Navigace

Obsah

zámekMěstys Choltice se nachází v Pardubickém kraji, 15 km západně od Pardubic, 8 km jižně od Přelouče. Naše městečko leží v průměrné výšce 242 metrů nad mořem a žije zde přes 1 100 obyvatel. Celková katastrální plocha je 988 ha, z toho orná půda zabírá šedesát procent. Pětina katastru je osázena lesním porostem.

Choltice jsou na úseku školství, matriky a stavebního úřadu správním centrem pro 18 okolních obcí. Dominantou Choltic je barokní zámek a přilehlá Choltická obora.

Více o Cholticích ZDE.

Pozvánky na akce

17.10.2019

Muzikoterapeutická pohádka 1

Muzikoterapeutická pohádka

V novém školním roce pokračujeme v pohádkách s Mgr. Markétou Havlovou - Jak si vychovat lesní strašidlo

Detail

24.10.2019

Kulturní odpoledne pro seniory v Zámecké restauraci Choltice

Kulturní odpoledne pro seniory v Zámecké restauraci Choltice

Akci pořádá Pardubický kraj pod patronací radního pro neziskový sektor a sociální péči Ing. Pavla Šotoly. Jedná se o osvětovou akci na téma "Jak nenaletět šmejdům".

Detail

09.11.2019

Výlov Chrtnického rybníku

Výlov Chrtnického rybníku

Tradiční výlov největšího rybníku v Choltické oboře.

Detail

13.11.2019

Taneční večery 1

Taneční večery

Knihovna nabízí Taneční večery s manžely Jelínkovými Začínáme od středy 13.listopadu od 19:00 do 20:30

Detail

16.11.2019

Vánoční trhy: Barokní areál, KUKS 1

Vánoční trhy: Barokní areál, KUKS

Knihovna Vás zve na společný výlet do Hospitálu KUKS na Vánoční trhy v sobotu 16.11.2019

Detail

22.01.2020

Josef Vojtěch Hellich

Josef Vojtěch Hellich a Božena Němcová - odhalení pamětní desky a přednáška

Odhalení pamětní desky na malém zámku Choltice ke 140. výročí úmrtí malíře, choltického rodáka, který namaloval známý obraz spisovatelky Boženy Němcové.

Detail

Choltická kronika

kronikaPrvní díl obsahuje historii Choltic a okolí od první písemné zmínky (1285) zhruba až do roku 1861. Kronika se zmiňuje o majitelých panství Choltice (Gerštorfové od str. 23, Thunové od str. 37), dále obsahuje soupisy robotníků, polností, zvyky a život v té době.

Stavba zámka je popsána od str. 106, obsahuje i popis útrpného práva (od str. 145), soupis pozemků, kresby původních Choltic, popis obou teriziánských katastrů (str. 197 a 217) a jejich vliv na život lidí a také i josefiánský katastr (od str. 290). Je zde i soupis osedlých v jednotlivých obdobích, a to nejen v Cholticích, ale po celém panství, i domů, rozsah polí, rozsah roboty apod.

V druhém díle - ten je od roku 1861 a do roku 1986 a od roku 1918 je již po letech, je popsáno založení a činnost ochotníků i hasičů, vznik a činnost poštovního úřadu, jsou tu opět soupisy obyvatel, a to dle jednotlivých domů. V této části se také nacházejí informace o Bohdanu Jelínkovi a Vojtěchu Václavu Hellichovi, jsou tu popsány zvyky a obyčeje a hry dětí, jsou tu počty řemeslníků v obci, i volby (od str. 179 je část nazvaná První republika, od str. 294 je Druhá republika).

Třetí díl zabírá historii Choltic od roku 1986 do roku 2012. více...