Navigace

Obsah

POZVÁNKA na zasedání č. 7 Zastupitelstva městyse Choltice

Typ: ostatní
.

POZVÁNKA

na zasedání č. 7 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 26. 10. 2020 v Cholticích, v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice od 18:00 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

PROGRAM:

 1. Zahájení
 1. Informace o zabezpečení chodu Úřadu městyse Choltice v době nouzového stavu, provozu škol a protiepidemických opatřeních
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku
 1. Zpráva finančního výboru
 1. Podmínky pronájmu hrobových míst od 1.1.2021
 1. Žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace na přeložku kabelu nn
 1. Změna č. 1 Územního plánu Choltice
 1. Změna č. 2 Územního plánu Choltice
 1. Revokace usnesení č. 7/6/2020 a 15/6/2020 - oprava číslování pozemků
 1. Revokace usnesení č. 13/6/2020 a prodej pozemku p.č. 655/8 v k.ú. Choltice
 1. Prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Choltice
 1. Prodej pozemku p. č. 961/18 a 961/17 k.ú. Choltice
 1. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 758/3 a 758/7 k.ú. Choltice
 1. Skončení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 756/2 v k.ú. Choltice
 1. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 1. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

 


Vytvořeno: 16. 10. 2020
Poslední aktualizace: 16. 10. 2020 14:34
Autor: Tomáš Bolek