Navigace

Obsah

Informace ze 4. porady zastupitelů v roce 2018 konané 12. 3. 2018

Typ: ostatní
Informace ze 4. porady zastupitelů v roce 2018 konané 12. 3. 2018Informace ze 4. porady zastupitelů v roce 2018 konané 12. 3. 2018

Zastupitelé se sešli na své 4. pracovní poradě v roce 2018 v pondělí 12. 3. 2018. Projednali rekonstrukci ulice U Obory, úpravy rozpočtu ve prospěch dalších oprav chodníků, zřízení diskgolfového hřiště a další.

Informace z porady starosty se zastupiteli městyse Choltice

Program jednání

 1. Plán porad a zasedání
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Informace o rekonstrukci ulice U Obory - II. etapa
 4. Plánované stavební práce
 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2016907/VB/0l název stavby: Choltice 139/3 - přípojka NN - Leona Fraňková
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 7. Žádost o snížení kupní ceny za pozemek p.č. 1841 v k.ú. Choltice
 8. Diskgolfové hřiště v Cholticích
 9. Personální záležitosti
 10. Žádost o výjimku z nočního klidu
 11. Registrace Muzea Cholticka do AMG a výstava Němcová – Hellich 2019
 12. Plánované kulturní akce
 13. Program 2. zasedání zastupitelstva

Průběh jednání a závěry:

1. Plán porad a zasedání

19. 3.2018 - 2. zasedání zastupitelstva

9.4.2018 - pracovní porada zastupitelů

16.4.2018 - pracovní porada zastupitelů

2. Připomínky zastupitelů

Ing. Málek – v souvislosti se změnou územního plánu by bylo třeba zrušit usnesení zastupitelstva o schválení územní studie v lokalitě Z11 a Z12, která se nebude realizovat z důvodu, že majitelé od záměru výstavby ustoupili. Starosta odpověděl, že tento bod bude zařazen na květnové zasedání zastupitelstva.

3. Informace o rekonstrukci ulice U Obory - II. etapa

Starosta informoval o organizační schůzce s občany v této lokalitě. Promítnul harmonogram plánovaných stavebních prací, zahájení prací II. etapy bude 26. 3. 2018, na konci května by měla být poslední stavební činnost dokončena (asfaltový povrch). Uzavření komunikace bude z tohoto důvodu někdy kolem poloviny května, zhruba na 10 dnů. Bude umožněno náhradní parkování a zásobování zámku. Stavební dozor a kontrolní dny budou probíhat standardně.

4. Plánované stavební práce

Starosta informoval o schůzce s odbornou firmou ohledně přípravy projektu rekonstrukce WC na zámku – řešeno bylo odvlhčení prostor. Připravovanou rekonstrukcí ulice U Obory dojde k zamezení nátoku dešťové vody, která ještě před současným opatřením stékala až ke zdem zámku. Ze tří nejpoužívanějších metod pro odvlhčení byla pro sklepní prostory navržena elektroosmóza. Je třeba ještě odhalit příčinu vlhkosti uvnitř kolem schodiště. Stejná firma vypracuje projekt také na řešení vlhkosti u č.p. 160. Ing. Málek – sklepením zámku vede kanál, kterým neustále teče voda a zvyšuje tak vlhkost kolem zámku. Starosta odpověděl, že tuto šachtu v současné době revidovali a je suchá.

Vlhkost v bytě p. K. v č.p. 260 – odborná firma Oknotel posoudila situaci a s největší pravděpodobností je příčinou nedostatečné větrání a nízká teplota v bytě. Zastupitelé Jana Augustinová a Jan Pavlík znovu navštíví paní Kozlovou a situaci s ní projednají.

Projekt rekonstrukce chodníků od nám. Sv. Trojice k ulici Nádražní je před dokončením, ale předpokládá se zdržení projektových prací v oblasti lávky přes potok v ulici U Pošty (větev C). Projektant navrhuje předání projektových prací první (větev A) a druhé části (větev B), aby městys mohl požádat o dotaci. Mezitím se dokončí projektové práce u větve C (chodník v zatáčce Nádražní).

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2016907/VB/0l název stavby: Choltice 139/3 - přípojka NN - Leona Fraňková

Jedná se o věcné břemeno k pozemku ve vlastnictví městyse, kterým povede kabel el. vedení pod chodníkem a silnicí v ul. Jedousovská. Položení kabelu by mělo být provedeno před rekonstrukcí chodníku. Bude projednáváno na zasedání zastupitelstva 19.3.2018.

