Navigace

Obsah

zámekMěstys Choltice se nachází v Pardubickém kraji, 15 km západně od Pardubic, 8 km jižně od Přelouče. Naše městečko leží v průměrné výšce 242 metrů nad mořem a žije zde přes 1 100 obyvatel. Celková katastrální plocha je 988 ha, z toho orná půda zabírá šedesát procent. Pětina katastru je osázena lesním porostem.

Choltice jsou na úseku školství, matriky a stavebního úřadu správním centrem pro 18 okolních obcí. Dominantou Choltic je barokní zámek a přilehlá Choltická obora.

Více o Cholticích ZDE.

Pozvánky na akce

25.04.2019

Muzikoterapeutická pohádka  1

Muzikoterapeutická pohádka

Další z cyklu Příběhů Měsíční duhy, tentokrát s názvem Dračí mládě

Detail

26.04.2019

Přednáška z oboru genealogie 1

Přednáška z oboru genealogie

Martina Hloušková z MH genealogie Pardubice nás naučí, jak si sestavit rodokmen.

Detail

13.05.2019

Terapeutický sebezkušenostní seminář Našel/la jsem EMOCE 1

Terapeutický sebezkušenostní seminář Našel/la jsem EMOCE

Mgr. Andrea Limberská Vás provede emocemi zábavnou a sebezkušenostní formou

Detail

18.05.2019

Rybářské závody pro děti na Zrcadle

Rybářské závody pro děti na Zrcadle

Sdružení rybářů Choltic pořádá 2. ročník rybářských závodů pro děti.

Detail

Choltická kronika

kronikaPrvní díl obsahuje historii Choltic a okolí od první písemné zmínky (1285) zhruba až do roku 1861. Kronika se zmiňuje o majitelých panství Choltice (Gerštorfové od str. 23, Thunové od str. 37), dále obsahuje soupisy robotníků, polností, zvyky a život v té době.

Stavba zámka je popsána od str. 106, obsahuje i popis útrpného práva (od str. 145), soupis pozemků, kresby původních Choltic, popis obou teriziánských katastrů (str. 197 a 217) a jejich vliv na život lidí a také i josefiánský katastr (od str. 290). Je zde i soupis osedlých v jednotlivých obdobích, a to nejen v Cholticích, ale po celém panství, i domů, rozsah polí, rozsah roboty apod.

V druhém díle - ten je od roku 1861 a do roku 1986 a od roku 1918 je již po letech, je popsáno založení a činnost ochotníků i hasičů, vznik a činnost poštovního úřadu, jsou tu opět soupisy obyvatel, a to dle jednotlivých domů. V této části se také nacházejí informace o Bohdanu Jelínkovi a Vojtěchu Václavu Hellichovi, jsou tu popsány zvyky a obyčeje a hry dětí, jsou tu počty řemeslníků v obci, i volby (od str. 179 je část nazvaná První republika, od str. 294 je Druhá republika).

Třetí díl zabírá historii Choltic od roku 1986 do roku 2012. více...