Navigace

Obsah

Složení zastupitelstva

04.11.2018

Zastupitelstvo městyse Choltice 2018-2022 1

Zastupitelstvo městyse Choltice 2018-2022

Volby do Zastupitelstva městyse Choltice proběhly 5. a 6.října 2018 a v nich bylo občany zvoleno 11 členné zastupitelstvo. Na ustavujícím zasedání dne 1.listopadu 2018 zastupitelé zvolili starostu, místostarostu, zřídili finanční, kontrolní, stavební a osadní výbor a zvolili jejich předsedy.

Detail

15.11.2014

Zastupitelstvo městyse Choltice 2014-2018 1

Zastupitelstvo městyse Choltice 2014-2018

Volby do Zastupitelstva  městyse Choltice proběhly 10. a 11.října 2014 a v nich bylo občany zvoleno 11 členné zastupitelstvo. Na ustavujícím zasedání dne  3.listopadu 2014 zastupitelé zvolili starostu, místostarostu, zřídili finanční a kontrolní výbor a zvolili jejich předsedy.

Detail

Starosta, místostarosta, výbory a komise

28.01.2019

Otevřená kancelář starosty

Otevřená kancelář starosty

Zaručeně otevřená kancelář starosty. I v novém volebním období 2018-2022 budu držet otevřenou kancelář pro veřejnost. Využijte nabídky osobního setkání vedle běžných úředních hodin.

Detail

03.11.2018

Starosta, místostarosta, výbory a komise 2018 - 2022

Starosta, místostarosta, výbory a komise 2018 - 2022

Ve volebním období 2018 - 2022 pracují zastupitelé v těchto funkcích:

Detail

Aktuality ze zastupitelstva

07.03.2020

Informace ze 3. porady zastupitelů konané 24.2.2020

Informace ze 3. porady zastupitelů konané 24.2.2020

Zastupitelé na pracovní poradě projednali výměnu oken v kapli sv. Romedia, přípravu rekonstrukce knihovny, nové znění OZV o veřejném pořádku, pohybu psů a požárním řádu a další obecní záležitosti.

Detail

10.02.2020

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání konaném 27. 1. 2020

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání konaném 27. 1. 2020

Zastupitelé projednali probíhající a plánované opravy obecního majetku, zápis do kroniky za rok 2018 a další obecní záležitosti.

Detail

10.02.2020

Informace ze 2. porady zastupitelů konané 20.1.2020

Informace ze 2. porady zastupitelů konané 20.1.2020

Zastupitelé na pracovní poradě projednali výměnu oken v kapli sv. Romedia, restaurování Božích muk u cesty na Svinčany, žádost o přidělení názvu ulice a další obecní záležitosti.

Detail

17.01.2020

Informace z 1. porady zastupitelů konané 13.1.2020

Informace z 1. porady zastupitelů konané 13.1.2020

Zastupitelé na pracovní poradě projednali přípravenost stavební činnosti, záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice, revitalizaci Podrybníčků – zadávací řízení, změny v OZV a další obecní záležitosti.

Detail