Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZOR - změna výše poplatků - Poplatky 2024

POZVÁNKA na zasedání č. 3 Zastupitelstva městyse Choltice

POZVÁNKA na zasedání č. 3 Zastupitelstva městyse Choltice

.

POZVÁNKA

na zasedání č. 3 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 8. 2. 2023 v Cholticích, Zámecká restaurace v Cholticích od 18:15 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Zpráva finančního výboru
 1. Rozpočtové opatření č. 12/2022
 1. Rozpočtové opatření č. 1/2023
 1. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse
 1. Úprava podmínek SENIOR TAXI
 1. Strategický plán rozvoje městyse Choltice - aktualizace č. 3
 1. Žádost o dotaci z MMR na rekonstrukci areálu hasičské zbrojnice
 1. Zřízení věcného břemene pozemku p. č. 2150 k. ú. Choltice
 1. Zřízení věcného břemene pozemku p. č. 2149 k. ú. Choltice
 1. Výpůjčka části pozemku p. č. 750/2 k. ú. Choltice
 1. Darování pozemků p. č. 758/31 a 758/32 k. ú. Choltice
 1. Koncepce využití Zámku Choltice
 1. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 1. Různé

 

Tomáš Bolek, starosta

 

 

Přílohy

Pozvánka

pozvanka zastupitelstvo c 3 - 08.02.2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 628,95 kB
Datum vložení: 31. 1. 2023 16:25
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu