Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZOR - změna výše poplatků - Poplatky 2024

Informace ze 17. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 6.11.2023

Informace ze 17. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 6.11.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady.

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Rozpočet na rok 2024
 1. Modernizace telekomunikační infrastruktury
 1. Stočné 2024
 1. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od roku 2024
 1. OZV o místním poplatku ze psů
 1. Záměr prodeje pozemku u hájovny
 1. Výpověď VPS na úseku měření rychlosti vozidel
 1. Plán akcí

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání

 • 8.11.2023 - společné jednání finančního a stavebního výboru
 • 13.11.2023 - pracovní porada od 18:30 (2. čtení rozpočtu)
 • 27.11.2023 - pracovní porada od 18:30
 • 6.12.2023 - 8. zasedání zastupitelstva, Zámecká restaurace od 18:15

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

R. Peml - informoval, že z ekonomických důvodů nebude Slavoj pořádat ples, který se měl konat 19.1.2024. Podmínky za použití sálu jsou nad možnosti Slavoje. Zastupitelé se kloní k variantě uspořádat v tomto termínu společný ples městyse a Slavoje. Březnový termín plesu městyse je nejistý, protože se plánuje rekonstrukce WC pro zámecký sál. Organizační záležitosti budou městys a Slavoj řešit společně.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Ing. Horák informoval:

 • Běžná údržba - probíhá sekání trávníků, sběr listí, ořez větví.
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - předání stavby proběhne zřejmě 15.11.2023. Jsou drobné závady, odstraňují se. Probíhá jednání o závěrečném vyúčtování stavby.
 • Rekonstrukce tělocvičen ZŠ - probíhá odstraňování drobných závad. Provoz v tělocvičnách již bez omezení.

 

5. Rozpočet na rok 2024

Starosta prezentoval první návrh rozpočtu.

Příjmy: 41 806 600 Kč

Výdaje: 37 569 939 Kč

Financování: - 4 236 662 Kč

Splátka úvěru: 1 589 940 Kč.

Do rozpočtu jsou navrženy finance např. na stavbu výtahu v ZŠ Choltice (projekt bezbariérovosti školy), rekonstrukci WC ve škole (III. etapa). Další finance navrhne jednání stavebního a finančního výboru 8.11.2023.

Rozpočet bude znovu projednáván na pracovní poradě 13.11.2023 a schvalován na zasedání 6.12.2023.

 

6. Modernizace telekomunikační infrastruktury

Starosta prezentoval nabídku firmy Cetin, a.s. na kompletní zasíťování Choltic optickým kabelem. Optický kabel by byl zaveden do každé nemovitosti a to na náklady firmy. Každá připojená domácnost a i firmy by získaly možnost připojení k internetu s téměř neomezenou kapacitou. Nepříjemnou stránkou této akce je rozkopání ulic pro pokládku kabelu. Zastupitelé se dohodli, že na 20.11.2023 pozvou zástupce firmy Cetin na prezentaci a vysvětlení nejasností.

 

7. Stočné 2024

Starosta seznámil s očekávanými náklady na zajištění likvidace splaškových vod v roce 2024. Vedle zvýšených cen za běžné služby a elektřinu dojde také k navýšení sazby DPH a to z 10% na 12%. I z tohoto důvodu je navrženo zvýšení stočného z 23 Kč za m3 na 26 Kč za m3. Roční paušál dle směrného čísla (36 m3 za rok) pak vychází na 936 Kč za občana. V roce 2023 je cena stočného 828 Kč.

I tak bude městys doplácet na provoz ČOV. Aby nedoplácel, musela by být cena cca 45 Kč na m3.

Výše stočného bude projednávána a schvalována na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

8. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od roku 2024

Z důvodu změn v legislativě (zákon o místních poplatcích) s platností od 1.1.2024 je nutné upravit všechny OZV o místních poplatcích.

Změny v OZV se vždy řeší přijetím nové vyhlášky. Současně s legislativními úpravami je navrženo zvýšení poplatku ze 728 Kč na 840 Kč. Důvodem je navýšení cen za likvidaci opadu a změna sazby DPH z 10 % na 21%.

OZV bude projednávána a schvalována na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

9. OZV o místním poplatku ze psů

Z důvodu změn v legislativě s platností od 1.1.2024 je nutné upravit také OZV o poplatku ze psů. Výše poplatku se nebude měnit.

OZV bude projednávána a schvalována na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

10. Záměr prodeje pozemku u hájovny

Městys obdržel žádost o prodej části pozemku kolem hájovny v jižní části obory. Majitel hájovny by rád přikoupil travnatou část. Dlouhodobě ji udržuje, pro městys i veřejnost je nevyužitelná. Problémem je, že tato část je součástí Choltické obory a dělení pozemku obory vyžaduje souhlasy OOP MěÚ Přelouč a KrÚ Pardubického kraje. Městys požádá o o stanoviska.

 

11. Výpověď VPS na úseku měření rychlosti vozidel

Město Přelouč vypovědělo k 31.12.2023 veřejnoprávní smlouvu na úseku měření rychlosti vozidel v Cholticích, kterou zajišťovala Městská police Přelouč. Důvodem je dlouhodobý podstav MP.

 

12. Plán akcí

Zastupitelé projednali plán nejbližších akcí:

 • 11.11.2023 - výlov rybníku Chrtnický
 • 17.11.2023 - Revoluční koncert Antonína Hrdého v kapli sv. Romedia
 • 24.11.2023 - Přehlídka vín - malý zámek čp. 5 Choltice
 • 1.12.2023 - Rozsvícení Vánočního stromu na zámku
 • 2.12.2023 - výlov rybníku Zrcadlo

Zapsal Tomáš Bolek

 

 

Datum vložení: 27. 11. 2023 14:32
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu