Navigace

Obsah

POZVÁNKA na zasedání č. 6 Zastupitelstva městyse Choltice

Typ: ostatní
.

POZVÁNKA

na zasedání č. 6 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 20. 9. 2021 v Cholticích, v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice od 18:00 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

PROGRAM:

 1. Zahájení
 1. Vydání Změny č. 2 Územního plánu Choltice
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů a zpráva stavebního výboru
 1. Financování rekonstrukce sportovních kabin Slavoje Choltice
 1. Nový návrh územní studie lokality Z11-Z12
 1. Rekonstrukce polní cesty C9 (k jedousovskému hřbitovu) a protipovodňového opatření OP1 se zelení KZ4 (Severní ulice) v k.ú. Choltice
 1. Žádosti o dotace z rozpočtu městyse Choltice
 1. Smlouvy o poskytnutí grantů z rozpočtu Pardubického kraje
 1. Úprava ceníku městyse Choltice
 1. Rozpočtové opatření č. 10/2021
 1. Dodatek č. 2/2021 ke smlouvě o odvozu odpadu v městysi Choltice
 1. Věcná břemena
 1. Nové obecně závazné vyhlášky
 1. Informace o organizaci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 1. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 1. Různé

 

Tomáš Bolek, starosta

 

 


Příloha

Vytvořeno: 10. 9. 2021
Poslední aktualizace: 10. 9. 2021 12:25
Autor: Tomáš Bolek