Navigace

Obsah

Aktuality zastupitelstvo

Zprávy

první předchozí
ze 8
poslední

Informace z 14. porady zastupitelů konané 30. 11. 2020 1

Informace ze 14. porady zastupitelů konané 30. 11. 2020


ostatní | 13. 12. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 13. porady zastupitelů konané 16. 11. 2020


ostatní | 7. 12. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

POZVÁNKA na zasedání č. 8 Zastupitelstva městyse Choltice


ostatní | 27. 11. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
Informace z 12. porady zastupitelů konané 9. 11. 2020 1

Informace z 12. porady zastupitelů konané 9. 11. 2020


ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 11. porady zastupitelů konané 12. 10. 2020


ostatní | 23. 10. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 6. zasedání konaném 14. 9. 2020

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření, doplnění finančního výboru, prodeje, směny a koupě pozemků, zápis do kroniky za rok 2019 a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 2. 10. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 10. porady zastupitelů konané 7. 9. 2020


ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 9. porady zastupitelů konané 31. 8. 2020


ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 13. 7. 2020

Zastupitelé zvolili druhého místostarostu, věnovali se také námitce proti zápisu z posledního zasedání, žádostem o souhlas s výstavbou a dalším obecním záležitostem. celý text

ostatní | 28. 7. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 8. porady zastupitelů konané 1. 7. 2020


ostatní | 10. 7. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 7. porady zastupitelů konané 15. 6. 2020


ostatní | 10. 7. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 6. porady zastupitelů konané 8. 6. 2020


ostatní | 18. 6. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání konaném 25. 5. 2020

Zastupitelé projednali např. zprávu finančního, stavebního a kontrolního výboru, opravy obecního majetku, úpravy rozpočtu a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 31. 5. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 5. porady zastupitelů konané 11.5.2020


ostatní | 31. 5. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 4. porady zastupitelů konané 4.5.2020

Zastupitelé projednali informace o činnosti městyse v době od vyhlášení nouzového stavu, úpravu rozpočtu a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 10. 5. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 3. porady zastupitelů konané 24.2.2020

Zastupitelé na pracovní poradě projednali výměnu oken v kapli sv. Romedia, přípravu rekonstrukce knihovny, nové znění OZV o veřejném pořádku, pohybu psů a požárním řádu a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 7. 3. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

P O Z V Á N K A na zasedání č. 2 Zastupitelstva městyse Choltice

Zasedání se koná 9.3.2020. celý text

ostatní | 27. 2. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání konaném 27. 1. 2020

Zastupitelé projednali probíhající a plánované opravy obecního majetku, zápis do kroniky za rok 2018 a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 10. 2. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 2. porady zastupitelů konané 20.1.2020

Zastupitelé na pracovní poradě projednali výměnu oken v kapli sv. Romedia, restaurování Božích muk u cesty na Svinčany, žádost o přidělení názvu ulice a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 10. 2. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 1. porady zastupitelů konané 13.1.2020

Zastupitelé na pracovní poradě projednali přípravenost stavební činnosti, záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice, revitalizaci Podrybníčků – zadávací řízení, změny v OZV a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor: Tomáš Bolek
#

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 10. 12. 2019

Zastupitelé projednali výroční zprávu ZŠ Choltice a MŠ Choltice, projekt úpravy plochy před školou a dvou přechodů, zprávu kontrolního výboru č. 2/2019, pořízení pozemků pod stavbou Božích muk u silnice na Veselí, rozpočet na rok 2020 a další obecní záležitosti.
celý text

ostatní | 18. 12. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 15. porady zastupitelů konané 2.12.2019

Zastupitelé projednali záměr bytové výstavby za Lesovnou, pořízení pozemků pod stavbou Božích muk u silnice na Veselí, OZV o místním poplatku za odpady, OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV o místním poplatku ze psů a OZV o místním poplatku, stočné pro rok 2020, rozpočet pro rok 2020, nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ul. a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 18. 12. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 14. porady zastupitelů konané 18.11.2019

Zastupitelé projednali záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice, úpravu stočného pro rok 2020,dotace spolkům a neziskovým organizacím, návrh rozpočtu na rok 2020 a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 18. 12. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 13. porady zastupitelů konané 4.11.2019

Zastupitelé projednali revitalizaci Podrybníčků, stávku školských zaměstnanců 6.11.2019, rekonstrukci zdravotního střediska, nabídku úrazového pojištění pro JSDH, nové mapování intravilánu a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 18. 12. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 12. porady zastupitelů konané 14.10.2019

Zastupitelé projednali hospodaření městyse, rekonstrukci zdravotního střediska, realizaci bylinkové zahrádky, pořízení komunální techniky a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 30. 10. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 16. 9. 2019

Zastupitelé projednali např. stav rekonstrukce zdravotního střediska, změny v rozpočtu, pořízení pozemků pod Boží muka, výpůjčku pozemku pro dětský koutek a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 22. 9. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
první předchozí
ze 8
poslední