Navigace

Obsah

Informace ze 6. porady zastupitelů konané 1.4.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali změny v rozpočtu, úpravy nočního klidu a další záležitosti.
Informace ze 6. porady zastupitelů konané 1.4.2019                                   
Program jednání
 1. Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Stavební práce a údržba městyse
 4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemku p.č. 2094 v k.ú. Choltice
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 6. Záležitost vjezdu hasičské zbrojnice
 7. OZV o poplatku z VB
 8. OZV č. 1/2019 o nočním klidu
 9. Program sportovních a kulturních akcí

 

Průběh jednání a závěry

Ad 1 - Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí

8.4.   – 2. zasedání zastupitelstva od 18:00

29.4. – Porada zastupitelů od 18:30

13.5. - Porada zastupitelů od 19:00 (předtím přednáška)

27.5. - Porada zastupitelů od 18:30

10.6. - Porada zastupitelů od 18:30

24.6. - 3. zasedání zastupitelstva od 18:00

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

ZEL – informoval o domluveném termínu návštěvy projektantů biokoupaliště – středa 10.4.2019.

ZEL – dotaz na jarní čištění dna koupaliště před sezónou. VAN – zájem pomoc má parta mladých, bude zjištěn jejich skutečný zájem a pak dojednán postup čištění

BRO – informoval o přípravě sportovní školní akce Olympiáda ZŠ. Zastupitelé souhlasili poskytnutím financí na odměny účastníků.

URB – připomněla doplnění termínu zasedání na web městyse.

 

3. Stavební práce a údržba městyse

- dokončuje se ořezání lip, do konce týdne bude hotovo,

- dětské hřiště – 2.4. bude dokompletováno, slíbena pomoc ze základní školy na úklid terénu, pomohou i rodiče 11.4.  a poté bude hřiště slavnostně otevřeno pro veřejnost,

- rekonstrukce ordinace praktického lékaře – MUDr. Hemžský bude přestěhován do uvolněného dětského oddělení, kde jsou prostory více vyhovující, než v zubní ordinaci,

- využití prostor dětského oddělení je dojednáno s nájemcem EUC Klinikou, které bude za uvolnění odpuštěn nájem.

 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemku p.č. 2094 v k.ú. Choltice

Jedná se uložení kabelu nn v Jedousově na pozemku městyse Choltice p. č. 2094 v k.ú. Choltice. Délka zásahu do komunikace je 123 m. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč. Bude projednáno na zasedání 8.4.2019.

 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2019

Projednáno rozpočtové opatření, které zahrnuje navýšení příjmu o 145 tis. Kč a navýšení výdajů o 170 tis. Kč. Rozdíl ve výši 25 155 Kč bude hrazen z přebytku roku 2018. Pokud bude RO schváleno, musí být ještě projednány a schváleny smlouvy na příspěvek pro TJ Slavoj a finanční dar pro místní rodinu. Bude projednáno na zasedání 8.4.2019.

 

6. Záležitost vjezdu hasičské zbrojnice

Byly zhodnoceny získané posudky. Hasičské auto pojezdem mezi domy nezpůsobuje trhliny na sousedních domech, komunikace je dostatečně pevná. Trhliny spíše vznikly vlivem sucha a sedání základů. Přejezd auta přes nákolníky je problém, a proto je doporučeno jejich odstranění.

Zastupitelé se shodli, že je třeba posudky zaslat stěžovatelům k prostudování a vyjádření. Následně s nimi projednat dořešení jejich stížnosti. Návrh na technické řešení odstranění nákolníků projedná stavební výbor na jednání 12.4.2019.

 

7. OZV o poplatku z VB

Od příštího roku by měl být stanoven poplatek za zřízení věcného břemena pro uložení cizích sítí do obecního pozemku stanovením ceny do obecního ceníku, nikoliv do obecně závazné vyhlášky. Zastupitelé většinou souhlasili.

 

8. OZV č. 1/2019 o nočním klidu

Je navržena úprava nočního klidu na základě došlých žádostí.

 1.  v noci z 15. 6. na 16. 6. 2019 a to od 00:00 hodin do 6:00 hodin z důvodu konání oslav konce fotbalové sezóny ve sportovním areálu,
 2. v noci z 28. 6. na 29. 6. 2019 a to od 03:00 hodin do 6:00 hodin z důvodu konání hasičských závodů – Noční útoky ve sportovním areálu.
 3. v noci z 20. 7. na 21. 7. 2019 a to od 00:00 hodin do 6:00 hodin z důvodu konání pouťových fotbalových oslav ve sportovním areálu

Úprava nočního klidu v termínu 11.5.2019 byla stažena, zřejmě přibude žádost na 19.7.2019. Bude projednáno na zasedání 8.4.2019.

 

9. Program sportovních a kulturních akcí

Dětský karneval 30.3. – akce hodnocena jako úspěšná, 12.4. – Noc s Andersenem, 14.4. – Ukliďme Česko, 30.4. – staročeské pálení čarodějnic.

 

Zapsal Tomáš Bolek

 

 


Vytvořeno: 18. 4. 2019
Poslední aktualizace: 18. 4. 2019 12:46
Autor: Tomáš Bolek