Navigace

Obsah

P O Z V Á N K A na zasedání č. 1 Zastupitelstva městyse Choltice

Typ: ostatní
Termím konání: 27.1.2020
P O Z V Á N K A
na zasedání č. 1 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 27. 1. 2020 v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice, od 18:00 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva

3. Zápis do kroniky za rok 2018

4. Informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku

5. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva

6. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

 

 


Vytvořeno: 17. 1. 2020
Poslední aktualizace: 17. 1. 2020 12:47
Autor: Tomáš Bolek