Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace ze 7. porady zastupitelů konané 9.5.2022

Informace ze 7. porady zastupitelů konané 9.5.2022

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Rozpočtové opatření č. 4/2022 a č. 5/2022
 6. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje
 7. Prodej části pozemku p. č. 961/1 k. ú. Choltice
 8. Plán sportovních a kulturních akcí
 9. Soutěž Vesnice roku 2022

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 16.5.2022 - porada zastupitelů od 18:00 hod.
 • 25.5.2022 - zasedání zastupitelstva 18:15 hod.

Další zasedání:

 • 29.6.2022 - zasedání zastupitelstva 18:15 hod.
 • 21.9.2022 - poslední zasedání zastupitelstva 18:15 hod.

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

Bez připomínek.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Všechny zahájené akce probíhají podle plánu. Proběhla kontrola PD na lávku a chodník v ul. U Pošty.

Odstavná plocha pro auta návštěvníků zámku Choltice je hotova, dokončuje se výsadba stromů a keřů v okolí.

 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2022 a č. 5/2022

Starosta informoval o aktuálním stavu finančních prostředků na účtech městyse k 30.4.2022: Zůstatek činí 11 629 604 Kč.

Starosta prezentoval RO č. 4/2022 a návrh RO č. 5/2022

 • RO č. 4/2022 - navyšují se příjmy o 105 431 Kč (kompenzační příspěvek od státu za dopady proticovidových opatření, příspěvky okolních obcí na knihovnu). Navyšují se výdaje o 77 000 Kč (knihy do knihovny, elektřina, lavičky k rybníkům).
 • RO č. 5/2022 - navyšují se příjmy o 6 532 344 Kč (dotace na chodníky, rekonstrukce prostor před radnicí, zabezpečení muzea, PD na zámek). Navyšují se výdaje o 8 050 000 Kč (akce Bezbariérové chodníky, rekonstrukci prostor před radnicí, zabezpečení muzea). Rozdíl ve výši 1 517 656 Kč bude uhrazen z přebytku roku 2021.

RO 5/2022 bude projednáváno na zasedání zastupitelstva 25.5.2022.

 

6. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje

Zastupitelé se seznámili se smlouvami o poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje:

 • Rekonstrukce veřejného prostranství před radnicí - 100 000 Kč (náklady cca 500 000 Kč)
 • Zlepšení zabezpečení muzea na Zámku Choltice - 40 000 Kč (náklady cca 200 000 Kč)
 • Choltice, zámek - zpracování PD obnovy - 100 000 Kč (náklady cca 623 000 Kč)

Smlouvy budou schvalovány na zasedání zastupitelstva 25.5.2022.

 

7. Prodej části pozemku p. č. 961/1 k. ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 961/1 k. ú Choltice o výměře 6 254m2 (druh pozemku ostatní plocha) manželé ...... projevili zájem o odkoupení části tohoto pozemku o výměře 85m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 939-37/2022 a byla nově označena číslem 961/23. Tento pozemek by využili k rozšíření vlastního pozemku, kde zamýšlejí výstavbu nového rodinného domu. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující.

Kalkulace režijních nákladů

Vyhotovení smlouvy: 2 500 Kč,

Vklad do katastru: 2 000 Kč,

GP pro dělení pozemku a věcné břemeno:............. Kč bude doplněno po dodání faktury.

Celkem režijní náklady:.............. Kč

Zastupitelé se dohodli na kupní ceně ve výši 80 Kč/m2 a úhradě režijních nákladů dle skutečnosti. Prodej pozemku bude projednáván na zasedání zastupitelstva 25.5.2022.

 

8. Plán sportovních a kulturních akcí

Zastupitelé projednali plán sportovních a kulturních akcí:

 • 30. 4. - PÁLENÍ ČARODĚJNIC - akce hodnocena velmi dobře.

Čeká nás:

 • 10. 5. – PŘEDNÁŠKA – Stavebně historický průzkum zámku Choltice (proveden 2021),
 • 20. 5. - FESTIVAL MUZEJNÍCH  NOCÍ – celorepubliková akce se vrací na zámek Choltice, večerní kostýmované prohlídky zámku s programem, v zámecké kapli koncert,
 • 21. 5. - DĚTSKÉ SBORY ZPÍVAJÍ S CHOLTICKÝM VODNÍKEM – 9. ročník festivalu dětských sborů,
 • 27. 5. - PŘEDNÁŠKA - ČENĚK DANĚK
 • 28. 5. - DĚTSKÝ DEN – soutěže pro děti v zámeckém parku,
 • 4. 6. – DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - na Zrcadle
 • 10. – 11. 6. - DRÁTENICKÉ CHOLTICE  - sraz dráteníků z Čech a Slovenska, ukázky drátování, workshop,
 • 10. 6. - TRIATLON - soutěž pro amatérské běžce, plavce a cyklisty, Choltická obora a okolí,
 • 25. 6. - CYKLOZÁVODY DVOJIC - oblíbený orientační závod na kolech CYKLO-RD MTBO pořádá CykloRD -manželé Ingrštovi,
9. Soutěž Vesnice roku 2022

Starosta informoval o podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2022. Hodnocení by mělo proběhnout koncem května nebo v červnu. Městys navštíví hodnotící komise, které bude prezentován současný život v Cholticích a místních částech Ledec a Podhorky.

 

Zapsal Tomáš Bolek, starosta

 

Datum vložení: 23. 5. 2022 16:52
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2022 15:13
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Čarodějnice 2022

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště