Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace ze 3. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 14.11.2022

Informace ze 3. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 14.11.2022

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

1. Program porady

2. Plán porad a zasedání

3. Připomínky a podněty zastupitelů

4. Rozpočet městyse na rok 2023

5. Strategický plán městyse Choltice

6. Žádost o převod pozemků

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad, výborů a zasedání.

  • 28.11.2022 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu
  • 7.12.2022 - 2. zasedání zastupitelstva od 18:15, Zámecká restaurace
  • 9.1.2023 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu
  • 23.1.2023 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu
  • 6.2.2023 - 3. zasedání zastupitelstva od 18:15, Zámecká restaurace

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

Ing. P. Korbelová - zeptala se na skříň ve společenské místnosti v DPS 160. Ubírá prostor cvičícím, má byt snad hasičů. Starosta sdělil, že o tom nemá povědomí, doporučil projednání přímo s SDH.

Lenka Brožková - ráda by ve společenské místnosti v DPS čp. 160 uspořádala vánoční besídku pro seniory. Starosta souhlasil.

 

4. Rozpočet městyse na rok 2023

Starosta informoval o zůstatku na bankovních účtech k 31.10.2022, který činí 10,879 mil. Kč. Daňové p říjmy nabíhají bez výkyvů.

Starosta prezentoval návrh rozpočtu na rok 2023.

Příjmy jsou navrhovány ve výši 45 577 514 Kč.

Výdaje jsou navrhovány vy výši 50 726 573 Kč.

Splátka úvěru z roku 2015 je výši 1 589 940 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt z přebytku roku 2022.

Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami rozpo čtu.

Starosta dále informoval o další etapě přípravy projektu do programu PZAD. Cena za projektovou dokumentaci v roce 2023 bude 711 tis. K č. PD bude obsahovat jednostupňový projekt opravy střechy a krovu kaple sv. Romedia, studii obnovy zámku a projekt záchrany kulturní památky. V roce 2023 bude muset zastupitelstvo rozhodnout o budoucím využití zámku Choltice. Projektant navrhuje jako první etapu rekonstruovat střechu nad kaplí, která je podle provedeného průzkumu ve velmi špatném stavu. Projektové práce proběhnou tak, aby se na podzim 2023 podala žádost o registraci do programu PZAD (program na záchranu architektonického dědictví).

Zastupitelé dále projednali návrh dotací pro spolky a neziskové organizace. Nejvíce se diskutovalo o výši příspěvku pro Slavoj Choltice, který žádá částku 380 000 Kč. Kromě roku 2022, kdy nežádal žádnou dotaci na provoz, protože získal dotaci na rekonstrukci kabin ve výši 3,8 mil. Kč, dostával v předchozích letech na činnost 195 000 Kč. Richard Peml nejdříve informoval o nákladech na stavbu kabin.

Sdělil, že náklady na rekonstrukci kabin jsou vyčísleny ve výši 12,34 mil. Kč, dotace z NSA je 8,25 mil. K č, dotace z městyse 3,587 mil. Kč. Dotace tedy činí celkem 11,837 mil. Kč a nepokrývají celé náklady na rekonstrukci.

Dalšími výdaji jsou: TDI za 95 000 Kč, administrace výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách za 60 000 Kč, úprava projektové dokumentace za 80 000 Kč. Celkem vydá nebo vydal Slavoj 737 000 Kč na další náklady (včetně částky cca 503 000 Kč na doplacení spolufinancování stavby, tj. rozdílu mezi vysoutěženou částkou a přidělenou dotací od NSA.).

Městys Choltice se sice zavázal poskytnou spolufinancování ve vý ši 30%, ale po odstoupení vítěze a sjednání SOD s druhým uchazečem, který podal nabídku o 0,5 mil. K č vyšší, se cena stavby zvýšila. Městys tak spolufinancuje méně než 30% nákladů.

Dále Slavoj nesl na svých bedrech celý letošní provoz, protože nežádal z výše uvedeného důvodu o dotaci na rok 2022. Náklady na letošní rok byly ale veliké, např. pronájem šaten ve škole za cca 45 tis. Kč, dále pronájem TOI TOI buněk na domácí zápasy za cca 25 tis. Kč, k tomu v šechny další běžné provozní náklady, jako každý rok.

Dále byl prezentován návrh rozpočtu Slavoje na rok 2023. Na provoz Slavoje je třeba mít cca 900 tis. Kč. Zastupitelé se většinově shodli, aby do návrhu rozpočtu městyse na rok 2023 byla pro Slavoj navržena částka pouze 200 000 Kč.

Návrh rozpočtu městyse na rok 2023 bude zveřejněn na úřední desce min. 15 dní před zasedáním zastupitelstva, které se uskuteční 7.12.2022.

 

5. Strategický plán městyse Choltice

Starosta informoval, že je třeba zaktualizovat Strategický plán městyse Choltice na další období. Pokud investiční akce není uvedena ve strategickém plánu, není možné na ni žádat dotaci. Strategický plán slouží rovněž pro občany jako informace o plánech městyse Choltice na několik let dopředu.

Strategický plán bude projednán na zasedání 7.12.2022.

 

6. Žádost o převod pozemků

TJ Slavoj by rád požádal o převod části pozemků pod budoucí stavbou tribuny ve sportovním areálu a části vedle kabin, kde by bylo potřeba vybudovat sklad vybavení a sušárnu na dresy. Na zastřešení (tribunu) a sklad materiálu bude třeba žádat stavební povolení.

Oba pozemky mají celkovou výměru cca 60 m2 . Zastupitelé se většinově shodli, že pozemky by mohly být Slavoji darovány za stejných podmínek, jako pozemky pod kabinami v předešlých převodech. Slavoj předloží řádnou žádost a GP na dělení pozemků.

Projednání převodu pozemků se zařadí na zasedání 6.2.2023.

 

Zapsal Tomáš Bolek

Datum vložení: 27. 11. 2022 20:27
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Drátenické Choltice 2023

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu