, že Arcidiecéze Hradec Králové zatím na náš podnět nereagovala. Ing. Horák informoval o blížících se vinařských slavnostech. Jana Augustinová zmínila uspořádání akce Choltický zlaťák (navrhovaný termín 6. nebo 7. 10.), trasy pro cyklisty, pěší a koloběžkáře.

 1. Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích

Starosta informoval o probíhající rekonstrukci chodníku v Okružní ulici, (u p. Zerzána), následuje instalace lamp a rozvod rozhlasu.

Ulice U Obory – stavba byla převzata do užívání, kontroluje se fakturace dodavatelské firmy (výkaz výměr, rozpočet stavby, vícepráce, méněpráce) – mělo by být do konce týdne vyfakturováno. Cena by měla být menší oproti rozpočtu.

Oprava vodovodního potrubí v č. p. 160 (bylo zaneseno vodním kamenem). Firmou VAK byla doporučena firma AQUINA, která navrhla řešení pro snížení tvrdosti teplé vody. Technologie by stála kolem 20 tisíc pro č. p. 160 a pro č. p. 260 kolem 35 tisíc (obě částky bez DPH). V obou případech je třeba připočítat náklady každý týden na chemické prostředky + vodu na propláchnutí. Bude akceptováno.

Střecha na obecním domě v Ledci – stávající dožilá střecha bude vyměněna za plechovou profilovanou krytinu, rekonstrukce proběhne v září až říjnu 2018.

V č. p. 160 – byla provedena oprava šachty výtahu. Tato servisní firma také připraví nabídku na řešení vlhkosti chemickou injektáží, stejnou technologií jako na zámku. Toto ošetření zdiva se může dělat i na etapy podle provozních a finančních možností. Odvlhčení zdiva je třeba udělat před zateplením domu (pro řešení zateplení tohoto objektu byla dříve provedena analýza termokamerou).

 1. Dětské hřiště pod zámkem

Památkáři vypracovali stanovisko k umístění hřiště s tím, že souhlasí s umístěním dětského hřiště pod zámkem, ale bez kovových workoutových prvků a v provedení herních prvků v přírodních barvách. Po druhém poptávkovém kole se vrátily tři nabídky od dodavatelů v cenových relacích cca 1 – 1,2 mil. Kč vč. DPH. Výběr dodavatele je konzultován se skupinou maminek z Choltic. Byla vybraná firma TR Antoš, s.r.o. a dodávka bude realizována ve dvou etapách, část na podzim a část na jaře 2019.

 1. Diskgolfové hřiště

Hřiště je před dokončením a je stanoveno slavnostní otevření 14. 7. 2018 v 10.00 hodin. Následně bude řešen provoz pro veřejnost (půjčování a prodej disků).

 1. Záležitost provozování Pošty Partner–smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.

Městys Choltice se připravuje na převzetí poštovní služeb v režimu Pošta Partner. Smlouva se připravuje, převzetí služeb PP bude řešeno současně s nabytím budovy (pošta připravuje znalecký posudek). Zastupitelstvo bude rozhodovat v září. Převzetí pošty je plánováno na 1.2.2019.

 1. Mapování intravilánu Choltic

Zjišťování hranic pozemků je téměř ukončeno, na konci června začala další etapa - zaměřování hranic. Geodeti budou vlastníkům zaměřovaných pozemků dávat dopředu informaci s termínem měření. V úterý 10.7.2018 proběhne zjišťování hranic pozemků krajských silnic.

 1. Věcná břemena na umístění kanalizace na soukromých pozemcích

Starosta informoval, že je třeba dokončit jednání s vlastníky pozemků, přes které prochází veřejný kanalizační řád. Umístění řadu musí být smluvně zajištěno věcným břemene. Bude se tím zabývat nová zaměstnankyně úřadu, která nastoupí 1.8.2018 na stavební úřad.

 1. Oslavy 100. výročí vzniku Československa

Pracovní skupina připravuje výstavu k 100. výročí vzniku Československa. Pan Špalek sestavil seznam legionářů pocházejících z Choltic a vypracoval výzvu k veřejnosti k poskytnutí informací nebo osobních předmětů těchto legionářů.

 1. Žádost o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice SDH Choltice

Starosta informoval, že byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci požární zbrojnice a žádost o dotaci z GŘ HZS byla podaná k 30. 6. 2018. Projekční rozpočet je ve výši 3 948 tis. Kč vč. DPH, dotace by měla být 50%.

 1. Změny v oblasti matričních úřadů

Starosta informoval, že stát nebude rušit matriční úřady ani na malých obcích, ale finance na provoz bude stát poskytovat podle vykázaných úkonů. Stát nebude paušálně hradit služby matrik, jako tomu bylo dosud. Předpokládá se snížení příjmů.

 1. Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti sociálních služeb

Nabídka ze společnosti Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. v Chrudimi, která by na základě rámcové smlouvy poskytovala služby občanům Choltic. Tato rámcová smlouva nezakládá žádné finanční povinnosti.

 1. Žádost o příspěvek – Hospic Anežky České Červený Kostelec

Zastupitelé odsouhlasili částku 6 tis. Kč. V září bude schválená veřejnoprávní smlouva. Toto zařízení poskytlo hospicovou péči občance z Choltic.

 1. Žádost o příspěvek na ceny pro turnaj dětí v tenise

LTC Choltice požádal městys o příspěvek ve výši cca 3 – 5 tisíc Kč na tenisový turnaj pro děti Baby Cup, který se bude konat 8. 9. 2018. Odhadovaný počet cca 40 dětí. Odsouhlaseny 3 tis. Kč.

 1. Příprava nových webových stránek městyse a zámku

Nová firma by měla stránky zprovoznit v průběhu září a jejich aktualizaci budou provádět sami zaměstnanci městyse.

 

Zapsali: Olga Urbanová a Tomáš Bolek

 

 


Vytvořeno: 20. 7. 2018
Poslední aktualizace: 20. 7. 2018 18:14
Autor: Správce Webu