Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

P O Z V Á N K A na zasedání č. 4 Zastupitelstva městyse Choltice

P O Z V Á N K A na zasedání č. 4 Zastupitelstva městyse Choltice

.

P O Z V Á N K A

na zasedání č. 4 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 29. 6. 2022 v Cholticích, Zámecká restaurace v Cholticích

od 18:15 hod.

 

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Program:
 1. Zahájení
 2. Jmenování nového velitele JSDH Choltice
 3. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 4. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2021
 5. Žádost TJ Slavoj Choltice o změnu veřejnoprávní smlouvy
 6. Rozpočtové opatření č. 6/2022, smlouvy na dotace a další informace o hospodaření městyse
 7. Žádost o prodloužení doby zahájení výstavby RD na pozemku p. č. 118 v Cholticích
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2145/2 k. ú. Choltice
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 157 k. ú. Choltice
 10. Dodatek č. 2/2022 ke smlouvě o odvozu komunálního odpadu
 11. Informace o organizaci voleb do obecního zastupitelstva a 1/3 Senátu PČR
 12. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání  zastupitelstva
 13. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek, starosta

 

Datum vložení: 22. 6. 2022 15:45
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu