Navigace

Obsah

POZVÁNKA na zasedání č. 3 Zastupitelstva městyse Choltice

Typ: ostatní
Zasedání se koná v pondělí 17.5.2021.
POZVÁNKA
na zasedání č. 3 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 17. 5. 2021 v Cholticích, v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice od 18:00 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

PROGRAM:

  1. Zahájení
  1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
  1. Zpráva finančního výboru
  1. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2020
  1. Smlouva o poskytnutí dotace od Pardubického kraje
  1. Úprava podmínek kupní smlouvy na pozemek p. č. 118 k. ú. Choltice
  1. Dohoda o skončení nájemní smlouvy na pozemky p. č. 42 a p.č.44, oba v k. ú. Choltice, ul. Ke Mlýnu
  1. Zápis do kroniky za rok 2020
  1. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
  1. Různé

 

Tomáš Bolek, starosta


Vytvořeno: 9. 5. 2021
Poslední aktualizace: 9. 5. 2021 10:18
Autor: Tomáš Bolek