Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

V pátek 25.11.2022 bude úřad městyse z provozních důvodů uzavřen. 

Informace ze 2. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 7.11.2022

Informace ze 2. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 7.11.2022

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady.

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Žádost o slevu z úhrady za opravu kanalizační přípojky
 5. Návrh rozpočtu na rok 2023 - první čtení

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad, výborů a zasedání.

 • 8.11.2022 - od 18:00 finanční výbor (rozpočet, kontrola hospodaření)
 • 14.11.2022 - od 15:00 společné jednání stavebního a finančního výboru
 • 14.11.2022 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu (2. čtení rozpočtu)
 • 28.11.2022 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu
 • 7.12.2022 - 2. zasedání zastupitelstva od 18:15, Zámecká restaurace
 • 9.1.2023 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu
 • 23.1.2023 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu
 • 6.2.2023 - 3. zasedání zastupitelstva od 18:15, Zámecká restaurace

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

J. Zelenka - informoval o stížnostech nájemkyně bytu v DCHB čp. 260 paní ..... na údajné narušování klidu v DCHB ve večerních a nočních hodinách mladistvými členy dětské skupiny Trilobit. Pan Zelenka, jako vedoucí této dětské skupiny, se proti stížnostem paní .........ohrazuje, nesouhlasí s nimi a požádal, aby byla paní ......... oficiálně vyrozuměna, že členové skupiny Trilobit nejsou původcem hluku, na který si ona stěžuje. Se stěžovatelkou několikrát mluvil a společně se přesvědčili, že v době, kdy se paní ......... domnívá, že se někdo z Trilobitu nachází v klubovně či na chodbách, tam skutečně nikdo nebyl. Starosta přislíbil, že paní .......... písemně vyrozumí, aby v případě, že má pocit, že někdo ve večerních či nočních hodinách narušuje klid v DCHB, aby volala Policii ČR.

 

4. Žádost o slevu z úhrady za opravu kanalizační přípojky

Zastupitelé se seznámili s žádostí paní ........ o slevu z úhrady za opravu jejich kanalizační přípojky, kterou na jejich žádost provedl městys. Na přípojce došlo k havárii. Cena opravy je 11 495 Kč. Paní ......... požádala o 50% slevu. V současné době řeší zdražování energií, výdaje na péči o invalidního manžela a vnučku, která je po škole v evidenci na úřadě práce, ale nemá nárok na příspěvek v nezaměstnanosti.

Z důvodů sociálních a ekonomických bude úhrada za opravu přípojky úplně prominuta.

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2023 - první čtení

Zastupitelé se seznámili s prvním návrhem rozpočtu městyse na rok 2023.

Příjmy jsou navrhovány takto:

Daňové příjmy:  31 765 000 Kč

Nedaňové příjmy:  4 470 200 Kč

Dotace:  9 342 314 Kč

Příjmy celkem: 45 577 514 Kč

 

Navržené výdaje:

Běžné výdaje:  29 663 700 Kč

Kapitálové výdaje:  20 597 898 Kč

Výdaje celkem:  50 261 598 Kč

 

Saldo příjmů a výdajů: - 4 684 084 Kč

Splátky úvěrů: 1 589 940 Kč

Změna stavu fin. prostředků: 6 274 024 Kč (nutno použít z přebytku roku 2022)

Zastupitelé se seznámili s jednotlivými částmi rozpočtu.

Druhé čtení proběhne na pracovní poradě 14.11.2022 a poté bude rozpočet zveřejněn na úřední desce.

Schvalování rozpočtu proběhne na zasedání zastupitelstva 7.12.2022.

 

Zapsal Tomáš Bolek

 

Datum vložení: 13. 11. 2022 22:27
Datum poslední aktualizace: 13. 11. 2022 22:32
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Pivní slavnosti na zámku Choltice 20.8.2022

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu