Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Plán stavebních akcí a oprav pro rok 2013 a další roky

Plán stavebních akcí a oprav pro rok 2013 a další roky

Do níže uvedeného seznamu se zapisují všechny potřebné stavební práce, které by měly být provedeny na údržbě a opravách obecního majetku a také uvažované reálné projekty sloužící pro uspokojování potřeb občanů Choltic, Ledce a Podhorek, podporující trvalý rozvoj našeho městyse a jeho místních částí.

Pokud je rozhodnuto o termínu realizace akce v daném roce, je doplněn předpokládaný termín a odhadovaná částka. Po uskutečnění realizace jsou termín a částka upřesněny podle skutečnosti.

 

AKCE   TERMÍN REALIZACE / NÁKLADY V KČ
Kanalizace

rekonstrukce kanalizace v ulici U Školy a Hellichova
výstavba kanalizace Na Hlásku

2014

 

Vodovod výstavba vodovodu Na Hlásku  
Plyn  výstavba plynovodu Na Hlásku II.etapa  
Chodníky 

výstavba chodníku v ul. U Pošty
výstavba chodníku v ul. U Obory
oprava chodníku v ul. Pardubická
opravy v ul. Okružní, B. Jelínka, Nádražní, nám. Sv.Trojice
výstavba chodníku Ke Kvartýru

2013 / 265 tis. Kč
Silnice, ulice

nový asfaltový povrch v ul. Severní
nový asfaltový povrch v ul. U Obory
nový asfaltový povrch v ul. Hellichova
nový asfaltový povrch v ul. U Školy   
oprava výtluků Choltice
oprava výtluků Ledec - Urbanice
propojení ulic U Školy a Hellichova
parkoviště u DCHB 260

2014
2014
2014
2014
2013 / 178 tis. Kč
2013 / 110 tis. Kč
2014
2013 / 105 tis. Kč

Školství

rekonstrukce oplocení areálu ZŠ - část u obory
vybavení hřiště MŠ
oprava střechy nad MŠ
modernizace WC
modernizace vybavení kuchyně ZŠ

2014
2013 / 123 tis.Kč

Veřejné osvětlení

výstavba VO Na Hlásku II. etapa
doplnění 1 ks lampy v ul. U Školy 

2013 / 117 tis. Kč
2014

Byty

DPS čp. 160 - oprava zatékání balkónů
DPS čp. 160 - malování společných prostor

2013 / 22 tis. Kč
2013 / 11 tis. Kč

Sportovní areál

dokončení oplocení areálu
výstavba hřiště s umělou trávou
sklad na překážky pro SDH
nové plato u skladu pro SDH

2013
2013

Koupaliště

rekonstrukce bazénu
oprava vrtu
rekonstrukce ubytovny - sociálky

 
Zámecký areál

rekonstrukce čp. 5
Revitalizace biotopů v Choltické oboře(odbahnění a oprava hráze Chrtnického a Červeného rybníku)
oplocení obory
celková oprava varhan
výměna prosklených výplní arkád - vodníci, obřadka
oprava žlabů na čp.1 (velký zámek)
oprava atik na čp.1 a kapli sv. Romedia
výstavba parkoviště před čp. 2
„Choltická obora – opatření k posílení rekreační funkce lesa“

2011-2013 / 11,5 mil. Kč
2013-2014

2013 / 116 tis. Kč
2013
2013 / 214 tis. Kč
2013
2014

 

Veřejná zeleň
Vodní toky

oprava břehů Mlýnského potoka v Ledci 2013 / 220 tis. Kč
Hasičské zbrojnice

nátěr střechy zbrojnice Choltice
výstavba zbrojnice pro SDH Choltice
vybudování společenské místnosti na půdě zbrojnice v Ledci

 
Hřbitovní areál

oprava střechy hrobky Thunů
oprava kovového plotu v zadní části areálu
rekonstrukce pomníku padlých v I.sv.válce


2014
2015 /  300 tis. Kč

Radnice

rekonstrukce WC
rekonstrukce interiéru
modernizace prostor knihovny
rekonstrukce vstupních dveří
2013 / 33 tis. Kč
Kulturní památky rekonstrukce Božích muk u Podhorek  2013 / 103 tis. Kč
Zastávky výměna luxferů a vymalování zastávky u hřbitova 2013 / 11 tis. Kč
Zdravotní středisko nátěr střechy nad dětským oddělením 2014

 

Datum vložení: 5. 2. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2018 10:27
Autor: Správce Webu

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu