Navigace

Obsah

POZVÁNKA na zasedání č. 2 Zastupitelstva městyse Choltice

Typ: ostatní
Zasedání se koná 12.4.2021.
POZVÁNKA
na zasedání č. 2 Zastupitelstva městyse Choltice
konané dne 12. 4. 2021 v Cholticích, v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice od 18:00 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

PROGRAM:

 1. Zahájení
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Zpráva finančního výboru
 1. Zpráva stavebního výboru
 1. Hospodaření městyse v období 1-3/2021, rozpočtové opatření č. 2/2021 a přijetí kontokorentního úvěru
 1. Převod pozemku p.č. 758/30 k.ú. Choltice
 1. Výpůjčka pozemku p.č. 758/3 a 758/28 k.ú. Choltice - sportovní areál
 1. Výpůjčka pozemku p.č. 273/43 k.ú. Choltice
 1. Pronájem části pozemku p.č. 44/3 k.ú. Choltice
 1. Úprava podmínek kupní smlouvy na pozemek p.č. 118 k.ú. Choltice
 1. Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku p.č. 763/5 k.ú.Choltice
 1. Žádosti o slevu nájemného z nebytových prostorů
 1. Pravidla čerpání sociálního fondu od 2021
 1. Veřejnoprávní smlouva s městem Přelouč na úseku OSPOD
 1. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 1. Různé

 

Tomáš Bolek, starosta

 


Vytvořeno: 4. 4. 2021
Poslední aktualizace: 4. 4. 2021 17:57
Autor: Tomáš Bolek