Navigace

Obsah

Odpady

Zprávy

Zpravodaj o odpadech pro města a obce 1

Zpravodaj o odpadech pro města a obce

Elektronický zpravodaj o odpadech pro města a obce č. 24/2019 celý text

ostatní | 11. 7. 2019 | Autor: Úřad městyse
#

Kalendář svozu odpadů na rok 2019


ostatní | 24. 12. 2018 | Autor: Tomáš Bolek
#

Kalendář svozu odpadů 2018

Kalendář svozu odpadů v roce 2018. celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Informace o výsledcích třídění odpadů v roce 2017 v Cholticích a přehled bonusů pro rok 2018

Jak se nám dařilo snižovat množství směsného odpadu v roce 2017 a přehled bonusů na rok 2018 pro ty, kdo třídí. celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Poslední svoz bioodpadu v roce 2017

Poslední svoz bioodpadu se uskuteční 21. listopadu 2017. celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude opět u rybníku Řehák. celý text

ostatní | 20. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Pozor, změna termínu svozu pytlového odpadu

Z technických důvodů proběhne svoz pytlového odpadu až v pondělí 11.9.2017.
Městys Choltice se za tuto změnu omlouvá. celý text

ostatní | 1. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu na podzim 2017

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v Cholticích v sobotu 23. 9. 2017 a v neděli 24. 9. 2017 a svoz velkoobjemového odpadu pouze v sobotu 23.9.2017. V Ledci se svoz uskuteční v říjnu. celý text

ostatní | 1. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Změna termínu pytlového svozu

Městys Choltice oznamuje, že pytlový svoz se uskuteční až v pondělí 10.7.2017. celý text

ostatní | 22. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

První svoz bioodpadu v roce 2017

První svoz bioodpadu se uskuteční 28. března 2017. celý text

ostatní | 16. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu na jaře 2017

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v Cholticích od pátku 31. 3. 2017 do neděle 2. 4. 2017. celý text

ostatní | 12. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Kalendář svozů odpadů, data o odměnách za třídění

V následujícím příspěvku přinášíme data o odměnách od Ekokomu za rok 2015 a část roku 2016 a kalendář svozů na rok 2017. celý text

ostatní | 15. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Poslední svoz bioodpadu v roce 2016

Poslední svoz bioodpadu se uskuteční v úterý 22. listopadu 2016. Svozy závisí na klimatických podmínkách. celý text

ostatní | 26. 10. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu na podzim 2016

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v Cholticích od pátku 28. 10. 2016 do neděle 30. 10. 2016. celý text

ostatní | 4. 10. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Bio nádoby 120 l zdarma

Městys Choltice nabízí do výpůjčky BIO NÁDOBY 120 L. celý text

ostatní | 2. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Příjem městyse od EKO-KOMu za třídění odpadů

Příjem městyse Choltice za třídění odpadu ve čtvrtém kvartálu roku 2015. celý text

ostatní | 25. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu na jaře 2016

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v Cholticích od pátku 1. 4. 2016 do neděle 3. 4. 2016. celý text

ostatní | 19. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

První svoz bioodpadu v roce 2016

První svoz bioodpadu se uskuteční 12. dubna 2016. celý text

ostatní | 14. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Doplnění informací ke svozu odpadů

Oproti informacím, které zazněly na poradách zastupitelů a také na veřejném zasedání, chyběly v posledním čísle Choltického zpravodaje některé zásadní věci, které tímto doplňujeme. celý text

ostatní | 26. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Termíny svozu odpadů

Termíny svozu odpadů v městysi Choltice najdete v přiložené tabulce. celý text

ostatní | 26. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Svoz železného odpadu v Cholticích 24. 10. 2015

SDH Choltice organizuje v sobotu 24.10.2015 od 9:00 do 12:00 sběr železného šrotu. Občané mohou železný odpad odložit před svůj dům. celý text

ostatní | 14. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Poslední letošní svoz bioodpadu se uskuteční v úterý 17.11.2015

Poslední letošní svoz bioodpadu uskuteční v úterý 17.11.2015. celý text

ostatní | 9. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu na podzim 2015

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v Cholticích od pátku 30.10.2015 do neděle 1.11.2015. celý text

ostatní | 9. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
#

První letošní svoz bioodpadu

První svoz bioodpadu se uskuteční v úterý 7. dubna 2015. celý text

ostatní | 22. 3. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Od února probíhá v Cholticích svoz papíru každý týden

Od 1. 2. 2013 se budou v městysi Choltice kontejnery na papír vyvážet každý týden. celý text

ostatní | 5. 2. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Příjem městyse od EKO-KOMU za třídění odpadů

Učíme se třídit. Po doplnění nádob a propagaci třídění ve 4. kvartálu 2011 se okamžitě zvýšila chuť domácností třídit. celý text

ostatní | 12. 10. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Upozornění na správné ukládání odpadu

Vážení spoluobčané, prosíme Vás, abyste před uložením PET lahví do žlutých kontejnerů lahve sešlapovali. Kontejnerů je v Cholticích dostatek, ale jsou zbytečně přeplněny nesešlápnutými láhvemi. celý text

ostatní | 11. 9. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Jak třídit odpady v Cholticích

Městys Choltice disponuje 10 kontejnery na plast, 5 kontejnery na papír, 6 kontejnery na bílé sklo a 6 kontejnery na barevné sklo. Tyto kontejnery jsou rozmístěny do 5 míst v Cholticích a 1 místa v Ledci. Od dubna do listopadu probíhá 1x za 14 dní svoz bio odpadu. (hnědé nádoby má každý doma). Městys Choltice organizuje 2x ročně mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. celý text

ostatní | 30. 11. 2010 | Autor: Správce Webu