Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

VIII. Reformy za císaře Josefa II.

Se začátkem vlády císaře Josefa II. stíhala jedna reforma druhou. Bylo zrušeno nevolnictví v roce 1781, tolerančním patentem bylo povoleno svobodně vyznávat evangelickou víru. Tolerančního patentu využil v městečku jen Václav Klouček.

Reformy daly vznik i novým hřbitovům. Do té doby měli být mrtví mezi živými. Proto se pochovávali tam, kde se živí nejvíce scházeli - v kostelích nebo na hřbitovech kolem kostela. Roku 1783 bylo toto pohřbívání zakázáno a nařízeno zřizovat hřbitovy za obcí. V městečku byl roku 1787 zřízen dnešní hřbitov, ohrazený dřevěným plotem z klád. Od městečka byla k němu vybudována cesta přes pastvinu a podél ní vysázeny lípy. Roku 1820 byl hřbitov rozšířen a vystavěna zděná brána.

Reformy dále postihly i soudnictví. Vrchnostenské úřady mohly soudit jen menší přestupky a musely k tomu mít zkoušeného právníka - justiciára. Žádný nesměl být potrestán bez řádného výslechu. Trestání bitím bylo zakázáno a k vězení trvajícímu přes 8 dní muselo být povolení krajského soudu. Ovšem, když pak bylo dovoleno trestat bitím náboženské blouznivce, začaly vrchnostenské úřady tohoto trestu znovu používat pro všechny (za císaře Františka pak byly tělesné tresty znovu obnoveny).

Roku 1782 bylo vydáno nařízení o zřízení obilních fondů. Ale již dříve si ukládali poddaní na Cholticku část obilí, aby v případě potřeby si měli obilí odkud vypůjčit. Odváděli i úrok - místo 4 věrtelů obilí dávali 5 věrtelů. V roce 1783 bylo nařízení o obilních fondech doplněno - hospodář měl odvést třetinu obilí, která bude potřeba v dalším roce k zasetí, aby po třech letech bylo na sýpce tolik obilí, kolik by k zasetí potřebovala v jednom roce celá obec. Stavěly se proto špýchary, v Cholticích však byl postaven až v roce 1831 na Kopaninách za hřbitovem.

Roku 1786 byla v městečku zřízena farní lokálie, byl zde farář a zámecký kaplan.

Do roku 1786 byl všechen thunovský majetek spojen a majitel sídlil v Cholticích, ale v tomto roce byl majetek znovu rozdělen. Klášterecké panství dostal František, děčínské panství Václav, majitelem choltického panství se stal Jan Josef T

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu