Navigace

Obsah

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice.

Typ: ostatní
úřadPoslední zasedání stávajícího zastupitelstva se koná od 18:00 v pondělí 24.9.2018 v hospůdce Na Hřišti.
I N F O R M A C E
o konání 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2018

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Termín konání:         pondělí 24. září 2018 od 18:00 hod.

Místo konání:            Choltice, hospůdka Na Hřišti

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 3. Změna č.1 územního plánu Choltice
 4. Záležitost provozování Pošty Partner v Cholticích
 5. Veřejnoprávní smlouva s městem Přelouč o přestupkové komisi
 6. Veřejnoprávní smlouva se Spolkem deštník o poskytnutí dotace
 7. Veřejnoprávní smlouva s Hospicem Anežky České o poskytnutí dotace
 8. Veřejnoprávní smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace na opravu chodníků
 9. Veřejnoprávní smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace pro JSDH
 10. Koupě pozemku p.č. 767/39 v k.ú. Choltice
 11. Koupě pozemku ZE 754/1 v k.ú. Choltice
 12. Prodej pozemku p.č. 1015 a p.č. 1016 v k.ú. Choltice
 13. Pacht pozemku p.č. 2027 v k.ú. Choltice
 14. Směna pozemků p.č. 1784, p.č. 1789 a p.č.213, vše v k.ú. Choltice
 15. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016191/VBI „Choltice,725/41 – knn
 16. Lesní hospodářský plán na období 2020 - 2029
 17. Obecně závazná vyhláška městyse Choltice č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
 18. Zápis do kroniky za rok 2016
 19. Informace o volbách do Zastupitelstva městyse Choltice
 20. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 21. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

 

 

 


Vytvořeno: 14. 9. 2018
Poslední aktualizace: 17. 9. 2018 18:25
Autor: Správce Webu