Navigace

Obsah

Složení zastupitelstva

04.11.2018

Zastupitelstvo městyse Choltice 2018-2022 1

Zastupitelstvo městyse Choltice 2018-2022

Volby do Zastupitelstva městyse Choltice proběhly 5. a 6.října 2018 a v nich bylo občany zvoleno 11 členné zastupitelstvo. Na ustavujícím zasedání dne 1.listopadu 2018 zastupitelé zvolili starostu, místostarostu, zřídili finanční, kontrolní, stavební a osadní výbor a zvolili jejich předsedy.

Detail

15.11.2014

Zastupitelstvo městyse Choltice 2014-2018 1

Zastupitelstvo městyse Choltice 2014-2018

Volby do Zastupitelstva  městyse Choltice proběhly 10. a 11.října 2014 a v nich bylo občany zvoleno 11 členné zastupitelstvo. Na ustavujícím zasedání dne  3.listopadu 2014 zastupitelé zvolili starostu, místostarostu, zřídili finanční a kontrolní výbor a zvolili jejich předsedy.

Detail

Starosta, místostarosta, výbory a komise

28.01.2019

Otevřená kancelář starosty

Otevřená kancelář starosty

Zaručeně otevřená kancelář starosty. I v novém volebním období 2018-2022 budu držet otevřenou kancelář pro veřejnost. Využijte nabídky osobního setkání vedle běžných úředních hodin.

Detail

03.11.2018

Starosta, místostarosta, výbory a komise 2018 - 2022

Starosta, místostarosta, výbory a komise 2018 - 2022

Ve volebním období 2018 - 2022 pracují zastupitelé v těchto funkcích:

Detail

Aktuality ze zastupitelstva

17.01.2020

Informace z 1. porady zastupitelů konané 13.1.2020

Informace z 1. porady zastupitelů konané 13.1.2020

Zastupitelé na pracovní poradě projednali přípravenost stavební činnosti, záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice, revitalizaci Podrybníčků – zadávací řízení, změny v OZV a další obecní záležitosti.

Detail

18.12.2019

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 10. 12. 2019

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 10. 12. 2019

Zastupitelé projednali výroční zprávu ZŠ Choltice a MŠ Choltice, projekt úpravy plochy před školou a dvou přechodů, zprávu kontrolního výboru č. 2/2019, pořízení pozemků pod stavbou Božích muk u silnice na Veselí, rozpočet na rok 2020 a další obecní záležitosti.

Detail

18.12.2019

Informace z 15. porady zastupitelů konané 2.12.2019

Informace z 15. porady zastupitelů konané 2.12.2019

Zastupitelé projednali záměr bytové výstavby za Lesovnou, pořízení pozemků pod stavbou Božích muk u silnice na Veselí, OZV o místním poplatku za odpady, OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV o místním poplatku ze psů a OZV o místním poplatku, stočné pro rok 2020, rozpočet pro rok 2020, nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ul. a další obecní záležitosti.

Detail

18.12.2019

Informace ze 14. porady zastupitelů konané 18.11.2019

Informace ze 14. porady zastupitelů konané 18.11.2019

Zastupitelé projednali záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice, úpravu stočného pro rok 2020,dotace spolkům a neziskovým organizacím, návrh rozpočtu na rok 2020 a další obecní záležitosti.

Detail