6. Rozpočtové opatření č. 2/2018

Starosta informoval zastupitele o navrženém rozdělení prostředků z navýšeného rozpočtu. Zastupitelé na zasedání rozhodnou o přidělení volných prostředků na opravy chodníků a veřejného osvětlení v ulicích Okružní, Lipoltická a Jedousovská, dále na vitrínu do Muzea Cholticka, do opravy hasičské cisterny a do opravy oken na radnici. Rozděleno bude cca 2,6 mil. Kč. Bude schvalováno na zasedání 19.3.2018.

7. Žádost o snížení kupní ceny za pozemek p.č. 1841 v k.ú. Choltice

Starosta prezentoval žádost ing. M., který žádá slevu 2500 Kč z kupní ceny pozemku p.č 1841 v k.ú. Choltice z důvodu, že přes část prodávaného pozemku je vedeno el. vedení. Zastupitelé nevyhověli. Stejně tak nevyhověli ve věci vytyčení pozemku v terénu.

8. Diskgolfové hřiště v Cholticích

Starosta přednesl návrh vybudovat v oboře diskgolfové hřiště v lokalitě kolem průhonu, v části obory, která je nyní hůře přístupná. Náklady by byly zhruba 150 tis. Kč na materiál (koše a odpaliště). Montáž a následnou údržbu by zajistil spolek diskgolfu Přelouč, který s tímto návrhem oslovil městys. Spolek by zároveň využíval hřiště jako své domovské hřiště, jednou až dvakrát do roka by zde uspořádal soutěž. Zařízení by mělo být instalováno tak, aby nenarušilo výhledy v parku a aby nebylo v rozporu s rekreačně přírodním charakterem obory. Pro městys by zavedení této atrakce mohlo znamenat rozšíření možností pro veřejnost trávit volný čas v oboře. Veřejnosti se budou půjčovat disky, košů po oboře bude rozmístěno 9 a délka trasy bude kolem 1,5 km.

Oproti přednesenému návrhu zastupitelé navrhují provést změnu trasy, aby se z důvodu bezpečnosti neházelo přes cestu přes průhon.

9. Personální záležitosti

Starosta informoval o žádosti ing. H. o navýšení personálního obsazení stavebního úřadu z důvodu nárůstu stavební agendy a velkého obvodu. Posílení stavu bylo doporučeno i Krajským úřadem při poslední kontrole. Je nutné řešit.

10. Žádost o výjimku z nočního klidu

SDH podalo žádost o úpravu nočního klidu pro Noční útoky SDH Choltice 29. 6. 2018 od 18. hodiny do 6. hodiny ranní. Bude řešeno na zasedání 19.3.2018.

11. Registrace Muzea Cholticka do AMG a výstava Němcová – Hellich 2019

Muzeum Cholticka bylo zaregistrováno do Asociace muzeí a galerií (AMG) k 5. 3. 2018. Kastelán zámku Lukáš Rychtecký za velkého přispění pana Jiřího Ehla (kurátora výstavy) intenzivně připravují výstavu o B. Němcové a J. V. Hellichovi, která se uskuteční v roce 2019. Probíhají jednání o zápůjčkách předmětů a o technickém zabezpečení výstavních prostor.

12. Plánované kulturní akce (viz. www stránky)

Starosta promítl kalendář plánovaných akcí, který je na webu Choltic - 23. 3. 2018 – čtení tatínků v ZŠ Choltice, 31. 3. 2018 venkovní Dětský karneval, 7. 4. 2018 Trampský den v Cholticích, 8. 4. 2018 Ukliďme Česko, 21. 4. 2018 Jarní lukostřelecké závody, atd.

Starosta poděkoval organizátorům plesu Městyse Choltice a informoval o kladném hodnocení této společenské události.

13. Program 2. zasedání zastupitelstva

Starosta znovu prošel se zastupiteli program 2. zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 19.3.2018.

Tomáš Bolek

starosta

Zápis z porady ke stažení zde .... ZÁPIS Z PORADY

Všechny zápisy z porad zastupitelů jsou ke stažení ZDE.

 


Vytvořeno: 18. 3. 2018
Poslední aktualizace: 10. 7. 2018 19:41
Autor: Správce Webu