Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Turistické zajímavosti

Barokní zámek Choltice

Zámek ve stylu raného baroka byl podle dochovaných pramenů dostavěn kolem roku 1680. Datum zahájení stavby není přesně známo. Nový zámek vyrostl na ruinách starého zámku, který byl zcel zchátralý a neobyvatelný.

#

Discgolfové hřiště park Choltice

Od 14.7.2018 je v provozu 9 jamkové discgolfové hřiště v zámeckém parku v Cholticích.

#

Hřbitovní areál

Hřbitovní areál se nachází na východní straně Choltic. Byl založen v roce 1787.

#

Kaple svatého Romedia

Zámecká kaple v Cholticích představuje unikátní ikonografický a hagiografický koncept, protože je zasvěcena v zemi jinak neznámému tyrolskému světci, Romediovi z Thaur.

#

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Kaplička sv. Jana Nepomuckého se sochou světce z roku 1756.
Nachází se vlevo před vstupem do zámeckého areálu, v těsné blízkosti zvonice.

#

Koupaliště

Areál koupaliště čeká na znovuvzkříšení.
Bazén ani ubytovna nejsou v provozu.

Koupaliště Choltice

Pomník Bohdana Jelínka

V roce 1909 byl na choltickém hřbitově odhalen pomník básníku Bohdanu Jelínkovi, dílo sochařů Maudra a Schejnosty, s verši básníka J. Kvapila.

Při odhalování pomníku byli přítomni i spisovatelé Alois Jirásek a K. V. Rais spolu s dvanácti dalšími spisovateli.

#

Přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Choltická obora

Choltická obora byla založena v 16. století a přírodní rezervací se stala v roce 1992. Rozkládá se na ploše 69,01 hektarů. Předmětem ochrany je zde zachování přirozených lesních porostů parkového charakteru s monumentálními věkovými jedinci (duby, lípy, javory, jasany).

#

Renesanční zámek Choltice

Na projekt Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p.5) byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

#

Sportovní areál

Sportovní areál využívá k organizované činnosti TJ Slavoj Choltice, SDH Choltice a jako školní hřiště Základní škola.

#

Zvonice

Dřevěná zvonice z roku 1863 je postavená v alpském stylu.
Byla postavena na zděných základech původní velké zvonice ze 17. století, která vyhořela po zásahu blesku. Stavbou nové zvonice dal hrabě Theodor z Thunu hold Alpám, kde se uzdravila jeho dcera.

#

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Advent na choltickém zámku 10.12.2022 - I. část

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu