Obsah

Hřbitov Choltice

AKTUALIZACE SMLUV NA HROBOVÁ MÍSTA

Vzhledem k blížícímu se konci nájemních smluv na hrobová místa, prosíme nájemce, případně dědice hrobů, pokud tak již neučinili, aby přišli nahlásit změny v nájemních smlouvách a údajích o pohřbených (zejména změny za posledních 10 let). Změny je třeba nahlásit do 30. června 2020. 

 

Hřbitov Choltice

Hřbitov se nachází na východní straněhrbitov Choltic a byl založen v roce 1787. Vlastníkem a provozovatelem pohřebiště je městys Choltice, IČ: 00273643, Pardubická 78, 533 31 Choltice, zastoupený starostou městyse Choltice.

 
Informace o provozu pohřebiště

Veškěré informace o provozu pohřebiště lze získat na podatelně Úřadu městyse Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice.

Telefon: 466 972 200, e-mail: podatelna@choltice.cz

 
Dokumenty upravující provoz pohřebiště

Jak postupovat při nájmu hrobového místa

Ceník hřbitovních poplatků hřbitov Choltice

Žádost o změnu nájemní smlouvy

Provozní řád pohřebiště

Smlouva o nájmu hrobového místa - pohřebiště Choltice

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků