Navigace

Obsah

Aktuality zastupitelstvo

Zprávy

první předchozí
ze 7
poslední

#

Informace z 12. porady zastupitelů konané 14.10.2019

Zastupitelé projednali hospodaření městyse, rekonstrukci zdravotního střediska, realizaci bylinkové zahrádky, pořízení komunální techniky a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 30. 10. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 16. 9. 2019

Zastupitelé projednali např. stav rekonstrukce zdravotního střediska, změny v rozpočtu, pořízení pozemků pod Boží muka, výpůjčku pozemku pro dětský koutek a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 22. 9. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 11. porady zastupitelů konané 2.9.2019

Zastupitelé projednali výpůjčku pozemku pro účely dětského koutku, rozpočtová opatření, studii na stavební úpravy plochy před školou, záměr zasíťování lokality Choltice západ a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 16. 9. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

V pondělí 16.9.2019 se koná 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019 od 18:00 v hospůdce Na Hřišti. celý text

ostatní | 6. 9. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 10. porady zastupitelů konané 26.8.2019

Zastupitelé projednali výpůjčku pozemku pro dětský koutek, záležitost Pošty Partner, pořízení pozemků pod Boží muka a další záležitosti. celý text

ostatní | 5. 9. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání konaném 24.6.2019

Zastupitelé projednali závěrečný účet městyse za rok 2018, probíhající stavební akce, rozpočtové opatření, věcná břemena a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 1. 7. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 9. porady zastupitelů konané 10.6.2019

Zastupitelé projednali účetní závěrky městyse, ZŠ a MŠ za rok 2018, smlouvy o věcných břemenech, založení klubu seniorů Přeloučska a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 14. 6. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

V pondělí 24.6.2019 se koná 3. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019 od 18:00 v hospůdce Na Hřišti. celý text

ostatní | 14. 6. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 8. porady zastupitelů konané 27.5.2019

Zastupitelé projednali průběh rekonstrukce zdravotního střediska, záměr odbahnění rybníku Zrcadlo, záměr zasíťování lokality pro RD Choltice západ a další záležitosti. celý text

ostatní | 3. 6. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 7. porady zastupitelů konané 29.4.2019

Zastupitelé projednali přípravu rekonstrukce zdravotního střediska, záměr rekonstrukce koupaliště, finanční rezervu na krizová opatření a další záležitosti. celý text

ostatní | 24. 5. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 2. zasedání konaném 8.4.2019

Zastupitelé projednali zprávu o činnosti Obecní stráže, stavební akce, rozpočtové opatření a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 18. 4. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 6. porady zastupitelů konané 1.4.2019

Zastupitelé projednali změny v rozpočtu, úpravy nočního klidu a další záležitosti. celý text

ostatní | 18. 4. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 5. porady zastupitelů konané 18.3.2019

Zastupitelé projednali plán stavebních prací, výběrové řízení na pozici účetní a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 30. 3. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

V pondělí 8.4.2019 se koná 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019 od 18:00 v hospůdce Na Hřišti. celý text

ostatní | 29. 3. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 4. porady zastupitelů konané 4.3.2019

Zastupitelé se věnovali přípravě rekonstrukce zdravotního střediska, výběrovému řízení na pozici účetní, žádosti o změnu územního plánu a dalším obecním záležitotem. celý text

ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
Informace z 3. porady zastupitelů konané 11.2.2019 1

Informace z 3. porady zastupitelů konané 11.2.2019

Zastupitelé se věnovali opravě křížku před lékárnou, výstavě o B.Němcové a malíři J.V.Hellichovi a dalším obecním záležitostem. celý text

ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání konaném 18.2.2019

Zastupitelé projednali rozpočtová opatření, žádosti o dotace, prodeje pozemků a další obecní záležitosti. celý text

ostatní | 25. 2. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
Informace z 2. porady zastupitelů konané 28.1.2019 1

Informace z 2. porady zastupitelů konané 28.1.2019

Zastupitelé projednali záležitosti veřejného osvětlení, provozovny na dřevní odpad, působení dětského lékaře a další body. celý text

ostatní | 8. 2. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019 1

Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

V pondělí 18.2.2019 se koná 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019 od 18:00 v hospůdce Na Hřišti. celý text

ostatní | 8. 2. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace z 1. porady zastupitelů konané 14.1.2019

Zastupitelé projednali záměr výstavby v lokalitě Z11 a Z12, záležitosti ohledně Pošty Partner, žádost o využívání prostor DPS ke cvičení jógy a další body.
celý text

ostatní | 20. 1. 2019 | Autor: Tomáš Bolek
#

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 2. zasedání konaném 10.12.2018

Na programu byl rozpočet na rok 2019 či výše stočného. Na programu bylo 17 bodů. celý text

ostatní | 20. 12. 2018 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 4. porady zastupitelů konané 3.12.2018

Zastupitelé projednali výši stočného na rok 2019, zahájili debatu o využití areálu koupaliště a projednali některé body připravené pro zasedání zastupitelstva. celý text

ostatní | 11. 12. 2018 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 3. porady zastupitelů konané 26.11.2018

Zastupitelé projednali dodatek ke smlouvě na likvidaci odpadu, rozpočet na rok 2019, výroční zprávu ZŠ Choltice či obnovení zastávky v Ledci a další záležitosti. celý text

ostatní | 4. 12. 2018 | Autor: Tomáš Bolek
#

Informace ze 2. porady zastupitelů konané 19.11.2018

Zastupitelé projednali návrh výdajové části rozpočtu na rok 2019, majetkoprávní záležitosti a další záležitosti. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Tomáš Bolek
Informace z 1. porady nových zastupitelů konané 5.11.2018 1

Informace z 1. porady nových zastupitelů konané 5.11.2018

Noví zastupitelé se sešli na první pracovní poradě v tomto volebním období. Věnovali se organizačním záležitostem, výborům a komisím, projektu Pošta Partner a přípravě rozpočtu na rok 2019. celý text

ostatní | 15. 11. 2018 | Autor: Tomáš Bolek
#

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na ustavujícím zasedání konaném 1.11.2018

Zastupitelé zvolili vedení městyse a své pracovní orgány pro volební období 2018-2022. celý text

ostatní | 3. 11. 2018 | Autor: Tomáš Bolek
Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice ve volebním období 2018-2022 1

Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice ve volebním období 2018-2022

Nové zastupitelstvo se sejde na ustavujícím zasedání 1. listopadu 2018. celý text

ostatní | 22. 10. 2018 | Autor: Tomáš Bolek
Informace z 11. porady zastupitelů v roce 2018 konané 17.9.2018 1

Informace z 11. porady zastupitelů v roce 2018 konané 17.9.2018

Zastupitelé se sešli na poslední poradě v tomto volebním období. Věnovali se změnám v rozpočtu, projektu Pošta Partner, převodům pozemků či zápisu do kroniky za rok 2016. celý text

ostatní | 3. 10. 2018 | Autor: Úřad městyse
radnice

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání dne 24.9.2018

Páté, a v tomto volebním období poslední, zasedání zastupitelstva v roce 2018 se konalo v pondělí 24.9.2018. Zveřejňujeme nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva včetně komentáře k jednotlivým projednávaným bodům. celý text

ostatní | 30. 9. 2018 | Autor: Úřad městyse
radnice

Informace z 10. porady zastupitelů v roce 2018 konané 3.9.2018

Zastupitelé se věnovali záležitostem, které se budou projednávat na zasedání zastupitelstva. Mimo jiné provozováním Pošty Partner, organizací komunálních voleb v Cholticích, prodejemi a koupí pozemků, OZV o volném pobíhání psů a dalšími záležitostmi.
celý text

ostatní | 16. 9. 2018 | Autor: Úřad městyse
první předchozí
ze 7
poslední