Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Starosta, místostarosta, výbory a komise 2022 - 2026

Starosta, místostarosta, výbory a komise 2022 - 2026

Ve volebním období 2022 - 2026 pracují zastupitelé v níže uvedených funkcích.

Starosta

Mgr. Tomáš Bolek

tel.: 606 660 226, mail: starosta@choltice.cz

 • je zodpovědný za finance a rozvoj městyse a jeho místních částí,
 • zastupuje městys při jednáních a plní funkci statutárního orgánu,
 • plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem městyse úkoly zřizovatele,
 • zodpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městyse,
 • plní úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům městyse,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti městyse,
 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti,
 • svolává a řídí zasedání zastupitelstva městyse,
 • řídí a zodpovídá za činnost zastupitelů,
 • zastupuje městys při jednáních svazku obcí.

Místostarosta

Ing. Miroslav Horák

tel.: 736 507 465, mail: miroslav.horak@choltice.cz

 • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti,
 • má v kompetenci agendu územního plánování, strategického rozvoje, investic a školství.

Finanční výbor

předsedkyně Olga Urbanová, DiS.

 • kontroluje hospodaření s majetkem městyse a s finančními prostředky,
 • podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu městyse,
 • navrhuje změny v rozpočtu městyse,
 • členové výboru: Ing. Ilona Fialová, Ing. Leoš Tefr.

Kontrolní výbor

předsedkyně Ing. Pavlína Korbelová

 • kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti,
 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse,
 • kontroluje hospodaření s majetkem městyse a s finančními prostředky,
 • navrhuje členy komisí pro výběrová řízení,
 • členové výboru: Ing. Marie Fižová, Milan Barvíř, doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D., Ing. Rudolf Havlík.

Stavební výbor

předseda Ing. Miroslav Horák

 • dohlíží na stavební činnost prováděnou městysem,
 • posuzuje žádosti o stavební povolení,
 • posuzuje stav obecních staveb a navrhuje potřebná opatření,
 • členové výboru: Ing. Jiří Hončík, David Minařík, Miroslav Šupík, Pavel Vančura.

Osadní výbor Ledec

předseda Jakub Kopecký

 • pomáhá spravovat místní část Ledec,
 • předkládá zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje místní části Ledec,
 • vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu k rozhodnutí, pokud se týkají místní části Ledec,
 • vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaných občany místní části Ledec orgánům městyse,
 • Členové výboru: Josef Kolář, Zdeněk Kalousek ml., Jiří Kolář, Pavel Perner, Jaroslav Lokaj, Mgr. Zuzana Vyhnálková.

Komise kulturní

předsedkyně Jana Augustinová

 • organizuje některé kulturní a společenské akce,
 • spolupracuje na pořádání kulturních a společenských akcí pořádaných Knihovnou městyse Choltice a Zámkem Choltice,
 • členové komise: Ing. Lucie Koláčná, Mgr. Zuzana Dušková, Jindřiška Buštová, Lukáš Rychtecký.

Komise sociální

předsedkyně Vendula Fižová

 • zajišťuje gratulace k životním výročí občanů,
 • zajišťuje uspokojování potřeb obyvatelů domu pro seniory a domu s chráněnými byty,
 • spolupracuje s Klubem důchodců,
 • členky komise: Lenka Brožková, Ing. Marie Fižová.

Komise pro památky

předsedkyně Ing. Marie Fižová

 • zpracovává návrhy na využití zámeckého areálu,
 • dohlíží na provoz muzea,
 • dohlíží na památky zapsané v ÚSP ministerstva kultury a na další drobné památky,
 • členové komise: Vendula Fižová, Lukáš Rychtecký.
Datum vložení: 23. 10. 2022 0:01
Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2022 12:32
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Drátenické Choltice 2023

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu