Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace ze 3. porady zastupitelů konané 28.2.2022

Informace ze 3. porady zastupitelů konané 28.2.2022

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plánu porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Jmenování velitele JSDH Choltice
 6. Finanční záležitosti
 7. Pomoc Ukrajině
 8. Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem Music clubu na zámku Choltice
2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 7.3.2022 - porada zastupitelů od 18:00 hod.
 • 21.3.2022 - porada zastupitelů od 18:00 hod.
 • 4.4.2022 - zasedání zastupitelstva 18:00 hod.

Další zasedání:

 • 23.5.2022 - zasedání zastupitelstva 18:00 hod.
 • 27.6.2022 - zasedání zastupitelstva 18:00 hod.
 • 26.9.2022 - poslední zasedání zastupitelstva 18:00 hod.
3. Připomínky a podněty zastupitelů

Bez připomínek.

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 • Běžná údržba

P. Vančura informoval, že probíhá štěrkování cest, probírky v oboře, apod. V úterý nastoupí nový pracovník k technickým službám, který bude mít na starost údržbu veřejných ploch a veřejné zeleně.

 • Bezpečné a bezbariérové chodníky

P. Vančura a M. Horák informovali, že ve středu 9. 3. 2022 od 16:00 proběhne schůzka s občany dotčenými stavbou nových chodníků v ul. Pardubická. Zhotovitel, firma Miros s.r.o., si přebrala staveniště, probíhá zaměření podzemních sítí a vytyčování jednotlivých částí stavby. Samotné stavební práce by měly být zahájeny kolem 15. 3. 2022, případně podle počasí, a potrvají do konce září.

 • Lávka v ul. U Pošty

Ing.  Horák  informoval  o  postupu  projekčních  prací.  Je  koordinována  součinnost  mezi  jednotlivými projektovanými úseky (ocelová lávka, oprava opěrné zdi a chodník).

 • Hasičská zbrojnice

Starosta a P.Vančura informovali o podpoře Pardubického kraje, který může na rekonstrukci hasičské zbrojnice přispět cca 0,5 mil. Kč. Městys již získal dotaci od GŘ HZS ve výši 1,8 mil. Kč. Projekční náklady jsou nyní 7,2 mil. Kč. Konečnou výši nákladů ovlivní výběrové řízení, které bude vypsáno ve 2. polovině letošního roku. Městys by mohl zahájit rekonstrukci pravděpodobně již na podzim letošního roku, minimálně alespoň přeložkou plynu a přípojkou vody. Hotovo by mohlo být v roce 2023.

5. Jmenování velitele JSDH Choltice

Starosta informoval, že téměř všichni členové JSDH Choltice podali své návrhy na nového velitele JSDH Choltice za odcházejícího Pavla Vančuru, který požádal o uvolnění z funkce k 18.8.2022. Členové JSDH rovněž zaslali své návrhy na velitele družstev.

Zastupitelé se shodli, že první dva navržení, kteří dostali nejvíce nominací, budou v dubnu pozvání na poradu zastupitelů, aby prezentovali své představy o výkonu funkce velitele JSDH Choltice.

Zastupitelé se poté domluví na návrhu osoby nového velitele a po odsouhlasení  HZS Pk jej schválí na červnovém zasedání zastupitelstva. Předání funkce velitele je předběžně naplánováno na 18.8.2022 formou slavnostního nástupu jednotky před hasičskou zbrojnicí.

6. Finanční záležitosti

Starosta informoval, že městys Choltice nemá žádné finanční prostředky uložené u Sberbank ani u jiných bank, které jsou nebo by mohly být zatíženy ekonomickými sankcemi v souvislosti s invazí Ruské armády na území Ukrajiny.

Dále starosta informoval, že městys využil nabídky České spořitelny a volné prostředky vložil na tzv. spořící účet. Starosta sdělil zastupitelům bližší podmínky.

7. Pomoc Ukrajině

V souvislosti s napadením Ukrajiny ruskou armádou projednali zastupitelé možnosti podpory Ukrajiny. Zastupitelé odsoudili agresi Ruska.

Jako morální podpora ukrajinského lidu v boji za obranu svého státu bylo na webu městyse umístěno odsouzení ruské agrese a na budovu radnice bude vyvěšen ukrajinský prapor ihned, jakmile se jej podaří zakoupit.

Materiální a finanční sbírka nyní nebude městysem organizována. Občané převážně využívají individuální způsob podpory. Městys Choltice pomůže s financováním pobytu ukrajinských uprchlíků na území Choltic, pokud tito budou pobývat např. u místních rodin. Možnosti další podpory budou vždy zvažovány operativně dle aktuální potřeby.

8. Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem Music clubu na zámku Choltice

Starosta informoval o problémech s návštěvníky Music clubu na zámku Choltice. V poslední době je problémem přesun návštěvníků z vlakového nádraží na diskotéku, kdy početnější skupinky mládeže, často v podroušeném stavu, odhazují dopité láhve do zahrad rodinných domů, lezou na ploty, někdy i po zaparkovaných autech, jsou velmi hluční. Několikrát byly vyvráceny dopravní značky. Dochází také k velkému nepořádku kolem zámku, po diskotéce jsou všude hlavně rozbité láhve a skleničky. Úklid provozovatelem diskotéky je nedostatečný. Nejsou výjimkou ani šarvátky mezi návštěvníky, které jsou hlavně způsobené nadměrným požitím alkoholu. Před dvěma týdny byla počmárána info tabule o vstupu do zámku, včetně lavičky, plotu a fasády. Vandala zachytily kamery, byl identifikován a oznámen na Policii ČR.

V rámci pracovní porady se telefonicky připojil provozovatel diskotéky. Výše uvedené záležitosti s ním byly projednány a bylo dohodnuto, že provozovatel zvýší dohled nad návštěvníky, kteří se pohybují kolem zámku, včetně náměstí a včetně příchodu a odchodu na vlakové nádraží. Pokud nebude zvýšena úroveň úklidu nepořádku v neděli dopoledne, zajistí ji městys na náklady provozovatele.

 

Zapsal Tomáš Bolek

Datum vložení: 4. 3. 2022 12:23
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 12:39
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Advent na choltickém zámku 10.12.2022 - I. část

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu