Navigace

Obsah

Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

Typ: ostatní
Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019 1V pondělí 18.2.2019 se koná 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019 od 18:00 v hospůdce Na Hřišti.

I N F O R M A C E

o konání 1. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

 

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

Termín konání:         pondělí 18. února 2019 od 18:00 hod.

Místo konání:            Choltice, hospůdka Na Hřišti

 

Navržený program:

 

 1. Zahájení
 2. Rozpočtové opatření č.  14/2018
 3. Rozpočtové opatření č.  1/2019
 4. Oprava křížku před lékárnou
 5. Územní studie pro lokalitu Z11 a Z12
 6. Prodej pozemku p.č. 961/15 v k.ú. Choltice
 7. Prodej pozemku p.č. 954/10 v k.ú. Choltice
 8. Prodej pozemků p.č. 763/3, 763/58, 763,59 a 763/60 v k.ú. Choltice
 9. Prodej pozemku st. 71/2 v k.ú. Ledec
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-2015787/VB/01 – ul. Nádražní
 11. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016716/VB/1 - ulici Na Hlásku
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2017082/VB/1 - ul. Hellichova
 13. Nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ul.
 14. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
 15. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem
 16. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 17. Různé

 

 

Mgr. Tomáš Bolek, starosta

 

 

 


Vytvořeno: 8. 2. 2019
Poslední aktualizace: 8. 2. 2019 20:06
Autor: Tomáš Bolek