Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZOR - změna výše poplatků - Poplatky 2024

Informace ze 7. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 20.2.2023

Informace ze 7. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 20.2.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. FVE Poběžovice
 6. Převod vodovodu na VAK Pardubice
 7. Infrastruktura Na Hlásku
 8. Plán péče o PR a EVL Choltická obora

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 6.3.2023 - pracovní porada od 18:00
 • 20.3.2023 - pracovní porada od 18:00
 • 5.4.2023 - 4. zasedání zastupitelstva od 18:15 Zámecká restaurace

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

Ing. Korbelová - zeptala se na harmonogram opravy poruchy na vodovodní přípojce do školy. Starosta odpověděl, že porucha byla odstraněna kolem 11:30.

Ing. Korbelová - zeptala se na kácení borovic u Struhy. Odpověděl ing. Horák, že kácení zajišťuje on, na základě souhlasu a v souladu se záměrem stavby lávky na tomto místě.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Ing. Horák podal níže uvedené informace:

 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - probíhá dle počasí, chystá se věnec na pokládku stropních panelů.
 • Rekonstrukce kabin Slavoje - stavba probíhá podle plánu, provádějí se obklady a pokládá se dlažba, maluje se, další KD je 27.2.2023. V nejbližší době bude zahájena stavba přístupového chodníku.
 • WC v obecní budově v Ledci - bylo zahájeno, KD je v úterý 21.2.2023.

Ostatní záležitosti - přípravy PD probíhají.

 

5. FVE Poběžovice

Na pracovní poradu se dostavila paní Sylva Káčerová, starostka obce Poběžovice a zástupci firmy Decci s.r.o. (p. Macháček a p. Patřičný). Poběžovice mají záměr pronajmout část obecních pozemků pro FVE. Lokalita se nachází v blízkosti místní části Podhorky. Po seznámení se záměrem bylo domluveno, že bude svolána informační schůzka pro občany Podhorek, kde bude zástupci firmy a Poběžovic objasněn záměr stavby FVE a možný dopad FVE na občany Podhorek.

Zastupitelé poté vyhodnotí svůj postoj k chystané změně územního plánu Poběžovic, k možnému umístění elektrického kabelu do pozemku Choltic a k případnému rozšíření FVE na katastr Choltic.

Zástupci firmy poté seznámili zastupitele se současnými technickými možnostmi instalace FVE na obecní objekty v Cholticích, zejména na radnici a základní školu, protože Choltice výhledově uvažují o instalace FVE na tyto objekty.

 

6. Převod vodovodu na VAK Pardubice

Starosta a Ing. Horák informovali o zahájení jednání s VAK Pardubice o převodu vodovodu do majetku VAK Pardubice. Městys jako vlastník by měl vytvářet fond obnovy vodovodu, ale nevybírá na to vodné. VAK, který jako provozovatel vodovodu vybírá vodné, nemůže fond obnovy vytvářet. Tato situace je nevýhodná pro obě strany. Na jednání bylo domluveno, že VAK na své náklady provede zaměření vodovodu a městys dodá projektovou dokumentaci. Za převedený majetek získá městys akcie VAK Pardubice. Zastupitelé se po diskusi shodli na tomto postupu.

 

7. Infrastruktura Na Hlásku

Starosta a Ing. Horák informovali, že proběhlo jednání s investorem 4 RD v lokalitě Na Hlásku.

Investor vybuduje hlavní vodovodní řád, který bude zokruhován a dále vybuduje splaškovou kanalizaci pro své domy a pro pozemky vlastníků, kteří souhlasili s finančním podílem na výstavbě. Uvedený postup je v souladu s požadavky městyse.

 

8. Plán péče o PR a EVL Choltická obora

Starosta seznámil zastupitele s návrhem Plánu péče pro Choltickou oboru na období 2022 - 2030.

Plán péče vydává Krajský úřad Pardubického kraje a městys k němu může podat připomínky. Zastupitelé se do příští porady s plánem seznámí a sdělí případné připomínky.

 

Zapsal Tomáš Bolek

 

Datum vložení: 6. 3. 2023 15:45
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu