Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

P O Z V Á N K A na zasedání č. 2 Zastupitelstva městyse Choltice

P O Z V Á N K A na zasedání č. 2 Zastupitelstva městyse Choltice

.

P O Z V Á N K A

na zasedání č. 2 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 6. 4. 2022 v Cholticích, svatební síň v Zámecké restauraci v Cholticích od 18:15 hod.

 

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

PROGRAM:
 1. Zahájení
 2. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 3. Hospodaření městyse v období 1-3/2022 a rozpočtové opatření č. 3/2022
 4. Zprávy finančního, stavebního a kontrolního výboru
 5. Pravidla čerpání sociálního fondu od 2022
 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 725/107 k. ú. Choltice
 7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena na pozemku p.č. 44/3 v k. ú. Choltice - přeložka plynovodu a Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
 8. Delegace zástupce městyse na valnou hromadu VAK Pardubice.
 9. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 10. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek, starosta

 

Datum vložení: 28. 3. 2022 15:28
Datum poslední aktualizace: 28. 3. 2022 15:29
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Vánoční strom v Cholticích 2021.

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště