Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZOR - změna výše poplatků - Poplatky 2024

Informace ze 16. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 2.10.2023

Informace ze 16. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 2.10.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Žádost LTC Choltice o finanční podporu

 

 1. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání.

 • 16.10.2023 - 7. zasedání zastupitelstva, zasedací místnost radnice, od 18:15
 • 6.11.2023 - pracovní porada od 18:30 (1. čtení rozpočtu)
 • 13.11.2023 - pracovní porada od 18:30 (2. čtení rozpočtu)
 • 27.11.2023 - pracovní porada od 18:30
 • 6.12.2023 - 8. zasedání zastupitelstva, Zámecká restaurace od 18:15

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

F. Peml - informoval, že výlov Chrtnického rybníku nebude v říjnu, ale až 11.11.2023. Zrcadlo se bude lovit 2.12.2023.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Informace podal Ing. Horák:

 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - téměř dokončena, dělá se beton před vrata a drobné dodělky. Chystá se závěrečné vyúčtování.
 • Rekonstrukce tělocvičen - firma termín dokončení nedodržela, je předpoklad do 6.10.2023. Bude uplatňována smluvní pokuta.
 • Protipovodňové opatření v Severní ulici - je hotové, probíhá zatravnění příkopu. Výsadba stromů proběhne pravděpodobně v 11/2023.
 • Oprava bytu v DPS 160 - opravuje se podlaha, příčka, elektroinstalace. Docházelo k praskání příčky, chyběla dilatace.
 • Kontrola nájemních bytů - proběhla během října, stav bytů bude následně vyhodnocen. Některé opravy a údržba půjde za městysem, ale některé opravy za nájemníky. Vše v souladu s předpisy.

 

5. Žádost LTC Choltice o finanční podporu

Zástupci LTC Choltice prezentovali žádost o poskytnutí spolufinancování dotace z NSA ve výši 30% z celkových způsobilých výdajů na akci Výstavba/technické zhodnocení zázemí tenisových kurtů LTC Choltice. Spolufinancování by mělo být ve výši do 1 000 005 Kč (podle schválené výše dotace od NSA). Žádost prezentovali Ota Černík, Jiří Bravenec a Pavel Brož. LTC rovněž nabízí městysi k odkoupení část pozemku pod venkovním kurtem, který se dlouhodobě nevyužívá.

Žádost o spolufinancování bude projednána na zasedání v pondělí 16.10.2023.

 

Zapsal Mgr. Tomáš Bolek, starosta

 

Datum vložení: 16. 10. 2023 15:04
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu