Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Odpady

 

Stanoviště zvláštních sběrných nádob

Papír: modré nádoby

kontejnerUmístění:

ul. Nádražní, B. Jelínka, Okružní, Lipoltická (u jídelny ZŠ), U Obory, Ledec

 

  

Sklo čiré: bílé nádoby

kontejner

Umístění:

ul. Nádražní, B. Jelínka, Okružní, Lipoltická (u jídelny ZŠ), U Obory, Pardubická (před prodejnou Coop), Ledec

 

Sklo barevné: zelené nádoby

kontejnerUmístění:

ul. Nádražní, B. Jelínka, Okružní, Lipoltická (u jídelny ZŠ), U Obory, Pardubická (před prodejnou Coop), Ledec

 

Plasty a nápojové kartony: žluté nádoby

kontejnerUmístění nádob:

ul. Nádražní, B. Jelínka, Okružní, Lipoltická (u jídelny ZŠ), U Obory, Ledec

 

 

Biologické odpady rostlinného původu: hnědé nádoby

kontejnerUmístění nádob:

domácnosti

 

Kovy: šedé nádoby

kontejnerUmístění:

ul. Nádražní, Lipoltická (u jídelny ZŠ), Okružní, U Obory, Ledec

 

Textil: bílé kontejnery

kontejnerUmístění:

ul. Nádražní a Lipoltická (u jídelny ZŠ)

 

 

__________________________________________________________________________________

AKTUALITY

Třídění textilu

Třídění textilu

Datum: 3. 5. 2023

Třídění textilu

#

Kalendář svozu Choltice 2023

Datum: 22. 12. 2022

.

#

Kalendář svozu Ledec 2023

Datum: 22. 12. 2022

.

Místní poplatek za komunální odpad od 1.1.2023 1

Místní poplatek za komunální odpad od 1.1.2023

Datum: 8. 12. 2022

.

#

TERMÍNY ZIMNÍHO SVOZU BIOODPADU - ZIMA 2022/2023

Datum: 24. 11. 2022

Zimní svozy bioodpadu
PROSINEC 2022 – BŘEZEN 2023

informace k nakládání s odpadem, obsahujícím azbest

AZBEST - pravidla příjmu odpadu s obsahem azbestu na skládkách

Datum: 26. 9. 2022

Informace k nakládání s odpadem, obsahujícím azbest - viz. příloha

PYTLOVÝ SVOZ

JAK TŘÍDIT DO PYTLŮ

Datum: 13. 5. 2022

Jak třídit - pytlový svoz

#

Místní poplatek za komunální odpad od 1.1.2022

Datum: 1. 1. 2022

.

Kalendář svozu odpadu Ledec 2022 1

Kalendář svozu odpadu Ledec 2022

Datum: 27. 12. 2021

.

#

Kalendář svozu odpadu Choltice 2022

Datum: 27. 12. 2021

.

#

Uložení a recyklace stavebních odpadů

Datum: 1. 9. 2021

Kam se stavebním odpadem?

#

Sběrný dvůr pro choltické občany od 1.9.2021

Datum: 1. 9. 2021

.

#

Jedlý olej a tuk v PET láhvích

Datum: 1. 7. 2020

Svoz zdarma v rámci BIO a SKO.

Sběr jedlého oleje 1

Svoz jedlého oleje

Datum: 3. 6. 2020

Svoz jedlého oleje

#

Jak nakládat s odpady z domácností s potvrzenou nákazou

Datum: 2. 4. 2020

Srozumitelně zpracovaný leták pro nakládání s odpady v době koronaviru.

Zpravodaj o odpadech pro města a obce 1

Zpravodaj o odpadech pro města a obce

Datum: 11. 7. 2019

Elektronický zpravodaj o odpadech pro města a obce č. 24/2019

#

Informace o výsledcích třídění odpadů v roce 2017 v Cholticích a přehled bonusů pro rok 2018

Datum: 22. 12. 2017

Jak se nám dařilo snižovat množství směsného odpadu v roce 2017 a přehled bonusů na rok 2018 pro ty, kdo třídí.

#

Pytlový systém sběru plastů a papíru a úprava systému svozu komunálního odpadu v Cholticích, Ledci a Podhorkách

Datum: 14. 4. 2015

.

Praktické informace

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Advent na choltickém zámku 10.12.2022 - I. část

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu