Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZVÁNKA na zasedání č. 6 Zastupitelstva městyse Choltice

POZVÁNKA na zasedání č. 6 Zastupitelstva městyse Choltice

.

POZVÁNKA

na zasedání č. 6 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 19. 9. 2023 v Cholticích, malý zámek čp. 5 od 18:15 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Zpráva finančního výboru
 1. Rozpočtové opatření č. 7/2023
 1. Zajištění pečovatelské a asistenční služby pro choltické seniory
 1. Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku SDH
 1. Plán financování obnovy vodovodu v majetku městyse Choltice
 1. Věcná břemena
 1. Prodej části pozemku parc. č. 149/7 k. ú. Choltice
 1. Záměr revitalizace školní zahrady
 1. PZAD - Zámek Choltice
 1. Plán kulturních a sportovních akcí
 1. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 1. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek, starosta

 

Datum vložení: 11. 9. 2023 23:15
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu