Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 12. 7. 2021

Typ: ostatní
.
Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 12. 7. 2021

 

Toto zasedání bylo svoláno mimořádně s cílem rozhodnout o finanční pomoci obcím zasaženým tornádem.

Zasedání se konalo 12. 7. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 2 občané.

 

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 150 000 v souladu s § 85 odst. b) zákona 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení) pro obce postižené tornádem prostřednictvím humanitární organizace Adra, o.p.s.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice pověřilo starostu k zajištění zaslání finančních prostředků vybraných prostřednictvím veřejné sbírky „Pomoc lidem a obcím zasaženým tornádem“ městu Hodonín pro místní část Pánov.

Od pondělí 28. 6. 2021 probíhala na podatelně našeho úřadu veřejná sbírka na pomoc obcím zasaženým tornádem. V pondělí 19. 7. 2021 bylo po rozpečetění kasičky spočítáno, že choltičtí občané přispěli částkou 60 800 Kč. Jedná se velmi pěkný výsledek solidarity našich občanů s občany z poškozených obcí. Moc jim za to děkujeme a vybrané peníze zašleme městu Hodonín pro místní část Pánov.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 166/7 k. ú. Choltice o výměře 44 m2 paní …….. za cenu 80 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 166/7 v k. ú. Choltice o výměře 44 m2 (druh pozemku zahrada). O pozemek projevila zájem paní ……, majitelka přilehlých nemovitostí, která využívá pozemek jako příjezd ke svým nemovitostem. Navržené cena je 80 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč.

 

Další zasedání je naplánováno na 20. 9. 2021.

 

Tomáš Bolek, starosta

 


Vytvořeno: 2. 8. 2021
Poslední aktualizace: 2. 8. 2021 14:56
Autor: Tomáš Bolek