Navigace

Obsah

zámekMěstys Choltice se nachází v Pardubickém kraji, 15 km západně od Pardubic, 8 km jižně od Přelouče. Naše městečko leží v průměrné výšce 242 metrů nad mořem a žije zde přes 1 100 obyvatel. Celková katastrální plocha je 988 ha, z toho orná půda zabírá šedesát procent. Pětina katastru je osázena lesním porostem.

Choltice jsou na úseku školství, matriky a stavebního úřadu správním centrem pro 18 okolních obcí. Dominantou Choltic je barokní zámek a přilehlá Choltická obora.

Více o Cholticích ZDE.

Pozvánky na akce

24.01.2020 - 25.01.2020

Ples Slavoje Choltice

Ples Slavoje Choltice

Tradiční ples sportovců na zámku Choltice. Slavoj slaví 100 let.

Detail

31.01.2020

Josef Vojtěch Hellich a Božena Němcová - odhalení pamětní desky a přednáška 1

Josef Vojtěch Hellich a Božena Němcová - odhalení pamětní desky a přednáška

Odhalení pamětní desky na malém zámku Choltice ke 140. výročí úmrtí malíře, choltického rodáka, který namaloval známý obraz spisovatelky Boženy Němcové.

Detail

01.02.2020

Turnaj ve stolním tenise "O stříbrného TRILOBITA" 1

Turnaj ve stolním tenise "O stříbrného TRILOBITA"

LLM - kmen Trilobit pořádá 1. ročník turnaje ve stolním tenise "O stříbrného TRILOBITA".

Detail

14.02.2020

Ples SDH Choltice

Ples SDH Choltice

Tradiční ples hasičů na zámku Choltice.

Detail

28.02.2020

Promítání unikátních krátkých filmů z Pardubic, Choltic a okolí

Promítání unikátních krátkých filmů z Pardubic, Choltic a okolí

Jak to vypadalo dřív v našem okolí? Historické krátké filmy z našeho okolí promítáme na málem zámku.

Detail

13.03.2020

Ples městyse Choltice

Ples městyse Choltice

Tradiční ples městyse, opět s půlnočním překvapením.

Detail

Choltická kronika

kronikaPrvní díl obsahuje historii Choltic a okolí od první písemné zmínky (1285) zhruba až do roku 1861. Kronika se zmiňuje o majitelých panství Choltice (Gerštorfové od str. 23, Thunové od str. 37), dále obsahuje soupisy robotníků, polností, zvyky a život v té době.

Stavba zámka je popsána od str. 106, obsahuje i popis útrpného práva (od str. 145), soupis pozemků, kresby původních Choltic, popis obou teriziánských katastrů (str. 197 a 217) a jejich vliv na život lidí a také i josefiánský katastr (od str. 290). Je zde i soupis osedlých v jednotlivých obdobích, a to nejen v Cholticích, ale po celém panství, i domů, rozsah polí, rozsah roboty apod.

V druhém díle - ten je od roku 1861 a do roku 1986 a od roku 1918 je již po letech, je popsáno založení a činnost ochotníků i hasičů, vznik a činnost poštovního úřadu, jsou tu opět soupisy obyvatel, a to dle jednotlivých domů. V této části se také nacházejí informace o Bohdanu Jelínkovi a Vojtěchu Václavu Hellichovi, jsou tu popsány zvyky a obyčeje a hry dětí, jsou tu počty řemeslníků v obci, i volby (od str. 179 je část nazvaná První republika, od str. 294 je Druhá republika).

Třetí díl zabírá historii Choltic od roku 1986 do roku 2012. více...